Wat zijn de symptomen van kindermishandeling?

Gevraagd door: Lauren Farah  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.9/5 (31 stemmen)

Hoe gedraagt het kind zich?
 • Is snel afgeleid.
 • Is overdreven druk of juist overdreven rustig.
 • Gaat vaak tegen de regels of volwassenen in.
 • Is vaak overdreven vroeg of blijft lang rondhangen op school.
 • Zegt negatieve dingen over zichzelf, anderen of de wereld.
 • Speelt gewelddadige of seksuele situaties na.

Wat is de meest voorkomende kindermishandeling?

De meest voorkomende vormen van kindermishandeling zijn emotionele en fysieke verwaarlozing, met respectievelijk 36 en 24 procent van de gevallen.

Hoe kun je zien dat een kind mishandeld wordt?

Is overdreven druk of juist overdreven rustig. Gaat vaak tegen de regels of volwassenen in. Is vaak overdreven vroeg of blijft lang rondhangen op school. Zegt negatieve dingen over zichzelf, anderen of de wereld.

Welke vormen van kindermishandeling onderscheiden we?

Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, namelijk:
 • Lichamelijke mishandeling. Van lichamelijke mishandeling is bijvoorbeeld sprake als een volwassene regelmatig een kind slaat.
 • Emotionele of geestelijke mishandeling. ...
 • Lichamelijke verwaarlozing. ...
 • Emotionele of geestelijke verwaarlozing. ...
 • Seksueel misbruik.

Hoe bewijs je kindermishandeling?

Bij een vermoeden van kindermishandeling in uw omgeving, kunt u het volgende doen: Bel 112 als het kind in direct gevaar is. Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook.

Wat doet mishandeling met een kinderbrein?

15 gerelateerde vragen gevonden

Wat is strafbare kindermishandeling?

Wat is kindermishandeling? Kindermishandeling is elke vorm van bedreiging of geweld tegen een minderjarige (een kind in de leeftijd tot en met 17 jaar). Het kan gaan om lichamelijke, emotionele of geestelijke mishandeling. Bijvoorbeeld slaan, schelden of bang maken.

Waar Meldt u een vermoeden van kindermishandeling?

0800-2000 (gratis). Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Je kunt bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en ondersteuning, om zorgen te bespreken en eventueel om een melding te doen.

Is schreeuwen tegen je kind kindermishandeling?

Alle vormen van geweld tegen een kind zijn kindermishandeling. En er is nog een vorm van geweld die ook schadelijk is voor kinderen. Als je ouders elkaar slaan, elkaar uitschelden of gemene dingen naar elkaar schreeuwen, en jij bent daar bij, dan is dat ook kindermishandeling.

Welke hulpverlening bestaat er voor kindermishandeling?

Iedereen kan bij slachtofferhulp terecht, ook kinderen en jongeren. Je kan hen bereiken via 0800 13 500. Voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling kan je terecht op 1712.

Wat is ernstige kindermishandeling?

Het is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Ook getuige zijn van huiselijk geweld, (emotionele) verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs vallen hieronder.

Wat zijn Kindsignalen?

Signalen van kindermishandeling, ook wel 'kindsignalen' genoemd, zijn gedragingen of (uiterlijke) kenmerken bij de jeugdige die kunnen wijzen op het vóórkomen van kindermishandeling, nu of in het verleden.

Is kinderen slaan mishandeling?

Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind. Bijvoorbeeld slaan, schoppen, bijten, knijpen, schudden (van een baby) of het kind laten vallen. Ook de corrigerende tik valt hieronder. Deze is in Nederland sinds 2007 bij wet verboden.

Hoe kun je seksueel misbruik herkennen?

Tekenen kindermisbruik herkennen: Wat zijn de signalen?
 • Bloed in het ondergoed.
 • Niet bij de leeftijd passend seksueel gedrag.
 • Angst voor bepaalde mensen, plekken of aanraking.
 • Angst om uit te kleden.
 • Plotselinge angst om op de rug of buik te liggen.
 • Plotselinge Slaapproblemen.
 • Mindere schoolprestaties.

