Waarom mag je niet elke naam kiezen? | UITGEZOCHT #62

Welke naam eerst op kaart?

Gevraagd door: Rens Mulder PhD  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.7/5 (67 stemmen)

Volgens de etiquette vermeld je eerst haar naam en daarna zijn naam.

Wiens naam eerst op trouwkaart?

Vermeld op de trouwkaart zowel jullie voor- als achternamen. Volgens de etiquette is het gebruikelijk om eerst de naam van de bruid te vermelden, gevolgd door de naam van de bruidegom.

Hoe schrijf je namen op een kaart?

Volgorde van namen, Beste Volgorde van namen, Wanneer u een brief of kaart schrijft als echtpaar of stel, ondertekent u met beide namen en zet u uw eigen naam op de tweede plaats. De conventie luidt dat de 'ik' (schrijver van de brief) zichzelf niet voorop stelt.

Welke naam eerst bij trouwen?

Voor het gebruik van de achternaam van uw partner heeft u 3 mogelijkheden: eerst de naam van uw partner, gevolgd door uw eigen naam; eerst uw eigen naam, gevolgd door de naam van uw partner; de naam van uw partner in plaats van uw eigen naam.

Hoe begin je een trouwkaart?

Jullie namen!

Dus kan je op de trouwkaart beginnen met jullie namen, eventueel nog een klein aankondiging zinnetje. Overigens begin je volgens de etiquette met de naam van de bruid.

17 gerelateerde vragen gevonden

Waarom naam vrouw eerst op trouwkaart?

De oorsprong van deze etiquette komt uit de oude traditie, dat de man het hoofd van het gezin is. Voor jullie trouwdag is hij nog niet het hoofd van jullie gezin dus krijgt de vrouw de eer. Haar naam wordt dus als eerst vermeld op de trouwkaart voor de bruiloft.

Wat zet je op envelop trouwkaart?

Enveloppen trouwkaart, wat schrijf je erop?
 • Kaarten naar een geheel gezin: Familie Janssen OF Familie B. ...
 • Getrouwd stel (zonder de kinderen uit te nodigen): De heer en mevrouw Janssen OF Gert en Emmy Janssen;
 • Ongetrouwd stel (samenwonend): A Janssen & R. ...
 • Singles of 1 persoon: De heer L.

Welke volgorde namen?

Antwoord: Je hoort eerst de ander of anderen te noemen en jezelf als laatste, ook onderaan een brief hoort dat. Als je over anderen spreekt, doen veel mensen dat op hun gevoel van ritme. Eerst de naam met de minste lettergrepen omdat het woord 'en' daar nog achteraan komt.

Welke achternaam als eerst?

Door het trouwen op zich verandert er niets aan uw achternaam. Maar huwelijkspartners hebben het recht om na het sluiten van het huwelijk elkaar achternaam (geslachtsnaam) te voeren. Dit geldt ook voor geregistreerde partners. Ook mag men beide achternamen voeren in een volgorde die men wenst.

Hoe schrijf je je achternaam als je getrouwd bent?

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, mag u de achternaam van uw partner gebruiken. Het gaat hierbij om dagelijks gebruik van de achternaam van uw partner. U kunt die naam (laten) registreren bij uw gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP).

Hoe begin je een kaartje?

Onze schrijftips
 1. tip 1. Begin met je belangrijkste boodschap. Als je start met “Hallo, hoe gaat het met jou? ...
 2. tip 2. Schrijf zoals je het zou willen zeggen. ...
 3. tip 3. Vraag je hart om inspiratie. ...
 4. tip 4. Gebruik woorden die jouw gevoelens goed weergeven. ...
 5. tip 5. Sluit liefdevol af.

Hoe kort je je naam af?

In principe krijgt iedereen per voornaam één voorletter. Voornamen worden gescheiden door een spatie. Wie Jan Willem als voornamen heeft, heeft dus als voorletters J.W. Als er een streepje tussen de delen van de naam staat, gaat het feitelijk om één naam.

Hoe schrijf je namen in een tekst?

