Dit zijn de populairste namen van 2020

Welke namen worden geweigerd?

Gevraagd door: Jayda Vos  |  Laatste update: 3 maart 2024
Score: 5/5 (1 stemmen)

Een paar geweigerde namen op een rijtje:
 • Urine.
 • TomTom.
 • Miracle of Love.
 • Maastricht.
 • Tsjakkalotte (de dochter van Emile Ratelband)
 • Willemszoon.
 • Dienaar van God.

Welke naam mag je je kind niet geven?

Voorbeelden van ongepaste voornamen
 • bespottelijke namen;
 • scheldwoorden;
 • naam die bestaat uit heel veel namen;
 • bestaande achternaam, tenzij dat ook een bestaande voornaam is, bijvoorbeeld 'Roos'.

Wat is een verboden naam in Nederland?

Namen uit de Bijbel zoals Judas, Kaïn of Satan behoren dan ook tot de bekendste "verboden voornamen". Evenzo mogen religieuze gevoelens niet worden gekrenkt door de voornaam (b.v. Christus of God). Veelgebruikte merk- of plaatsnamen zijn ook niet toegestaan als voornaam. Zoals Maastricht.

Kan je je kind Jezus noemen?

Zo is het in ons land niet verboden om je zoon Jezus te noemen. En ook Adolf mag best. Zelfs Pik, Shit en Anus zijn ooit geaccepteerd bij de burgerlijke stand.

Welke namen zijn niet toegestaan in de islam?

Zelfs westerse namens als Laureen, Sandy, Alice, Elaine of Benjamin zijn niet meer toegestaan. Benjamin is in de Islam de zoon van de profeet Jacob en het is de huidige voornaam van minister-president Benjamin Netanyahu. Het zou daarom niet gepast zijn om een kind deze naam te laten dragen.

42 gerelateerde vragen gevonden

Wat zegt islam over achternaam?

Zoals eerder aangegeven, wordt binnen de islam veel belang gehecht aan afstamming. Deze afstamming wordt doorgaans kenbaar gemaakt door het aannemen van de achternaam van de vader. Indien iemand niet de achternaam van zijn of haar vader heeft, kan deze persoon dit als problematisch ervaren vanuit geloofsovertuiging.

Wat is afgeraden in de islam?

Een aantal zaken worden als makruh beschouwd, zoals echtscheiding en het verspillen van water voor de wudu of de ghusl. Ook het spelen met je kleding tijdens de salat is afkeurenswaardig. Roken wordt vaak beschouwd als makruh, maar er zijn ook fiqh-geleerden die aannemen dat het haram is.

Wat is de achternaam van Jezus?

In zijn moedertaal het Aramees klonk zijn naam als jèsjoeha, de Griekse uitspraak daarvan werd in de Bijbel jeesous, wat in het latijn klonk als jesoes, en in onze taal werd dat Jezus. Een officiële achternaam had Jezus niet, dat was ook niet gebruikelijk in die tijd.

Wat is de grappigste naam?

Top 19 faamnamen 2021

Ben Boute. Joyce de Roo-Bot. Wil Bierman. Ron de Bil.

Wat is de zeldzaamste naam in Nederland?

10 zeldzame unisexnamen
 • Arya.
 • Lorén.
 • Nowie.
 • Benja.
 • Airen.
 • Joa.
 • Maan.
 • Harper.

Wat is een leuke meiden naam?

Dé 10 populairste meisjesnamen van 2022
 • Sophie.
 • Mila.
 • Julia.
 • Tess.
 • Milou.
 • Emma.
 • Yara.
 • Evi.

Welke namen zijn verboden in de wereld?

Verboden namen
 1. Tsjakkalotte. Dit is in Nederland gebeurd. ...
 2. Miatt. Deze naam werd geweigerd in Duitsland. ...
 3. Anus. Deze naam werd in Denemarken geweigerd. ...
 4. Talula does the Hula from Hawaii. Er heeft echt een meisje 9 jaar lang zo geheten. ...
 5. BRFXXCCXXMNPCCCCLLLMMNPRXVCLMNCKSSQLBB11116. ...
 6. Chow Tow (stinkhoofd) ...
 7. 7. @ ...
 8. Ovnis (ufo)

Waarom je kind 2 namen geven?

