Zo kies je ALTIJD het goede PROFIEL | De waarheid over PROFIELKEUZE

Welk profiel heeft geen wiskunde?

Gevraagd door: Elif Vos  |  Laatste update: 7 maart 2024
Score: 4.4/5 (35 stemmen)

Het profiel Cultuur en Maatschappij mag op de havo zonder wiskunde worden afgesloten. De verplichte vakken voor dit profiel op de havo zijn dan ook Geschiedenis en een moderne vreemde taal.

Wat kun je met C&M zonder wiskunde?

Veel scholieren kiezen voor een vervolgopleiding die zich richt op cultuur en het werken met mensen, bijvoorbeeld:
 • Pabo.
 • Creative Business (Media Management)
 • Social Work (SPH)
 • Tourism Management.
 • Leisure & Events Management.
 • Hogere Hotelschool.
 • Vaktherapie.

Is wiskunde verplicht op het vmbo?

Wiskunde is op het vmbo geen verplicht examenvak.

Wat zijn de 4 vakkenpakketten?

Je kunt kiezen tussen de vier profielen Cultuur en Maatschappij (C&M), Economie en Maatschappij (E&M), Natuur en Techniek (N&T) en Natuur en Gezondheid (N&G).

Is wiskunde verplicht op de havo?

Veel havo- en vwo-scholieren kiezen wiskunde A, B of C en dit vak hoort altijd bij de kernvakken. Sommige scholieren hebben echter ook wiskunde D. Wiskunde D is altijd een keuzevak en hoort daarom NIET bij de kernvakken. Op de havo is wiskunde geen verplicht vak wanneer je het profiel C&M kiest.

18 gerelateerde vragen gevonden

Kan je naar hbo zonder wiskunde?

Je kunt een hbo-opleiding volgen als je een havo-, vwo- of mbo-4-diploma hebt (of een gelijkwaardig diploma). . De toelatingseisen voor de opleiding Facility Management zijn gewijzigd; met ingang van het studiejaar 2023-2024 zijn de vakken economie, M&O/BE, wiskunde A of wiskunde B niet meer vereist.

Kan je HBO doen zonder wiskunde?

Momenteel is wiskunde verplicht voor een bachelor hbo-communicatie. Voor studiejaar 2020-2021 wordt de wiskunde-eis zeer waarschijnlijk afgeschaft. Het omgekeerde kan ook gebeuren: opleidingen kunnen besluiten voortaan een bepaalde eis te stellen.

Wat is de meest gekozen profiel?

Economie en maatschappij is het meest gevolgde profiel door havo-geslaagden, zowel door jongens als meisjes. Daarna volgt het profiel Natuur en gezondheid, dit profiel wordt door meer meisjes dan jongens gekozen. Natuur en techniek wordt juist vaker door jongens gevolgd.

Wat is moeilijker wiskunde A of B?

Wiskunde B is wat moeilijker. Het is vooral bedoeld voor wie graag wiskunde deed in de onderbouw en het ook goed kon. Het is een keuzevak, behalve voor scholieren die het profiel Natuur en Techniek kiezen.

Is wiskunde een Kernvak bij C&M?

De kernvakken zijn: Nederlands, Engels en wiskunde. In het profiel C&M hoef je geen wiskunde te kiezen. Als je geen wiskunde kiest, zijn de kernvakken alleen Nederlands en Engels.

Kan je natuurkunde doen zonder wiskunde B?

Op de meeste scholen wordt wiskunde B aangeraden voor natuurkunde. De belangrijkste reden hiervoor is dat je voor natuurkunde hetzelfde soort logisch denken nodig hebt dat je ook bij wiskunde B gebruikt.

Kun je vwo doen zonder wiskunde?

Belemmeringen voor de doorstroom havo-vwo

In het havo-profiel cultuur en maatschappij (CM) is wiskunde niet verplicht. Op het vwo maakt wiskunde deel uit van ieder profiel, ook CM. Doorstromers met een CM-profiel zullen dus alsnog examen in wiskunde moeten doen.

Welke 4 profielen zijn er mavo?

