What is the Cost of IVF? - Best IVF Specialist in Bangalore | Dr Smrithi Nayak| Aster RV Hospital

Welk ziekenhuis is het beste voor IVF?

Gevraagd door: Nikki Smits  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.5/5 (5 stemmen)

Zowel voor de reguliere IVF, ICSI als de cryo behandelingen behaalde het Radboudumc dat jaar de beste cijfers van alle fertiliteitklinieken in Nederland. Wanneer zwanger worden niet vanzelfsprekend is, zijn er in Nederland verschillende behandelingen mogelijk.

Waar kan je het beste IVF doen?

9 resultaten voor je selectie:
 • Nij Linge, Kinderwenscentrum. ...
 • Nij Barrahûs, centrum voor vruchtbaarheid. ...
 • Nij Geertgen, centrum voor vruchtbaarheid. ...
 • Isala Fertiliteitscentrum. ...
 • IVF-centrum Catharina-ziekenhuis Eindhoven. ...
 • Medisch Centrum Kinderwens Leiderdorp. ...
 • IVF-Voorburg. ...
 • Centrum Voortplantingsgeneeskunde Maastricht.

Welk ziekenhuis is gespecialiseerd in IVF?

De afdeling Voortplantingsgeneeskunde (VPG) van het Radboudumc voert alle gangbare en bijzondere vruchtbaarheidsbehandelingen uit, waaronder ovulatie inductie, IUI (inseminatie), IVF, ICSI, ICSI-PESA en ICSI-TESE. Het Radboudumc is toonaangevend op gebied van mannelijk onvruchtbaarheid.

Hoeveel kost 1 IVF behandeling?

De kosten van een IVF behandeling kunnen per kliniek verschillen. Over het algemeen kun je uitgaan van een totaalbedrag tussen de € 5.000 en € 6.000. Dit bedrag omvat de kosten voor onder andere de consulten, bloedscreening, stimulatie, echo's, punctie, IVF laboratorium kosten, terugplaatsing, en nazorg.

Is een IVF traject zwaar?

Ivf-traject is zwaar

Het gebruik van hormonen, de punctie, het terugplaatsen van het embryo en de tegenvallers als er geen zwangerschap ontstaat, kunnen zwaar zijn. Daarnaast zijn er ook gezondheidsrisico's voor zowel de vrouw als het kind.

45 gerelateerde vragen gevonden

Wat zijn de nadelen van IVF?

Ivf heeft ook nog deze nadelen:
 • Je moet vaak naar het ziekenhuis. Het kost dus veel tijd en je moet misschien veel regelen met je werk.
 • De eicel wordt met een holle naald uit je eierstok gehaald. ...
 • Bij een zwangerschap is de kans op een miskraam iets groter.
 • Je hebt iets meer kans op een zwangerschap buiten de baarmoeder.

Wat zijn de slaagkansen van IVF?

De slaagkansen

Bij een IVF-behandeling bedraagt de gemiddelde kans op succes ongeveer 20% per cyclus. De slaagkans is voornamelijk afhankelijk van individuele omstandigheden zoals de leeftijd, de spermakwaliteit en het aantal en de kwaliteit van de embryo's.

Hoe lang duurt een IVF traject?

Een IVF-behandeling duurt gemiddeld twee maanden, inclusief voor- en nabehandeling. Na een IVF-behandeling kan de cyclus gedurende één maand ontregeld zijn.

Hoe vaak mag je IVF doen?

Ivf - ICSI

Bij ivf en ICSI worden tot de leeftijd van 43 jaar maximaal zes behandelingen terugbetaald: De labofase wordt volledig vergoed door het ziekenfonds.

Hoe vaak IVF proberen?

Kans op zwangerschap

Na drie IVF-behandelingen is de kans op de geboorte van een kind gemiddeld 40 tot 50 procent. Bij ongeveer de helft van alle paren die IVF-behandelingen ondergaan, leidt IVF niet tot een zwangerschap.

Wat niet doen na terugplaatsing IVF?

U mag na de terugplaatsing direct opstaan en principe alle dingen doen. Het is juist goed om afleiding te hebben. Gedurende een week na terugplaatsing mag u géén gemeenschap hebben. Hierdoor kan de baarmoeder gaan samentrekken.

Hoe oud moet je zijn voor IVF?

