Wat moet je doen als je partner wilt scheiden? | Het Juridisch Loket

Wat moet je niet doen bij een scheiding?

Gevraagd door: bacc. Marit Brouwer B  |  Laatste update: 3 maart 2024
Score: 4.2/5 (21 stemmen)

Dit moet je niet doen tijdens een scheiding
 1. Niet om hulp vragen wanneer je dat wel nodig hebt. ...
 2. Emoties de boventoon laten voeren. ...
 3. Slecht en negatief gedrag laten zien. ...
 4. Slecht praten over je ex-partner tegen je kinderen. ...
 5. Koppig zijn en geen compromis willen sluiten. ...
 6. Blijven hangen in een scheiding.

Waar moet je rekening mee houden als je gaat scheiden?

Deze gaan onder andere over:
 • Verdeling van geld en spullen.
 • Verdeling van schulden.
 • Wat er met het gezamenlijke huis gebeurt.
 • De hoogte van de alimentatie.
 • De verdeling van het pensioen.
 • Wie voor de huisdieren gaat zorgen.
 • Alle andere afspraken die je samen wilt maken.

Wat zijn de rechten van de vrouw bij echtscheiding?

Rechten bij scheiding vrouw
 • Je hebt het recht om (samen met je ex-partner) de afspraken te wijzigen. Het is dus niet zo dat de afspraken de rest van jullie leven gelden. ...
 • Je hebt het recht om je kind(eren) te zien, ook als ze niet bij je inwonen. Hier zijn vier uitzonderingen op.

Hoe weet je of het beter is om uit elkaar te gaan?

4 tekenen die erop kunnen wijzen dat het tijd is om uit elkaar te...
 1. Onverschilligheid. Dit is een belangrijk signaal dat kan duiden op het feit dat het tijd is om uit elkaar te gaan. ...
 2. Verwaarlozing. Verwaarlozing komt vaak terug bij stellen die hun relatie als vanzelfsprekend zien. ...
 3. Geweld. ...
 4. Minachting.

Wat gebeurt er financieel als je gaat scheiden?

Je loopt dus vrijwel dezelfde stappen door als bij een definitieve scheiding. De financiële gevolgen zijn dan ook gelijk aan die van een officiële scheiding. Dus ook bij deze vorm van scheiden gaan jullie het koophuis, de inboedel, de hypotheek, het pensioen, jullie vermogen en schulden met elkaar verdelen.

38 gerelateerde vragen gevonden

Wat krijgt vrouw na scheiding?

Na de scheiding kun je mogelijk aanspraak maken op verschillende toeslagen en andere regelingen of kunnen deze in bedrag verhoogd worden. Denk bijvoorbeeld aan huurtoeslag, kinderbijslag en zorgtoeslag. Het is fijn dat je na de scheiding financiële ondersteuning kunt krijgen.

Waarom zou je niet moeten scheiden?

Wanneer het gaat om het welzijn van de kinderen is het doorgaans bijna altijd beter om niet te scheiden. Uit recente studies blijkt dat kinderen van gescheiden ouders onder andere op sociaal en emotioneel vlak minder goed presteren en meer gedrags- en gezondheidsproblemen ondervinden.

Welke leeftijd meeste scheidingen?

De gemiddelde leeftijd waarop mensen scheiden is 44 jaar, waarmee de meesten een relatie van 10 à 15 jaar beëindigen. Hierbij ligt het scheidingspercentage in steden hoger dan erbuiten. Zo geeft onze ervaring ook aan dat er specifieke momenten zijn wanneer scheiden vaker voorkomt.

Welke maand meeste scheidingen?

Zowel trouwen als scheiden doen we massaal in september. Iedere tweede vrijdag van september is dan ook uitgeroepen tot de 'Dag van de Scheiding'. Dit omdat in 1796 op deze dag de eerste scheiding in Nederland werd uitgesproken.

Kan je uit elkaar gaan zonder te scheiden?

Als u en uw partner (nog) niet officieel willen scheiden, maar niet meer samen willen of kunnen wonen, kan een proefscheiding uitkomst bieden. Partners gebruiken deze periode vaak om rust en ruimte te creëren en om praktisch en emotioneel te ervaren hoe het is om uit elkaar te zijn zonder officieel te scheiden.

Wat is zware fout bij echtscheiding?

De rechtspraak definieert de zware fout ex artikel 301, § 2, tweede lid BW als een ernstige, zwaarwichtige, eenmalige of opeenvolgende tekortkoming door een echtgenoot, die aan de basis ligt van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk.

Wie betaalt de kosten van een echtscheiding?