Een eigennaam is de officiële naam waarmee je verwijst naar een uniek iets of iemand. Eigennamen schrijf je met een hoofdletter. Een soortnaam is de naam van een soort. Soortnamen schrijf je met kleine letters.

Hoe lang van te voren stuur je een trouwkaart?

De meeste bruidsparen kiezen om 6 weken voor de bruiloft de trouwkaarten te versturen. Trouwen jullie in de zomervakantie of net erna? Dan adviseren we vóór zomervakantie de trouwkaarten te versturen. Dit kan meer dan 6 weken voor de bruiloft zijn.

Hoe ver van tevoren trouwkaart?

Trouwkaarten verstuur je zo'n 6 tot 8 weken voor de bruiloft. Zo heeft iedereen voldoende tijd om te kijken of ze op jullie trouwdag aanwezig kunnen zijn en kunnen ze een plekje in hun agenda reserveren. Trouw je in de zomervakantie, stuur je kaarten dan uiterlijk 8 weken van tevoren.

Wat betekent RSVP op trouwkaart?

De afkorting 'r.s.v.p.' staat voor 'répondez s'il vous plaît', oftewel 'zou je alsjeblieft kunnen antwoorden'. Met zo'n RSVP kaartje vraag je je gasten om voor een bepaalde datum te laten weten of zij op jullie huwelijk aanwezig zijn.

Hoe staat je naam op paspoort?

Bij “Eerste voornaam” hoeft alleen de eerste voornaam ingevuld te worden, dus geen roepnaam of voorletter en heb je meerdere voornamen dan hoef je alleen de eerste in te vullen. Bij “Achternaam” moet de achternaam/familienaam ingevuld worden.

Hoe werken achternamen?

In de meeste culturen waar familienamen bestaan is het gangbaar dat de achternaam van de vader overgaat op het kind; in sommige gevallen krijgt iemand echter de familienaam van zijn of haar moeder, of allebei de namen. Naast tradities zijn er van land tot land verschillende wetten en regels voor naamgeving.

Hoe schrijf je voor en achternaam?

De voor- en achternaam van personen schrijf je met hoofdletters. Als de achternaam begint met een tussenvoegsel, krijgt dat tussenvoegsel ook een hoofdletter als het vooraan staat: De Vries, Van der Laan.

Wat komt eerst naam of voornaam?

In de naam van een persoon komt de voornaam eerst, dan de achternaam of familienaam. Alleen bij namen die gealfabetiseerd staan of alfabetisch gerangschikt moeten worden, is het nuttig om de achternaam of familienaam vooraf te laten gaan.

Welke naam op paspoort na trouwen?

Uw geboortenaam blijft altijd op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staan. Ook als uw burgerlijke staat verandert. U kunt wel de achternaam van uw partner op deze documenten laten vermelden.

Hoe gebruik je met name?

Met name wordt gebruikt om een of meer personen of zaken uit een groter aantal te noemen. De betekenis is te omschrijven als 'voornamelijk, in het bijzonder, vooral, overwegend, onder meer'. Sommige bestuursleden, met name Vera Joostens en Bert Pieters, hebben veel kritiek op de besparingsplannen.

Hoe moet je een envelop adresseren?

Schrijf het adres van de bestemmeling op de voorkant van de envelop, in het adresvak. Schrijf het adres evenwijdig met de langste zijde van de envelop en lijn het links uit. Zone voor het adres van de bestemmeling. Adresvak van de bestemmeling.

Wat zet je op de envelop van een brief?

Hoe werkt het?
 1. Straatnaam en huisnummer (en eventuele toevoeging)
 2. Of postbus en postbusnummer.
 3. Of antwoordnummer.

Hoe hoort een kaart in een enveloppe?

Een enkele rechthoekige kaart kun je linksom en rechtsom in de envelop stoppen. Omdat de meeste mensen rechtshandig zijn stop je deze kaart linksom in de envelop zodat als je met je rechterhand de kaart er uit haalt je de voorkant kunt lezen.