HOW TO NATURALLY RAISE OXYGEN BLOOD LEVELS FOR THE BRAIN, HEART, BODY - Dr Alan Mandell, DC

Wat voel je als je zuurstoftekort hebt?

Gevraagd door: Aya Coolen  |  Laatste update: 27 februari 2024
Score: 4.9/5 (19 stemmen)

Is de waarde 90% of lager, dan heb je een tekort. Dit heet desaturatie. Te weinig zuurstof in het bloed kan leiden tot klachten als benauwdheid, moeheid, verwardheid en onrust. Neem contact op met je huisarts als je deze symptomen ervaart.

Wat doet zuurstoftekort met je?

Zuurstoftekort kan tot allerlei restschade leiden met als eerste de aantasting van geheugen en cognitieve stoornissen. Deze gevolgen worden lang niet altijd onderkend. Bij een langer durend zuurstoftekort ontstaat ook neurologische uitval.

Wat is het meest gevoelig voor zuurstoftekort?

Hersencellen, niercellen en levercellen zijn gevoelig voor zuurstoftekort.

Welk orgaan is het meest kwetsbaar voor zuurstof tekort?

Wetenschappers van het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht hebben ontdekt waarom het brein zo extreem gevoelig is voor zuurstoftekort, in tegenstelling tot andere lichaamsorganen.

Wat kan zuurstoftekort op korte termijn veroorzaken?

Als je hersenen langer dan 3 minuten geen zuurstof krijgen, dan raken ze beschadigd. Hierdoor krijg je allerlei klachten. Zoals problemen met lopen, praten en onthouden. Maar de schade kan ook zo ernstig zijn dat je komt te overlijden.

30 gerelateerde vragen gevonden

Hoe merk je dat je saturatie te laag is?

Onder de 90 procent krijgen de weefsels en organen minder zuurstof. Als dat kort duurt, kan het geen kwaad. Je merkt het zelf ook niet altijd; pas bij een flink laag zuurstofgehalte wordt de ademhaling sneller. Duurt het lang, dan kun je benauwd, moe of onrustig worden.

Wat zijn de symptomen van kortademigheid?

Mensen omschrijven de kortademigheid vaak op verschillende manieren, zoals:
 • een bandgevoel om de borst;
 • niet achter de adem kunnen komen;
 • druk op de borst;
 • niet kunnen doorzuchten;
 • gevoel van zuurstof gebrek;
 • snel buiten adem zijn.

Hoe adem je bij zuurstoftekort?

Dat doe je op twee manieren: door je ribben te bewegen (borstademhaling) door je middenrif te bewegen (buikademhaling)

Wat is alarmerende saturatie?

Welke saturatiewaarde alarmerend is, verschilt per patiënt. 'Een waarde van 95% kan voor de ene patiënt te laag zijn, maar voor een patiënt met COPD normaal', licht José Klunder toe, teamleider Longgeneeskunde in OLVG Amsterdam. 'Het gaat er met name om dat de saturatie stabiel of stijgende is.

Welke 4 oorzaken van ademhalingsproblemen zijn er?

Bronnen
 • Astma.
 • Chronische obstructieve longziekte (COPD)
 • Hyperventileren en verkeerd ademen.
 • Corona (covid-19)
 • Longontsteking.

Wat is een symptoom van zuurstoftekort tachycardie?

Symptomen van tachycardie

kortademigheid. duizeligheid. plotselinge zwakte. fladderend gevoel in de borst.

Welke klachten kan je observeren bij iemand met zuurstof tekort?

Soms wordt er ook bij andere ziekten zuurstof voorgeschreven. Klachten door zuurstoftekort Klachten die mogelijk op zuurstoftekort wijzen zijn: onrust, kortademigheid, hoofdpijn, prikkelbaarheid, hartkloppingen, sufheid en slecht in slaap komen.

Wat is het verschil tussen benauwd en kortademig?

Benauwdheid kan worden veroorzaakt door problemen van het hart, de longen, het bloed en de keel/neus regio. Als het hart de oorzaak is voor kortademigheid dan kan dit een uiting zijn van hartfalen, zuurstofgebrek van de hartspier (angina pectoris) of een hartritmestoornis.

Hoe kom je erachter dat je hartfalen hebt?

Bel uw (huis)arts bij 1 of meer van deze klachten:
 • U bent sneller moe of buiten adem als u zich inspant.
 • U bent 's nachts benauwd als u ligt.
 • U wordt in 3 dagen 2 kilo of meer zwaarder.
 • U krijgt steeds dikke voeten en enkels.
 • U verliest veel vocht door overgeven of diarree.
 • U verliest veel vocht door zweten.