Bij een scheiding betaalt u samen met uw ex-partner de kosten voor de advocaat. U betaalt ook griffierecht voor de behandeling van de scheidingszaak bij de rechter.

Wat is een normaal bedrag voor partneralimentatie?

De behoefte wordt berekend over jullie gezinsinkomen ten tijde van jullie huwelijk/geregistreerd partnerschap en is ca. 60% van het netto gezinsinkomen, het inkomen ten tijde van jullie huwelijks/geregistreerd partnerschap, minus de kosten van jullie kinderen.

Heb je recht op een huis als je gaat scheiden?

Bij echtscheiding gaat de koopwoning naar de eigenaar. Wie dat is, hangt af van uw situatie. Bent u allebei eigenaar, dan moet u de woning verdelen of verkopen. U kunt ook in het echtscheidingsconvenant afspreken wie er blijft wonen.

Wat als je uit elkaar gaat met een huis?

Wie neemt de woning over?
 1. Ten eerste kunnen ze kiezen om de woning te verkopen. ...
 2. Een tweede oplossing bestaat er in dat één van de partners de andere 'uitkoopt'. ...
 3. Ten slotte kunnen ex-partners kiezen om toch de woning in onverdeeldheid te houden, zodat ze dus allebei mede-eigenaar blijven.

Wie bepaald de alimentatie?

Hoogte alimentatie in overleg

U maakt samen een afspraak over de hoogte van de kinderalimentatie. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, beoordeelt de rechter het bedrag.

Hoeveel mensen krijgen spijt van scheiding?

Zo'n 50% van de mensen ervaart wel eens gevoelens van spijt na de scheiding.

Waar lopen de meeste huwelijken op stuk?

Provincie Groningen is met 9,45 scheidingen per 1000 huwelijken de scheidingskoploper van Nederland. Een verklaring hiervoor is dat koppels in deze provincies veel vaker getrouwd zijn dan in de Randstad, namelijk ongeveer 20-30% in de grootste steden tegenover 50-60% in de Randstad.

Welke mensen scheiden het vaakst?

Ook 60-plussers en AOW'ers blijken vaker te scheiden. Volgens het CBS neemt het aantal echtscheidingen al jarenlang toe onder de 60-, 70- en zelfs 80-plussers. Mogelijke redenen zijn: We leven langer, dus neemt de kans op een scheiding op latere leeftijd toe.

Hoe lang duurt gemiddeld een scheiding?

Hebben jullie echter ruzie en zijn jullie het op veel fronten niet met elkaar eens, dan kan een scheiding veel langer duren en uitlopen tot een paar jaar. Gelukkig zijn dit uitzonderlijke gevallen. Gemiddeld duurt een scheiding zo'n drie tot vier maanden.

Waarom is het beter om te scheiden?

Na een scheiding heb je de kans om jezelf terug te vinden en dingen te doen die je zelf écht wilt doen. Op die manier vind je terug rust en heb je de kans om het leven terug te appreciëren, iets wat je door het slechte huwelijk misschien niet meer lukte.

Wat is het kortste huwelijk ooit?

Meeste huwelijken

Wat dacht je van deze: de man die letterlijk te boek staat als meest gehuwde was Glynn Wolfe aka Scotty Wolfe. Hij overleed in 1997 en trouwde in totaal 29 keer. Zijn kortste huwelijk duurde 19 dagen en zijn langste 11 jaar.

Wat is een slecht huwelijk?

In een slecht huwelijk is er vaak sprake van disbalans in alles wat gedaan moet worden. De één heeft dan het gevoel, er op belangrijke punten alleen voor te staan. De ander heeft wellicht het idee, het toch nooit goed te kunnen doen.

Hoeveel mensen komen na scheiding weer bij elkaar?

Van de gescheiden mannen woont na zes jaar rond de zestig procent weer samen, tegen rond de veertig procent van de verweduwde mannen. Weduwes gaan nog veel minder vaak een nieuwe relatie aan. Na zes jaar woont slechts zo'n vijftien pro- cent van de vrouwen die als vijftiger hun man verloren weer samen.

Hoe overleef je dat je man wil scheiden?

Dealen met de scheiding
 1. Erken dat het pijn doet en dat het OK is om verschillende uiteenlopende gevoelens te hebben. Geef het gewoon toe. ...
 2. Zorg goed voor je body & mind. Blijf ten alle tijden lief voor jezelf en voor je lichaam. ...
 3. Omring je met goede mensen. ...
 4. Ga terug naar basis. ...
 5. Schrijf je gevoelens uit je hoofd. ...
 6. Denk positief.

Vorige artikel
Van wie erf je je neus?