Zelfstandige worden #10: de aftrekbare beroepskosten

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Gevraagd door: prof. Willem van der Veen  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.7/5 (22 stemmen)

Welke aftrekposten zijn er?
 • Hypotheekrente.
 • Ziektekosten.
 • Giften.
 • Studiekosten.
 • Partneralimentatie.
 • Reiskosten.
 • Lijfrente.

Welke kosten zijn 100% aftrekbaar?

Volledig aftrekbare kosten

Kosten binnen je onderneming zijn 100% aftrekbaar. Hierbij hoort onder meer het kantoormateriaal, sociale bijdragen en verzekeringen. Ook specifieke beroepskledij (bijvoorbeeld een doktersjas, veiligheidsschoenen of de schort van een slager) mag je ingeven.

Welke kosten zijn aftrekbaar als particulier?

Eigen woning - welke kosten mag ik aftrekken?
 • Kosten voor afsluiten hypotheek. ...
 • Rente over hypotheek of lening. ...
 • Periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming. ...
 • Kosten voor uw eigen woning die niet aftrekbaar zijn.

Welke kosten zijn niet aftrekbaar?

Niet aftrekbare kosten
 • Kosten voor het voeren van een zeker staat (standsuitgaven) ...
 • Vaartuigen (voor representatieve doeleinden) ...
 • Geldboetes. ...
 • Criminele kosten. ...
 • Internet & telefoonabonnementen van je privewoning. ...
 • Algemene literatuur. ...
 • Kleding en persoonlijke verzorging. ...
 • Opleidingen van persoonlijk belang.

Kun je tandartskosten aftrekbaar?

Als je kosten maakt voor zorg die je krijgt, dan mag je deze soms van de belasting aftrekken. Het gaat hierbij om zogenaamde specifieke zorgkosten. De kosten die je aan de tandarts of mondzorgverlener betaalt vallen hier ook onder.

28 gerelateerde vragen gevonden

Is gebitsreiniging aftrekbaar?

Zijn de kosten van een behandeling door een mondhygiënist aftrekbaar? Ja, als ze op medisch voorschrift zijn gemaakt, niet door de zorgverzekering worden gedekt en ook niet onder het eigen risico vallen.

Is een bril aftrekbaar van de belasting?

De kosten van hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen, zoals lenzen of een bril, of het laseren van een oog ter vervanging van een bril, zijn niet aftrekbaar.

Is de kapper aftrekbaar?

Persoonlijke verzorging zoals de kapper, crème tegen de wallen onder je ogen of scheerspullen zijn niet aftrekbaar.

Wat kun je allemaal terugkrijgen van de belasting?

Welke aftrekposten zijn er?
 • Hypotheekrente.
 • Ziektekosten.
 • Giften.
 • Studiekosten.
 • Partneralimentatie.
 • Reiskosten.
 • Lijfrente.

Is kleding zakelijk aftrekbaar?

De kleding is alleen 100% aftrekbaar als u zich aan de regels houdt. Want de Belastingdienst ziet niet iedere zakelijke outfit als werkkleding. Als de kleding zowel op de werkvloer als privé gedragen kan worden, ziet de fiscus dit als privékleding.

Welke kosten zijn aftrekbaar auto?

De meest voorkomende aftrekbare kosten zijn:
 • verzekeringskosten.
 • brandstof.
 • onderhoud en reparatie.
 • afschrijving.
 • als u leaset: leasekosten.
 • parkeren, tol, veerboten, wasstraat.
 • motorrijtuigenbelasting.

Is onderhoud eigen woning aftrekbaar?

De kosten van het verbouwen, onderhouden en verduurzamen van een koopwoning zijn niet aftrekbaar in de belastingaangifte. Kosten die je maakt wanneer je geld leent voor een verbouwing of onderhoud, zijn dat meestal wel. Denk aan de financieringskosten en de rente die je over de lening betaalt.

Kan je reiskosten terug vragen Belastingdienst?