Leeftijdsgrens. De grens voor het ondergaan van vruchtbaarheidsbehandelingen met eigen eicellen ligt in Nederland rond 45 jaar. De meeste klinieken hanteren echter een leeftijdsgrens die ligt rond de 42 jaar.

Hoe lang duurt de innesteling bij IVF?

De innesteling in de baarmoeder vindt 3 tot 5 dagen na de terugplaatsing plaats. Zoals al eerder gezegd, wordt geprobeerd met IVF- of ICSI-behandelingen een niet aanwezige kans of een verlaagde kans op zwangerschap te creëren.

Hoe lang rust na IVF?

Het percentage bevruchte eicellen en de kans op een zwangerschap zijn vergelijkbaar met een IVF-behandeling. De behandeling duurt ongeveer twee maanden. Tussen twee IVF/ICSI-behandelingen zit een maand rust. Het is altijd mogelijk om een langere periode aan te houden.

Wat als IVF ook niet lukt?

Dat kan te wijten zijn aan: afwijkingen in de zaadcellen, waardoor ze niet krachtig genoeg zijn om de cellaag rond de eicel af te breken. eicellen van matige kwaliteit, onrijpe eicellen, of eicellen die niet bevrucht kunnen worden.

Is IVF gratis in Nederland?

IVF en ICSI behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Wat na 6 IVF pogingen?

Wil je na je 6 terugbetaalde pogingen nog verder gaan met een IVF/ICSI-behandeling, dan is dat mogelijk na consultatie van je arts. Samen met jou zal hij nagaan of verder behandelen medisch zinvol is. Hou daarbij rekening het feit dat je in dat geval een voorschot van 3.200 euro zal moeten betalen.

Kun je bij IVF het geslacht bepalen?

Wel is het bij een IVF-behandeling praktisch gezien mogelijk om het geslacht van de baby te kiezen. Vóór terugplaatsing van de eicel kan namelijk al gezien worden of het een meisje of jongetje wordt. In Nederland is het echter verboden om zonder reden het geslacht van je kind te kiezen.

Hoe lang geen seks na terugplaatsing?

om gedurende één week na de terugplaatsing niet te vrijen en/of gemeenschap te hebben. Hierdoor kunnen mogelijk ongewenste samentrekkingen van de baarmoeder optreden (al staat niet vast dat dit de kans op innesteling nadelig beïnvloedt).

Wat zeg je tegen iemand die in een IVF traject zit?

Begrip, interesse en medeleven voor wat ze doormaken is heel fijn. Dat begint al met een enkel zinnetje 'Ik begrijp dat het heel moeilijk voor je is' of een kaartje met 'sterkte! ' Blijf met elkaar communiceren over de behoefte en vul het niet zelf in.

Hoe lang pijn na punctie IVF?

Je kunt na de punctie nog enkele dagen licht bloedverlies hebben, buikpijn of een opgeblazen gevoel houden. Je gaat een aantal dagen na de punctie medicatie (progesteron, vaginaal) inbrengen die de baarmoeder helpt klaarmaken voor innesteling van het embryo.

Hoe pijnlijk is een punctie?

De punctie kan even pijnlijk zijn. Na de punctie drukt de radioloog het wondje dicht en plakt het af met een pleister. Een punctie duurt gemiddeld 20 minuten. In een enkel geval kan het iets langer duren.

Wat mag je niet doen tijdens innesteling?

Dikke sokken, een dekentje en warm eten en drinken zoals thee helpen. Maar vermijd veel te warm douchen, bezoekjes aan de sauna of hete kruiken. Roken en drugs hebben ook een negatieve impact op de doorbloeding, dus zorg dat zowel jij als je partner hiermee gestopt zijn.

Hoeveel tijd tussen 2 IVF behandelingen?

Tussen twee behandelingen moet er minstens één cyclus verlopen om de eierstokken tot rust te laten komen. In ons centrum moet de vrouw voor de behandeling minstens twee weken lang een oraal anticonceptivum nemen. Dat betekent dat tussen twee behandelingen minstens drie maanden tijd zal zitten.

Hoe lang thuis na punctie?

Na een punctie mag u niet meer zelf naar huis rijden. Indien u Rapifen heeft gehad mag u zelfs 24 uur niet aan het verkeer deelnemen. Daarom wordt geadviseerd uw partner of iemand anders mee te nemen die u kan ondersteunen en na de punctie weer thuis kan brengen.

Volgende artikel
Hoe vaak en hoe lang Tummy time?