What should parents look for in a primary school?

Welke basisschool is geschikt voor mijn kind?

Gevraagd door: Lizzy van Loon  |  Laatste update: 28 februari 2024
Score: 4.3/5 (57 stemmen)

Vraag de huidige school van uw kind, om u te helpen om een plek te krijgen in het speciaal onderwijs. Samen moet u een verklaring invullen over het onderwijs dat uw kind nodig heeft. Dit wordt een toelaatbaarheidsverklaring genoemd.

Hoe weet je welke basisschool bij je kind past?

Op de overheidswebsite Scholen op de kaart kun je informatie opzoeken over basisscholen en ze vergelijken. Je kunt bijvoorbeeld opzoeken hoeveel leerlingen de school heeft, wat de resultaten zijn en hoeveel mannelijke leerkrachten er werken.

Hoe weet je of een basisschool goed is?

Ga naar www.onderwijsinspectie.nl, voer een schoolnaam in en je kunt het officiële opbrengstenoverzicht bekijken. Je kunt ook zelf direct een vraag stellen aan de inspectie.

Hoe kies je een school voor je kind?

U kan een goede middelbare school kiezen door online scholen in uw regio te vergelijken. Dat doet u op de website Scholenopdekaart.nl. U kan ook de schoolgids opvragen en een open dag bezoeken.

Kan mijn kind naar elke basisschool?

Het schoolbestuur beslist of uw kind op de school wordt toegelaten. Weigering van kinderen op de basisschool is toegestaan maar hiervoor moeten wel goede redenen zijn. Leerlingen mogen niet willekeurig geweigerd worden. De school moet er voor zorgen dat het toelatingsbeleid bekend is en ze dit consequent toepast.

45 gerelateerde vragen gevonden

Wat als basisschool geen plek heeft?

Wanneer een basisschool uw kind mag weigeren

Is er geen plek op een openbare school? Dan zorgt de gemeente dat uw kind naar een andere openbare school kan. U kunt samen met de huisarts en de school een oplossing zoeken.

Wat kun je doen als je kind niet op de juiste basisschool zit?

Als uw kind een leerachterstand heeft, maakt de leerkracht een handelingsplan voor in de klas. Daarnaast kan de leerkracht een remedial teacher of een onderwijsassistent inzetten. Maar ook ouders kunnen hun kind thuis helpen met de leerstof.

Wat is belangrijk op een basisschool?

Taal en rekenen zijn belangrijke vakken voor leerlingen op de basisschool. Leerlingen moeten deze vakken voldoende beheersen om na de basisschool voortgezet onderwijs te kunnen volgen. De referentieniveaus voor taal en rekenen geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen.

Wat is belangrijk bij kiezen school?

Sfeer en onderwijskwaliteit belangrijkste schoolkeuzemotieven. Sfeer op school en kwaliteit van het onderwijs spelen een belangrijke rol bij de schoolkeuze. Sfeer is in de gevonden onderzoeken niet nader gedefinieerd en de betekenis kan dus van ouder tot ouder verschillen.

Wat is een top dossier?

TOP dossier is een webbased instrument waarin school cyclisch en handelingsgericht kan samenwerken aan een totaal ontwikkelingsplan voor leerlingen met een (extra) ondersteuningsvraag.

Hoe meet je de kwaliteit van onderwijs?

Leerplannen, interdiocesane proeven en OVSG-toetsen

De onderwijsverstrekkers controleren vervolgens zelf hoe hun leerlingen presteren en of ze hun leerdoelen en eindtermen halen. Ze meten dus zelf de kwaliteit van hun onderwijs.

Wie bepaalt naar welke school je gaat?

De rechter kijkt welke schoolkeuze hij in het belang van het kind het meest wenselijk vindt. Het belang van het kind staat dus in principe voorop. De rechter houdt echter rekening met alle omstandigheden van het geval, wat kan betekenen dat andere belangen toch zwaarder wegen.

Welk onderwijs bij ADHD?

Speciaal basisonderwijs (SBO)

Het gaat vaak om kinderen met leerproblemen of gedragsproblemen, zoals ADHD, dyslexie, autisme of kinderen die moeite hebben met leren. De scholen vallen onder de Wet op het primair onderwijs en maken daarmee deel uit van het reguliere onderwijs.

Wat is een Montessori School?

Montessori is een onderwijsconcept voor de voorschool, basis- en voortgezet onderwijs. Op een montessorischool leren kinderen zelfstandig werken en zitten zij met meerdere jaargroepen in een klas. Tegenwoordig combineren montessorischolen vaak montessorimateriaal met reguliere taal- en rekenmethodes.

Hoeveel soorten basisschool zijn er?

Naast de openbare en bijzondere basisscholen zijn er nog meer soorten basisonderwijs. Om te beginnen heb je speciaal onderwijs , wat ook wel kortweg so genoemd wordt. Dit zijn basisscholen bedoeld voor kinderen die verstandelijk, lichamelijk en/of zintuiglijk gehandicapt zijn.

Is Fries verplicht op school?

Fries in het onderwijs

Scholen moeten verplicht het Fries als vak aanbieden. Behalve als de provincie Fryslân een school (gedeeltelijke) toestemming heeft gegeven om geen Fries te geven. Verder mogen Friese scholen het Fries naast het Nederlands ook als voertaal in het onderwijs gebruiken.

Is basisschool verplicht?

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. En voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn.

Wat is het gemiddelde schooladvies?

RTL Nieuws heeft op basis van de methodiek die voor het landelijke beeld gebruikt is de cijfers per school berekend. Aan elk schoolniveau is een cijfer gegeven. Het gemiddelde cijfer in Nederland was afgelopen schooljaar een 7,79, dit staat gelijk aan een vmbo/havo advies.

Wat is de beste school van heel Nederland?

CSG Augustinus wint landelijke onderwijsprijs en mag zich beste school van Nederland noemen.

Wat is de populairste school van Nederland?

Het Fons Vitae Lyceum in Zuid is net als vorig jaar de populairste school, zo blijkt uit de jaarlijkse analyse van de Centrale Loting en Matching.

Welke school voor kind met gedragsproblemen?

Basisscholen voor kinderen met extra ondersteuning

Als uw kind door een beperking of gedragsproblemen extra ondersteuning nodig heeft, kan het naar: een school voor speciaal basisonderwijs (sbo); een school voor speciaal onderwijs (so).

Is het advies van de basisschool bindend?

Stap 6: Ga al in gesprek met middelbare scholen

Alhoewel het schooladvies leidend is, is het niet bindend. Dit houdt in dat middelbare scholen zich niet aan het schooladvies hoeven te houden.

Kan ik zomaar van basisschool veranderen?

Je kan op elk moment tijdens het schooljaar van school veranderen (tenzij je in de nieuwe school een studierichting kiest die al volzet is). Je ouders moeten akkoord gaan. Je mag zo vaak van school veranderen als je wil, maar denk er goed over na want veel van school veranderen kan je slaagkansen verminderen.

Vorige artikel
Waarom Naïf gebruiken?
Volgende artikel
Hoe werkt de Aerosleep?