Wat zijn kinderrechten?

Wat zijn mijn rechten als kind?

Gevraagd door: Willem Ridder  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.6/5 (43 stemmen)

Kinderrechten gaan over onderwerpen als onderwijs, gezondheid en de rol van familie en ouders. Ze gaan over vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Ze gaan ook over het recht op een naam en een nationaliteit.

Wat zijn de 10 rechten van het kind?

Kinderrechten
  • te zeggen wat het denkt of voelt (recht op een eigen mening)
  • een eigen geloof te belijden (recht op een eigen geloof)
  • te spelen en niet te werken (recht op spel en ontspanning, recht op bescherming tegen kinderarbeid)
  • genoeg en gezond te eten (recht op voedsel)
  • onderwijs te volgen (recht op onderwijs)

Waar heb je recht op als kind?

Ieder kind heeft recht op vrije tijd om te luieren, sporten of spelen. Ook moet het voor alle kinderen mogelijk zijn om aan culturele activiteiten mee te doen. Als je iets doet wat volgens de wet verboden is, kun je met de politie in aanraking komen. En als het ernstig is, kun je zelfs een straf krijgen van de rechter.

Wat betekent rechten van het kind?

Voor iedereen die jonger dan 18 jaar is, zijn er kinderrechten. Deze rechten van het kind zijn afspraken over hoe we met kinderen moeten omgaan. De afspraken gaan over je leven thuis en op school. Over wat je ouders voor je moeten doen en waar de overheid voor moet zorgen.

Wat is het belangrijkste kinderrecht?

Je mag niet mishandeld of misbruikt worden en mensen mogen jou niet slaan of op een andere manier geweld aandoen. Je mag niet uitgescholden of vernederd worden. Ouders en anderen die voor je zorgen, moeten genoeg aandacht voor je hebben. De overheid moet je beschermen tegen mishandeling, misbruik en verwaarlozing.

44 gerelateerde vragen gevonden

Welk kinderrecht staat centraal?

UNICEF staat voor kinderrechten

Alle landen van de wereld hebben de rechten van kinderen samen vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. En toch worden die rechten nog wereldwijd geschonden. Daarom is UNICEF er, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Wat zijn de rechten van elk kind?

Kinderrechten gaan over onderwerpen als onderwijs, gezondheid en de rol van familie en ouders. Ze gaan over vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Ze gaan ook over het recht op een naam en een nationaliteit. Over een dak boven je hoofd en spelen.

Waarom zijn rechten van het kind belangrijk?

Ze kunnen zichzelf nog niet goed verdedigen of beschermen en zijn daardoor kwetsbaarder voor mishandeling of uitbuiting. Kinderrechten zijn belangrijk omdat kinderen nog in ontwikkeling zijn en daarbij afhankelijk zijn van de liefde, zorg en aandacht van volwassenen.

Wat zijn je rechten als je 12 bent?

Je mag 's nachts werken. Je kunt trouwen zonder toestemming van je ouders. Je kunt zelf een uitkering aanvragen als je daar recht op hebt. Je mag jouw zetel innemen als je verkozen bent voor de gemeenteraad, Provinciale Staten, Eerste of Tweede Kamer.

Welke rechten heeft een kind van 12 jaar?

Je kunt een bankrekening openen zonder toestemming van je ouders. Je kunt alimentatie op je eigen rekening ontvangen. Onder bepaalde voorwaarden kun je je voor- of achternaam laten veranderen. Je mag, als je je rijbewijs hebt gehaald, nu ook zonder begeleider in een auto rijden.

Heeft iedereen recht op een kind?

Wat veel mensen zich niet realiseren is dat er, naast dit 'recht op een kind' ook een Verdrag inzake de rechten van het kind bestaat. In de artikelen 7 en 8 staat dat kinderen het recht hebben hun familie te kennen en dat de overheid er alles aan moet doen kinderen bij hun ouders te laten opgroeien.