Achtergrond van de wet is dat met twee achternamen de verbondenheid van het kind met allebei de ouders tot uitdrukking kan komen. Ouders kunnen een dubbele geslachtsnaam geven aan het eerste kind in een gezin. Die keuze geldt dan ook voor eventuele volgende kinderen.

Wat gebeurd er als je je kind geen naam geeft?

Of een naam wel of niet wordt geaccepteerd, is aan de ambtenaar van de burgerlijke stand bij wie je aangifte doet van de geboorte. Weigert die om de naam van jouw keuze, dan mag je een nieuwe naam bedenken. Doe je dat niet, dan kiest de ambtenaar.

Wie bepaalt achternaam kind?

Ouders die getrouwd zijn of geregistreerde partners

Dan krijgt uw kind automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt? Dan moet u dat, voor of tijdens de geboorteaangifte, samen laten vastleggen bij de burgerlijke stand.

Wat is de moeilijkste naam?

Ook Rhoshandiatelly-neshiaunneveshenk Koyaanfsquatsiuty Williams heeft een recordaantal karakters op haar naam staan. Zij heeft namelijk de langste voornaam ter wereld, bestaande uit 51 karakters. De moeilijkste naam ter wereld behoort toe aan een Afrikaan die Uvuvwevwevwe Onyetenyevwe Ugwemubwem Osas.

Wat zijn echte kakker namen?

Kakkernamen voor jongens
 • Adriaan, Alexander, Allard, Anthonie, Arnaud, Arthur, Axel.
 • Bastiaan, Berend, Boris, Boudewijn.
 • Carel, Casper, Clemens, Coenraad, Conraad, Constantijn.
 • Diederik, Dirk-Jan, Duco.
 • Egbert-Jan, Emile, Erik-Jan, Ernst, Etiënne, Eugene, Ewout.
 • Felix, Florian, Floris, Frederik, Friso.

Wat is een Tokkie naam?

Tokkie is in de Nederlandse taal ingeburgerd als synoniem voor aso sinds de televisieserie over de familie Tokkie. In de Van Dale staat "tokkie" omschreven als een "asociale persoon, met name niemand die in zijn woonomgeving voor overlast zorgt". De naam kent zijn oorsprong echter in het Portugees.

Wie zijn de broers van Jezus?

Jezus had een biologische moeder (Maria) en een stiefvader (Jozef). Zo ver komen veel mensen nog wel. Wie wat bijbelvaster is, weet dat hij vier broers (of stiefbroers) had – Jakobus, Josef, Simon en ? Judas – en in elk geval twee zussen (Matteüs 13, vers 55-56).

Is Jezus in Nederland geboren?

Jezus is geboren in Bethlehem. Tenminste, volgens de Bijbelboeken Lucas en Matteüs. Maar Nazareth, de woonplaats van Jezus' ouders Jozef en Maria, ligt zo'n 150 kilometer verderop.

Wat is de taal van Jezus?

Meertalig. Kortom, we weten niet zeker welke talen Jezus sprak en in welke mate hij ze beheerste. Maar dat Aramees zijn moedertaal was en dat dat de taal was die hij gebruikte in zijn toespraken in Galilea is vrijwel zeker. Daarnaast kon hij Hebreeuws zeker begrijpen en misschien ook spreken.

Wat mogen islamieten niet doen?

Alles wat haram is, kunnen moslims niet eten of doen. Bijvoorbeeld: varkensvlees, alcoholische dranken en niet-ritueel geslachte vleesproducten. producten afgeleid van varkens, zoals gelatine uit varkensbeenmerg.

Wat mag niet volgens de Koran?

Wat mag je NIET eten?
 • Varkensvlees. Varkensvlees en vlees van vleesetende dieren. ...
 • Bloed. In welke vorm dan ook. ...
 • Gelei. Producten zoals gelei, waarin gelatine zit. ...
 • Dierlijke producten. ...
 • Bepaalde kaassoorten.

Wat zegt de islam over alcohol?

De Islam stelt dat elke vorm van beneveling 'haram' (=slecht voor lichaam en ziel) is. Alles dat schade toebrengt aan psyche en lichaam en hierdoor de krachten van de mens aantast (teksten: al-Nisaa' 4:29; al-Baqarah 2:195) is verboden. Ook het kopen van alcohol is 'haram'.

Volgende artikel
Is 5 uur slaap genoeg voor kind?