I Took 10 DNA Tests and Compared Them | Which One Should You Take?

Welke genetische testen zijn er?

Gevraagd door: Esmée van den Brand  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 5/5 (33 stemmen)

Er zijn veel verschillende soorten DTC genetische testen.
 • Er zijn testen die zich richten op monogeen overervende aandoeningen. ...
 • Daarnaast bestaan er DTC genetisch testen die gericht zijn op multifactoriële aandoeningen of eigenschappen (ook wel lifestyletests) zoals risico op overgewicht, osteoporose, talent voor sport.

Wat zijn genetische testen?

Bij erfelijkheidsonderzoek gaan we na of een ziekte of aangeboren afwijking bij u of een familielid erfelijk is. DNA-onderzoek kan daar een onderdeel van zijn. Ook kan DNA-onderzoek bij bepaalde ziekten of aandoeningen helpen om de oorzaak te vinden.

Welke DNA testen zijn er?

Commerciële testen
 • Voorspellend DNA-onderzoek.
 • DNA-onderzoek voor diagnose.
 • DNA-thuistesten over gezondheid.
 • DNA-onderzoek ongeboren kind.
 • DNA-onderzoek kankercellen.
 • Techniek DNA-onderzoek (NGS)
 • Kinderen en DNA-onderzoek.
 • Hielprik.

Welke genetische afwijkingen zijn er?

 • Wat is een erfelijke ziekte? Veel ziektes ontstaan door een afwijking (mutatie) in het DNA, soms in de geboorte en soms door toeval. ...
 • Parkinson. ...
 • Fibromyalgie. ...
 • Ziekte van Kahler. ...
 • Autisme. ...
 • Dementie (en alzheimer) ...
 • Diabetes. ...
 • Ehlers-Danlos syndromen.

Wat kost een volledig DNA-onderzoek?

Meestal kost zo'n DNA-test tussen de €50 en de €200. Maar let op: soms komen hier ook nog abonnementskosten bij, die kunnen variëren van €80 tot wel €350 per jaar.

45 gerelateerde vragen gevonden

Kan je zomaar een DNA-test doen?

In theorie vormt het geen probleem om zonder toestemming van de moeder een vaderschapstest te doen. U kunt de DNA test online bestellen, wij zorgen ervoor dat u hem vlot in huis heeft. U ontvangt van ons de instructies en een envelop met daarin speciale steriele wattenstaafjes.

Kan een huisarts een DNA-test doen?

Voor de DNA afname kan in de meeste gevallen gebruik worden gemaakt van de eigen huisarts. Ons laboratorium is ISO 17025 gecertificeerd en daardoor kunnen de resultaten zowel in binnen- als buitenland als een officieel bewijsmiddel worden opgevoerd in juridische kwesties.

Wat kost een erfelijkheidsonderzoek?

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de omvang en het soort onderzoek. Het minimale tarief hiervoor is altijd hoger dan het verplichte eigen risico. Dit onderzoek kost 915.21 euro.

Hoe lang duurt een genetisch onderzoek?

Sneltest QF-PCR: de uitslag duurt maximaal 5 werkdagen. Kweekmethode: de uitslag duurt gemiddeld 2-3 weken. Array: de uitslag duurt meestal 2-3 weken. DNA-onderzoek: de uitslag duurt 2 tot 5 weken.

Hoe doen ze een genetisch onderzoek?

Genetisch onderzoek (DNA-onderzoek) Via genetisch onderzoek kunnen er afwijkingen in het DNA worden opgespoord. Bij dit onderzoek wordt meestal bloed afgenomen en naar het laboratorium gestuurd. In het laboratorium wordt het DNA uit het bloed gehaald en onderzocht.

Wat zijn de drie mogelijke uitkomsten van een DNA-onderzoek?

DNA-diagnostiek kan gebruikt worden voor:
 • bevestiging/uitsluiting van klinische diagnose bij erfelijke aandoeningen die het gevolg zijn van een mutatie in één welbepaald gen.
 • presymptomatisch of voorspellend genetisch onderzoek.
 • dragerschapsbepaling voor recessieve aandoeningen.

Wat is een klinisch genetisch onderzoek?