Waardoor daalt je saturatie?

Tijdens flinke fysieke inspanning neemt het gebruik van de zuurstof door de spieren toe en is het normaal dat een lichte daling van het zuurstofgehalte plaatsvindt. Verkeerd ademen kan ook een reden zijn die tot hypoxemie leidt. Door inzetten van ademhalingstechnieken kan het zuurstof in het bloed weer stijgen.

Hoe laag mag saturatie zijn in slaap?

De meeste mensen hebben een saturatiewaarde tussen de 95% en 100%. Sommige mensen leiden echter een normaal leven met een saturatiewaarde van minder dan 95%. Het is normaal dat de waarden tijdens het slapen iets lager zijn en voor sommige gebruikers kunnen de waarden lager zijn dan 95%.

Kan je saturatie meten met telefoon?

Saturatiemeter met Bluetooth en de ViHealth app:

Met deze Wellue Saturatiemeter kan je alle meetgegevens aflezen en bijhouden in een gratis app. De meter koppelt aan de app op je telefoon of tablet door middel van Bluetooth. De ViHealth app is verkrijgbaar voor Android en IOS.

Hoe kan je zien dat iemand ernstige ademhalingsproblemen heeft?

Signalen van ernstige benauwdheid zijn:

Het gebruik van hulpademhalingsspieren: intrekken van de borstkas tussen de ribben of in het kuiltje in de hals bij inademing, bewegen van de neusvleugels. Oppervlakkige, snelle ademhaling. Piepen, ook in rust. Buikpijn • Braken tijdens een aanval.

Hoe kom ik van mijn benauwdheid af?

9 adviezen bij acute benauwdheid van je cliënt
 1. Ga goed rechtop zitten. ...
 2. Adem rustig in door uw neus.
 3. Probeer met getuite lippen uw uitademing zo lang mogelijk te maken. ...
 4. Adem ontspannen door uw neus in.
 5. Tuit de lippen een klein beetje en adem langzaam tussen de lippen uit.

Wat is de reden dat je niet diep genoeg kan inademen?

Spanning, stress of angst, benauwdheid door zware verkoudheid of astma en buikpijn zijn veel voorkomende oorzaken. Het kan zijn dat je al heel lang een disfunctionele ademhaling hebt, maar dat de klachten die er bij horen steeds erger worden. Allereerst is het belangrijk dat je weet wat er met je aan de hand is.

Wat zijn tekenen van respiratoire insufficiëntie?

Bij chronisch ademhalingsfalen ben je overdag vaak vermoeid en heb je last van geheugen- en/of concentratiestoornissen. Je lippen, vingers en tenen kunnen blauw kleuren (cyanose). Gezien de klachten vooral 's nachts verergeren, slaap je vaak rusteloos en word je slaperig en met hoofdpijn wakker.

Welke klachten bij teveel zuurstof?

Teveel zuurstof in het bloed kan allerlei vervelende gevolgen hebben. Dit kan namelijk leiden tot een remming van de ademhaling en het ophopen van het koolzuur in uw bloed. De klachten die u van teveel zuurstof kunt krijgen zijn hoofdpijn, prikkelbaarheid, slaperigheid en bewustzijnsstoornissen.

Hoe krijg ik meer zuurstof in de hersenen?

Wanneer je voldoende beweegt, raken je hersenen goed doorbloed en krijgen ze de voeding en zuurstof die ze nodig hebben. Beweging zorgt voor de aanmaak van nieuwe hersencellen en voor sterkere verbindingen tussen de hersencellen.

Welk orgaan is het meest gevoelig voor schade tijdens zuurstoftekort bij een circulatiestilstand?

Hersencellen zijn het meest gevoelig voor zuurstoftekort. Na 3 tot 6 minuten treedt er onherstelbare schade op aan de hersencellen. Om dit te voorkomen MOET er bij een circulatiestilstand zo snel mogelijk basale reanimatie worden gegeven.

Wat is een gevaarlijke hartslag in rust?

Bij een te snel hartritme loopt uw hartslag in rust op tot meer dan 100 slagen per minuut. Het hart kan dan soms niet meer voldoende bloed rondpompen. Daardoor krijgen de organen, zoals hersenen, nieren, lever en de hartspier zelf te weinig zuurstof. Medische hulp is dan noodzakelijk.

Volgende artikel
Waarom zijn mijn borsten hard?