In de theoretische leerweg zijn er 4 profielen:
 • Techniek;
 • Zorg en welzijn;
 • Economie;
 • Landbouw (Groen).

Is wiskunde verplicht?

In Nederland is wiskunde verplicht voor vwo-leerlingen. Havisten kunnen wiskunde laten vallen als ze kiezen voor het profiel cultuur & maatschappij (c&m). In het vmbo is wiskunde bij veel profielen een keuzevak.

Is C&M een pretpakket?

Cultuur en Maatschappij staat bekend als pretpakket. Dit komt omdat er, naast Wiskunde, geen exacte vakken verplicht zijn. Overigens is op de havo wiskunde niet verplicht met dit pakket. In plaats van wiskunde kan ook maatschappijwetenschappen en aardrijkskunde gekozen worden.

Wat kun je doen met een NG profiel?

Met het vwo-profiel Natuur en Gezondheid (N&G) kun je doorstromen naar opleidingen in onder meer gezondheidszorg, landbouw, milieu, biologie en levensmiddelentechnologie. De werkgelegenheid in deze sectoren is bovengemiddeld, zodat je na het behalen van je wo-diploma uitstekende baankansen hebt.

Wat is moeilijker wiskunde of natuurkunde?

Verschil opleidingen

Technische Wiskunde/Technische Natuurkunde is in principe niet moeilijker of makkelijker dan 'gewone' Wiskunde/Natuurkunde.

Wat is de makkelijkste wiskunde?

Wiskunde C is een "makkelijkere" versie van A. Dezelfde onderwerpen als bij wiskunde A worden behandeld, maar de intensiteit en de moeilijkheidsgraad ligt lager.

Heb je wiskunde B nodig voor biologie?

Om biologie te studeren is officieel alleen wiskunde-a nodig, maar studenten die niet ook wiskunde-b hebben gedaan, zijn ernstig in het nadeel bij het volgen van statistische en biomathematische vakken....

Wat is het moeilijkste jaar van de middelbare school?

Vooral de vierde klas havo staat al jaren als probleemklas bekend. Daar blijven de meeste leerlingen zitten. Onderzoeken hiernaar hebben nooit keiharde oorzaken aangewezen, maar in de onderwijswereld worden wel steeds dezelfde verklaringen genoemd.

Wat kun je met em profiel vwo?

Met een havo- of vwo-diploma met het profiel E&M voldoe je aan de toelatingseisen van onderstaande bacheloropleidingen.
 • Pabo.
 • Creative Business (Media Management)
 • Social Work (SPH)
 • Tourism Management.
 • Leisure & Events Management.
 • Vaktherapie.
 • Informatica.
 • Technische Informatica.

Kan je met E&M geneeskunde studeren?

Je hebt een toelatingsverklaring nodig van de Faculteit der Geneeskunde indien je wilt instromen met de volgende vooropleidingen: vwo-diploma profiel E&M en C&M met aanvullende (vwo) certificaten; hbo/wo-diploma met aanvullende (vwo) certificaten (niet indien je een hbo/wo-propedeuse certificaat hebt);

Kan je verpleegkundige worden zonder wiskunde?

Maar soms is het minder duidelijk welke deuren er dichtgaan. Voor commerciële economie heb je wél wiskunde nodig, voor business studies niet. Nog een voorbeeld: voor verloskunde heb je wél wiskunde nodig, maar voor verpleegkunde niet.

Heb je wiskunde nodig voor hbo ICT?

Je wordt tot HBO-ICT toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo-, of mbo-niveau 4 diploma. Wiskunde is geen vereiste, maar wel belangrijk in deze studie. Wiskunde B is voor studenten met een havo-vooropleiding van belang wanneer je de leerroute Technische Informatica kiest.

Is hbo propedeuse gelijk aan mbo 4?

Is een HBO propedeuse gelijk aan een MBO niveau 4 diploma? Nee. Een HBO propedeuse staat niet gelijk aan een MBO niveau 4 diploma. Een Niveau 4 diploma zal voor veel werkgevers zwaarder wegen.

Volgende artikel
Hoe vaak Molton verwisselen?