Wat is mijn reisaftrek? De reisaftrek voor 2023 is maximaal € 2.354. En voor 2022 maximaal € 2.214. De hoogte van het bedrag hangt af van uw reisafstand, het aantal dagen dat u naar uw werk reist en of u van uw werkgever(s) een vergoeding krijgt voor uw reiskosten met het openbaar vervoer.

Kun je kleding declareren?

Werkkleding is 100% aftrekbaar. Maar om kleding af te kunnen trekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting en de voorbelasting (btw) terug te krijgen moet het wel onder de definitie werkkleding vallen.

Wat is 200% aftrekbaar?

De fiscale aftrek van de afschrijving wordt gebracht op: 200 % voor afschrijvingen met betrekking tot investeringen in operationele en publiek toegankelijke laadstations gedaan in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 maart 2023.

Wat kan je allemaal op de zaak zetten?

Zakelijke kosten waarmee u te maken kunt krijgen, zijn:
 • adviezen over de levensvatbaarheid van de onderneming.
 • inschrijving in het handelsregister.
 • huur van bedrijfsruimte.
 • briefpapier en ander correspondentiemateriaal.
 • inrichting van een kantoor of werkplaats.
 • onderhoudskosten.
 • verzekeringen.

Is ziekenhuisbezoek aftrekbaar?

Reiskosten voor ziekenbezoek zijn onder de volgende voorwaarden aftrekbaar: U en de zieke hadden bij het begin van de ziekte samen een huishouden. U bezoekt in het jaar regelmatig de zieke. De zieke wordt langer dan een maand verpleegd.

Wat vult de Belastingdienst vooraf in?

Als u met de computer of tablet aangifte doet, ziet u dat veel gegevens in het aangifteformulier al zijn ingevuld. Het gaat bijvoorbeeld om uw loon, de WOZ-waarde van uw huis, hypotheekgegevens, banksaldi, spaargeld en pensioeninkomsten. “Hoeveel gegevens we hebben ingevoerd, verschilt per persoon.

Welke kleding is aftrekbaar?

Wanneer is kleding zakelijk aftrekbaar? Het moet kleding zijn die je (bijna) uitsluitend kunt dragen in het kader van je onderneming. Dat moet duidelijk blijken, zoals bij een uniform of overall het geval is. Als je de kleding ook privé kunt dragen, is het niet aftrekbaar als werkkleding.

Is verbouwing badkamer aftrekbaar?

Een lening voor een verbouwing, keuken of badkamer is in beginsel aftrekbaar. Het moet dan wel gaan om uw eigen woning, dus niet een tweede woning, zoals een vakantiehuisje.

Is btw op kleding aftrekbaar?

Kleding als zakelijke kosten

Op het moment dat jouw kleding aan de voorwaarden voldoet, kan je de betaalde BTW terug krijgen én mag je de kosten in aftrek nemen op de winst. Dat scheelt weer belasting en dat is voor veel ondernemers mooi meegenomen.

Is mondhygiënist aftrekbaar?

De kosten voor behandelingen door een tandarts, mondhygiënist of orthodontist zijn aftrekbaar.

Is fysiotherapie aftrekbaar van de belasting?

Alleen behandelingen met een medisch karakter bij de volgende paramedici zijn aftrekbaar: Fysiotherapeut, oefentherapeut diëtist, ergotherapeut, logopedist, huidtherapeut, mondhygiënist, podotherapeut en orthopist.

Is auto wassen aftrekbaar?

Als je je eigen auto gebruikt voor zakelijke ritten mag je ook btw over de autokosten terugvragen in de btw-aangifte. Denk aan kosten voor verzekeringen, brandstof, onderhoud, vloeistoffen, wasstraat en parkeren.

Kan ik parkeerkosten ziekenhuis declareren?

Parkeerkosten ziekenhuis is fiscaal niet aftrekbaar. Daadwerkelijk gemaakte vervoerskosten van/naar zorgverlener - welke niet door door bijv een zorgverzekeraar bekostigd worden - is fiscaal aftrekbaar.

Volgende artikel
Welke leeftijd gratis vliegen?