Wie heeft recht op kinderbijslag vader of moeder?

De ouder bij wie het kind woont krijgt de kinderbijslag. Woont uw kind om beurten bij u en uw ex-partner? Dan heeft u misschien co-ouderschap .

Welke landen hebben de rechten van het kind niet ondertekend?

Het is ondertekend door 195 landen; de Verenigde Staten en Zuid-Sudan zijn de enige uitzonderingen.

Waardoor komt het dat de kinderrechten in gevaar zijn?

Er doen zich ongelijkheden voor tussen kinderen uit rijke en armere gezinnen. Kinderen van minder rijke ouders krijgen geregeld een te laag schooladvies. Ook komt discriminatie bij het toewijzen van stageplekken voor, vaak op basis van afkomst of geloof.

Kan moeder kind bij vader weghouden?

Recht op omgang met je kind is dus een wettelijk recht voor vaders. De wet geeft aan dat alleen in uitzonderlijke gevallen dit recht van vader op een omgangsregeling kan komen te vervallen. Moeder kan niet zomaar een omgangsregeling van vader weigeren en het kind weghouden bij vader.

Hoe oud mag kind zelf beslissen?

Een kind mag vanaf zijn 12e verjaardag dus niet zelf kiezen waar hij/zij gaat wonen of hoe vaak hij/zij naar de andere ouder gaat. Pas vanaf het moment dat een kind volwassen is, vanaf zijn/haar 18e verjaardag, mag een kind zelf keuzes maken.

Welke leeftijd mag je alleen wonen?

Vanaf 18 jaar kan je alleen gaan wonen. Dan ben je meerderjarig. Je kan zelf beslissen of je ergens anders gaat wonen. Je hebt geen toestemming meer nodig van je ouders of van een jeugdrechter.

Wat is de reden van ontstaan van kinderrechten?

De Volkenbond, voorloper van de Verenigde Naties, schreef in 1924 in Genève het eerste officiële kinderrechtendocument: de Verklaring van de Rechten van het Kind. Deze verklaring benoemde onder meer het recht op voedsel en gezondheidszorg en het recht op bescherming tegen uitbuiting.

Wat voor rechten heb je?

Er zijn 2 soorten grondrechten:
  • Klassieke grondrechten: de burgerlijke en politieke rechten. Dit zijn onder andere het kiesrecht, vrijheid van meningsuiting, recht op privacy, godsdienstvrijheid en het discriminatieverbod.
  • Sociale grondrechten: de economische, sociale en culturele rechten.

Welke kinderrechten worden niet gerespecteerd?

1) Geweld. Binnen of buiten het gezin vindt er nog altijd fysiek en psychisch geweld plaats tegen kinderen. Ze worden geslagen, geschopt, gegooid, geschud. Of kinderen worden gekleineerd, ondermijnd of uitgelachen in een omgeving die veilig en een thuis zou moeten zijn.

Hoeveel spaargeld heeft een 14 jarige?

Scholieren die sparen hebben een gemiddeld spaartegoed van 1.392 euro. Dit is minder dan in 2016, toen scholieren 1.641 euro aan spaargeld hadden. De ene helft van de scholieren met spaargeld heeft minder dan 500 euro gespaard, de andere helft heeft meer dan 500 euro gespaard. In 2016 lag de mediaan op 600 euro.

Is 50.000 euro spaargeld veel?

Wanneer je naar de gemiddelde spaartegoeden kijkt dan is € 50.000 aan spaargeld veel. Dit ligt namelijk boven het landelijk gemiddelde, maar ook boven het gemiddelde van je leeftijdscategorie. Dus ja: 50.000 euro aan spaargeld is veel en dit kun je zelfs verder uitbreiden.

Heeft elke ouder recht op kinderbijslag?

Er is kinderbijslag voor alle ouders, en er zijn tegemoetkomingen die afhankelijk zijn van het inkomen. Ga na waar je recht op hebt, zo loop je geen geld mis.