Wat moet je als hulpverlener doen als je seksueel misbruik bij een kind vermoedt?

Wat te doen bij vermoeden misbruik kind?

Gevraagd door: dr.h.c. Fatima van Bol'es Rijnbende Msc  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.5/5 (54 stemmen)

Heeft u een vermoeden van kindermisbruik, neem dan contact op met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor kindermishandeling. Is uw kind seksueel misbruikt? Ga dan naar Slachtofferhulp Nederland voor juridisch advies, praktische hulp en emotionele steun.

Wat te doen bij vermoeden misbruik?

Bij een vermoeden van kindermishandeling in uw omgeving, kunt u het volgende doen:
  1. Bel 112 als het kind in direct gevaar is.
  2. Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. ...
  3. Praat met het kind zelf of met de ouders. ...
  4. Vraag advies bij Veilig Thuis.

Wat te doen bij verdenking mishandeling?

Bel Veilig thuis 0800-2000

Bent u in direct gevaar, bel dan 112. Bij Veilig Thuis krijgt u een hulpverlener aan de lijn. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Samen met u kijkt de hulpverlener welke professionele hulp er nodig is.

Hoe kom je over misbruik heen?

Praten over seksueel misbruik

Ondanks mogelijke gevoelens van schuld en schaamte, is het verstandig om iemand in vertrouwen te nemen en te vertellen wat jou is aangedaan. Door erover te praten kunnen emoties een uitweg vinden en kan wat er gebeurd is lichter worden voor je.

Welke vragen stellen bij misbruik?

Stel open vragen en stuur het gesprek niet

Houd de mogelijkheid open dat er iets anders aan de hand is. Vraag eerst of er iets is gebeurd en niet gelijk wat er is gebeurd.

42 gerelateerde vragen gevonden

Wat valt onder misbruik?

Seksueel misbruik bestaat uit alle seksuele aanrakingen of handelingen die een volwassene een kind opdringt. Dit varieert van begluurd worden of moeten kijken naar seksuele handelingen van de volwassene tot betasting of verkrachting.

Hoe weet je of je als kind misbruikt bent?

plotselinge wisselingen in de stemming van het kind: ongelukkig zijn, boos zijn of plotseling teruggetrokken gedrag; vrees voor bepaalde mensen of plekken, bijvoorbeeld: het kind wil niet alleen gelaten worden met een oppas, huisvriend of familielid; een ouder kind dat zich gedraagt zoals een jong kind.

Kun je seksueel misbruik verdringen?

Dat we herinneringen aan traumatische ervaringen zoals seksueel misbruik onbewust kunnen verdringen, is een hardnekkige mythe. Zowel onder de algemene bevolking als onder therapeuten. Echter, geloof erin blijkt niet zonder gevolgen.

Hoe ga je om met iemand die misbruik?

Voor advies en hulp bij seksueel misbruik of seksueel geweld binnen het gezin kunt u terecht bij Veilig Thuis. Dit kan ook anoniem. Veilig Thuis biedt ook hulp aan de pleger van het misbruik of het geweld. Bel in noodsituaties altijd direct de politie via 112.

Wat doet incest met iemand?

Incest is geslachtsgemeenschap tussen bloedverwanten. Het woord incest wordt echter meestal gebruikt als omschrijving van seksueel geweld tegen kinderen binnen het eigen gezin of binnen de familie.

Wie bellen bij mishandeling?

De politie: 0900-8844. Meld Misdaad Anoniem: Anoniem een melding maken van huiselijk geweld? Bel 0800-7000 of meld misdaad anoniem via internet .

Hoe herken je signalen van huiselijk geweld?

Hoe herken je huiselijk geweld?
  • Lichamelijk letsel, zoals blauwe plekken, schaafwonden, kneuzingen, botbreuken.
  • Slechte verzorging en/of hygiëne en slechte voeding.
  • Duidelijke ontwikkelingsachterstand.
  • Niet vloeiend bewegen (houterig).
  • Het niet nakomen van afspraken bijvoorbeeld bij een huisarts of specialist.

Hoe kun je zien of iemand mishandeld wordt?

'Mishandeling' is het bewust toebrengen van lichamelijke of geestelijke schade aan een ander. Van lichamelijke mishandeling is sprake wanneer iemand bijvoorbeeld wordt geslagen, geschopt of gewurgd. Bij geestelijke mishandeling wordt het slachtoffer bijvoorbeeld gekleineerd, geïntimideerd of gepest.