De afdeling klinische genetica geeft antwoord op vragen over de erfelijkheid van een aandoening of aangeboren afwijking. Die vragen komen van patiënten, maar ook van gezonde personen bij wie een erfelijke aandoening voorkomt in de familie. We doen onderzoek naar de erfelijke oorzaak van de betreffende aandoening.

Wat kost een DNA verwantschapsonderzoek?

Vaderschapstest: vanaf € 169,- Moederschapstest: vanaf € 169,- DNA Profiel: vanaf € 99,-

Waarom duurt genetisch onderzoek zo lang?

Erfelijkheidsonderzoek kan heel complex zijn en de uitslag kan enkele weken tot maanden duren. Het kan voorkomen dat DNA-onderzoek geen duidelijke uitslag geeft. In dat geval vindt er soms verder onderzoek plaats. Soms is de uitslag van het DNA-onderzoek doorslaggevend voor het bepalen van uw behandeling.

Hoeveel kans op genetische afwijking?

Van alle pasgeborenen heeft 1 op de 200 (0,5%) een bepaald type chromosoomafwijking. De groep aandoeningen die door chromosoomafwijkingen ontstaat, is erg groot en gevarieerd. Meestal is het gevolg van een chromosoomafwijking niet goed te voorspellen. Het Downsyndroom is de chromosoomafwijking die het meest voorkomt.

Wat kan je zien in je DNA?

In je DNA liggen alle erfelijke eigenschappen opgeslagen die je vader en moeder aan jou hebben doorgegeven. Of je blond of donker haar hebt bijvoorbeeld, maar ook hoe je je gedraagt. Die erfelijke eigenschappen zitten in je genen. Dat zijn stukjes informatie in je DNA, waar je er duizenden van hebt.

Wat kunnen ze uit DNA halen?

DNA zit in sommige cellen van je bloed. In het laboratorium halen ze het DNA uit je bloed en onderzoeken ze het op afwijkingen. Er kunnen ook andere weefsels van je lichaam gebruikt worden, bijvoorbeeld wat slijmvlies van de binnenkant van je wang, speeksel of een stukje van de huid.

Heb ik aanleg voor dementie?

Dementie is in de meeste gevallen niet erfelijk. De ziekte komt wel vaak voor. Maar liefst een op de vijf mensen krijgt dementie. Hoe ouder iemand wordt, hoe groter de kans is dat hij dementie krijgt.

Hoe betrouwbaar is een DNA-onderzoek?

Betrouwbaar? "Hoe meer verschillende locaties op de chromosomen onderzocht worden, hoe groter de betrouwbaarheid. Een van de aanbieders geeft aan dat bij het onderzoeken van 25 locaties er een betrouwbaarheid is van 99,9999 procent."

Hoe kom je erachter wie je voorouders zijn?

Tik een naam van een voorouder in op Wiewaswie.nl. Via deze zoekpagina van het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis is het merendeel van de Nederlandse voorouders te vinden in openbare archieven, zoals de burgerlijke stand, bevolkingsregisters en kerkboeken.

Waar kan ik een DNA-test laten doen?

Bij DNA-test.nl kunt u terecht voor vaderschapstesten (ook prenatale vaderschapstesten, en rechtsgeldige vaderschapstesten), moederschapstesten, overige verwantschapsanalyses, etnische afkomst testen en het opslaan van genetisch materiaal.

Waarom klinisch genetisch onderzoek?

Komt er in je familie misschien een erfelijke ziekte voor, maar heb jij geen klachten? Of is het nog niet zeker of er een bepaalde erfelijke aanleg in de familie zit? Dan stelt de klinisch geneticus vaak voor om eerst onderzoek te laten doen bij iemand die de klachten of ziekte zelf heeft.

Is een DNA-test gratis?

DNA-onderzoek is gratis.

Wie moet DNA-test betalen?

Het DNA-onderzoek is een deskundigen-onderzoek. In het kort betekent dit dat beide partijen in principe de helft van de kosten betalen, tenzij de rechter anders beslist.

Hoe oud moet je zijn om een DNA-test te doen?

Bij een non-invasieve prenatale vaderschapstest hoeft alleen bloed bij de moeder te worden afgenomen. Dit sluit alle risico's op complicaties voor moeder en baby uit. Bovendien kan deze test al worden uitgevoerd vanaf de 9e week van de zwangerschap, tot vlak voor de bevalling.

Vorige artikel
Doet je baby voelen pijn?