Hoeveel kinderen worden er per jaar gemiddeld mishandeld?

Naar schatting zijn elk jaar bijna 119.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling. Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. Het is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Verwaarlozing valt er bijvoorbeeld ook onder.

Hoeveel procent kindermishandeling?

De jaarprevalentie van kindermishandeling in al zijn verschijningsvormen is in Nederland naar schatting 3,4%. Dat wil zeggen dat er, op enig moment per jaar, 34 jeugdigen per 1000 worden mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Dit komt overeen met bijna 119.000 jeugdigen per jaar.

Hoeveel kinderen gaan dood door kindermishandeling?

Meestal gaat het om emotionele verwaarlozing, gevolgd door lichamelijke verwaarlozing. Per jaar overlijden er naar schatting 50 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.

Welke mogelijkheden zijn er om kindermishandeling te voorkomen?

Extra maatregelen om kinderporno te voorkomen
 • Ouders en jongeren moeten 'digi-alert' worden. Kinderen kunnen bijvoorbeeld expres of per ongeluk in aanraking komen met kinderporno of grooming.
 • Mensen moeten meer weten over de risico's van internet. De overheid informeert bijvoorbeeld met de Mediawijzer.

Wat doet het Vertrouwenscentrum kindermishandeling?

Een Vertrouwenscentrum biedt advies, ondersteuning en hulp bij (vermoedens van) kindermishandeling. Wij helpen gezinnen en hulpverleners om de mishandeling bespreekbaar te maken en passende hulpverlening te zoeken. Hierbij staat de veiligheid en het welzijn van het kind of de jongere steeds centraal.

Hoe pak je kindermishandeling aan?

Blijf niet zelf tobben met jouw vermoeden van kindermishandeling, maar bel of mail met Veilig Thuis Twente. De medewerkers van Veilig Thuis kunnen je adviseren over alles wat met kindermishandeling te maken heeft. Telefoonnummer van Veilig thuis is: 0800-2000.

Wat doet schreeuwen met een kind?

Dat geldt ook voor regelmatig schreeuwen tegen kinderen, blijkt uit diverse wetenschappelijke studies. Het kan bijvoorbeeld tot op latere leeftijd leiden tot gedragsproblemen als agressief en defensief reageren, stemmingsproblemen als depressie en cognitieve problemen zoals concentratiestoornissen.

Is schreeuwen geweld?

Agressie en geweld kunnen verschillende vormen aannemen: Verbale agressie – uitschelden, schreeuwen of zeer fel in discussie gaan. Ook discriminerende opmerkingen vallen hieronder.

Welke leeftijd kindermishandeling?

De leeftijd waarop seksueel misbruik van kinderen het meest voorkomt is tussen de acht en twaalf jaar. Seksueel misbruik kan over een langere periode voortduren, vooral als het in de familie gebeurt. Sommige meisjes en jongens worden jarenlang misbruikt.

Wat is een onveilige thuissituatie?

Denk bijvoorbeeld aan kinderen die getuige zijn van geweld in huis, kinderen die zelf slachtoffer zijn van mishandeling/verwaarlozing of kinderen die afhankelijk zijn van volwassenen, die echter door alcohol- of drugsgebruik, een psychische ziekte of agressie in de huiselijke sfeer niet in staat zijn om voor het kind ...

Wat doen bij vermoeden van kindermishandeling?

Heeft u een vermoeden van kindermisbruik, neem dan contact op met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor kindermishandeling. Is uw kind seksueel misbruikt? Ga dan naar Slachtofferhulp Nederland voor juridisch advies, praktische hulp en emotionele steun.

Wat is een veilige thuissituatie?

Als een kind niet veilig is of in gevaar is, kan iemand dat melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Overal in Nederland zijn er steunpunten van Veilig Thuis. Iedereen kan een melding doen.

Volgende artikel
Hoe lang moet baby vitamine K?