Hoe anoniem is melding veilig thuis?

Professionals kunnen hun vragen en zorgen anoniem voorleggen. Bij een adviesvraag noteert Veilig Thuis geen gegevens van de betrokkenen. Een professional kan alleen bij hoge uitzondering anoniem blijven bij een melding: als open melden de veiligheid van het kind of de professional zelf in gevaar brengt.

Waar kindermisbruik melden?

1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling. 1712 is er zowel voor kinderen als voor volwassenen. 1712 is er voor slachtoffers, plegers en omstaanders of getuigen van geweld. De hulplijn is gratis en anoniem.

Wat doet seksueel misbruik met je?

Gevolgen van seksueel geweld

Angst, depressie, posttraumatische-stressstoornis en zelfs suïcide. Eetstoornissen zoals anorexia nervosa of boulimia nervosa. Verslavingen zoals alcoholverslaving of drugsverslaving. Seksuele pijnproblemen, problemen met seksueel verlangen of erectieproblemen.

Kan je misbruik vergeten?

Wie bijvoorbeeld terug gaat naar plekken uit de jeugd kan worden overspoeld door vergeten gewaande gebeurtenissen. Ook door emotionele en zelfs seksueel misbruik ervaringen. Herinneren is reconstrueren van het verleden. We kunnen ons daarom soms ook vergissen en ons iets herinneren dat niet is gebeurd.

Kun je misbruik vergeten?

'Verdrongen' herinneringen aan seksueel misbruik die dankzij therapeutische sessies boven tafel komen, zijn meestal vals. En mensen die nare herinneringen na twintig jaar spontaan hervinden, zijn ze vaak helemaal niet zo lang kwijt geweest. Dat stelt de jonge psychologe Elke Geraerts in haar proefschrift.

Kun je een trauma verdringen?

Conclusie: Hoe een verdrongen jeugdtrauma aan te pakken

Praten, afleiden of verdringen zorgt ervoor dat de vervelende herinnering in het hoofd aanwezig blijft. Door het te ontladen, neutraliseren en vervagen met de MatriXmethode wordt een angst of trauma doelgericht verwerkt. En heeft de persoon er geen last meer van.

Kan een kind misbruik verzinnen?

Er zijn verschillende situaties waarin kinderen kwaadaardige of opzettelijke verhalen van seksueel misbruik verzinnen. Een voorbeeld hiervan is de jongvolwassene die wraak wil nemen op de vermeende dader omwille van een ervaren onrecht. Of de gevallen waarin de valse aangifte wordt gebruikt als alibi.

Welke straf bij zedendelict?

Strafzaak over een zedenmisdrijf

Is de strafeis van de officier van justitie maximaal 1 jaar gevangenisstraf en gaat het om een eenvoudige zaak? Dan komt u voor bij de politierechter.

Wat is ernstig seksueel misbruik?

Wat is seksueel misbruik

Niet-lichamelijk seksueel contact is bijvoorbeeld seksuele opmerkingen maken of porno laten zien. Het verschil in macht (ongelijkheid) betekent dat het seksueel contact onder dwang is. De dader bij seksueel misbruik hoeft niet ouder dan 18 jaar te zijn.

Wat zijn signalen van mishandeling?

Is overdreven druk of juist overdreven rustig. Gaat vaak tegen de regels of volwassenen in. Is vaak overdreven vroeg of blijft lang rondhangen op school. Zegt negatieve dingen over zichzelf, anderen of de wereld.

Hoe herken je partnergeweld?

Partnergeweld verloopt typisch in een 'cyclus van geweld', waarin we 3 fasen kunnen herkennen: In de eerste fase ontstaan spanningen in de relatie, die later leiden tot woede-uitbarstingen. Deze nemen progressief toe. In de tweede fase treedt er verbaal, fysiek en/of seksueel geweld op.

Hoe herken jij de signalen van mishandeling bij een cliënt Waar let je op?

Je kunt er bijvoorbeeld op letten of bepaald gedrag langere tijd achter elkaar voorkomt. Of juist zien dat iemand erg is veranderd. Om beter overzicht te krijgen van de situatie, helpt het om de signalen in je mobiel of agenda op een rijtje te zetten.

Vorige artikel
Waarom Hemeltje baby?
Volgende artikel
Waarom geen ventilator bij baby?