Badje 3 - Leer zwemmen met Drupsy in het Leeghwaterbad!

Wat moet je kunnen in badje 3?

Gevraagd door: kand. Boris Hooi MA  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.4/5 (24 stemmen)

Badje 3. In deze groep leren de kinderen de beenslag van zowel de schoolslag als de rugslag. Ook wordt er een begin gemaakt met het aanleren van borstcrawl en rugcrawl.

Wat is badje 3 zwemles?

Na badje 2 stroomt de leerling door naar badje 3. In dit niveau wordt verder geoefend aan het verbeteren van de vier basis zwemslagen; borstcrawl, rugcrawl, rugslag (kikkervoeten) en schoolslag (kikkervoeten). De focus ligt op het automatiseren van het combineren van de arm- en beenbewegingen.

Wat moet je kunnen in badje 2?

Badje 2: De beenslag

Het belangrijkste leeraspect van badje is het aanleren van de beenslag. Zowel de beenslag van de schoolslag als van de enkelvoudige rugslag worden aangeleerd.

Hoeveel badjes zijn er voor zwemles?

We gaan uit van een gemiddelde duur van 64 lessen van 45 minuten voor het A-diploma. 16 lessen voor het B-diploma en 16 weken voor het C-diploma. De 65 lessen voor het A-diploma worden verdeeld over 4 niveaus/ baden waarbij de gemiddelde leerling 16 weken over een niveau/bad zal doen.

Wat moet je kunnen voor je A diploma?

Eisen Nationaal zwemdiploma A
 • Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong voorwaarts; na het bovenkomen aansluitend;
 • 15 seconden watertrappen, gevolgd door;
 • 12,5 meter zwemmen met een slag naar keuze; proef afronden met;
 • zelfstandig (niet via het trapje) uit het water op de kant klimmen.

30 gerelateerde vragen gevonden

Kan je zakken voor je zwemdiploma?

Een leerlingvolgsysteem helpt om die afweging goed te maken. Maar een Examinator Nationale Zwemdiploma's bepaalt uiteindelijk of je kind zijn diploma krijgt. Het is in principe dus mogelijk dat je kind zakt bij het diplomazwemmen.

Wat is de beste leeftijd voor zwemles?

De ideale leeftijd om te starten met het aanleren van de zwemslagen is volgens de KNZB tussen de vierenhalf en vijf jaar. De KNZB ziet dat kinderen in deze leeftijdsfase beschikken over de grove motorische vaardigheden die nodig zijn voor het beheersen van de eerste zwemtechnieken.

Hoe lang duurt 1 zwemles?

In het lesboek voor zwemonderwijzers (Educatieve Uitgeversgroep, 2010) wordt aangegeven dat het gemiddeld tussen de 40 en 50 klokuren duurt om diploma A te halen. Ook daar wordt aangegeven dat de duur van een zwemles (30 – 45 – 60 minuten) en de frequentie per week niet van invloed zijn op de gemiddelde zwemlesduur.

Wat kost een A diploma zwemmen?

De kosten voor een volledig lespakket (diploma A) verschillen natuurlijk per zwembad, maar zullen tussen de € 700 en € 1100,- liggen. Aangezien er voor het B- en C-diploma minder lessen nodig zijn, zullen de kosten tussen € 200 en € 300,- liggen.

Hoe oud ben je als je zwemdiploma C haalt?

Een ouder die zijn of haar vierjarige kind inschrijft, kan soms pas beginnen aan een diploma op zevenjarige leeftijd. Een jaar later begint het kind aan zwemdiploma B en weer een jaar later aan C. Kinderen van tien hebben dan pas meerdere zwemdiploma's op zak.

Wat leer je in badje 5?

Badje 5 (op de verstelbare bodem)

Onder water oriëntatie, langs trapje naar de bodem. Meerdere slagen schoolslag in halfdiep water. Meerdere slagen enkelvoudige rugslag in halfdiep water. Aandacht voor ademhaling bij de schoolslag en enkelvoudige rugslag.

Hoeveel zwemlessen voor A?

Uitgangspunt voor het gemiddelde kind om diploma A te halen is een lesduur van in totaal 48 klokuren. Voor diploma B staan nog eens 12 klokuren, en voor C nog 12 klokuren. Er zijn grote verschillen tussen kinderen in Nederland. De totale duur hangt deels af van kenmerken van de kinderen.

Hoe lang duurt badje 5?

Gemiddeld zitten kinderen 16 weken in bad 1 t/m 4 en 8 weken in bad 5 en 6. Dit betekent dat kinderen gemiddeld 80 lessen bezig zijn om het diploma te halen. Tijdens de zwemlessen maken kinderen gebruik van een badmuts, zwembril en zoomers (kleine flippers).

Is zwemles gratis?

Neem contact op met je gemeente. Er zijn vaak regelingen beschikbaar die het mogelijk maken de zwemlessen te bekostigen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. De regelingen, de beschikbaarheid hiervan en voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Welke badjes zwemles?

Van de eerste les tot aan het Zwem-ABC
 • Badindeling zwemlessen.
 • Bad 1. Rood. Jippie, ik ga op zwemles!
 • Bad 2. Groen. Hoera, ik ben watervrij!
 • Bad 3. Blauw. Kijk mij eens zwemmen!
 • Bad 4. Geel. Plons, ik duik in het water!
 • Bad 5. Oranje. Zoef, als een speer door het water!
 • Bad 6. Brons. ...
 • Bad 7. Zilver.

Welke Kleding voor diploma A?

Bij het diplomazwemmen voor het zwemdiploma A dient de kleding te bestaan uit: Badkleding, t-shirt, hemd of blouse met lange mouwen, lange broek, jurk of rok tot de enkels, schoenen. Broekjes die naadloos aansluiten op de huid, bv leggings, zijn niet toegestaan.

Waarom is zwemmen zo duur?

De meeste kosten zitten hem in onderhoud, personeel en gas, water en licht. De meeste Nederlandse gemeentes hebben een zwembad. Sterker nog: de gemiddelde afstand tot een bad is 2,5 kilometer. Dat is uitzonderlijk: er is geen enkel ander land ter wereld dat er zoveel heeft als wij.

Wat als ik zwemles niet kan betalen?

Ondersteuning via uw gemeente

Bijvoorbeeld met een kindpakket. In dit pakket zit alles wat uw kind(eren) nodig hebben om mee te kunnen doen. Er zitten bijvoorbeeld tegoedbonnen in voor kleding en zwemlessen. Vraag bij uw gemeente na of u voor uw kind(eren) in aanmerking komt voor ondersteuning.

Wat krijg je na zwemdiploma C?

Een kind dat het Nationale Zwemdiploma C heeft gehaald, heeft een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. We beschouwen dit diploma als de Nederlandse Norm Zwemveiligheid. Het is raadzaam om regelmatig te blijven zwemmen na het halen van het Zwem-ABC.

Is zwemmen goed voor kind?

Zwemmen is uiteraard een geschikte vorm van bewegen voor kinderen. Zeker ook omdat het een sport is die minder kracht kost, maar wel langdurig kan worden volgehouden. Het is daarmee ideaal om gematigd intensief te sporten, maar ook om de spieren te versterken en het uithoudingsvermogen te verbeteren.

Is het verplicht om te leren zwemmen?

Zwemdiploma niet verplicht

In Nederland is het op dit moment niet verplicht een zwemdiploma te hebben. Het hebben van een zwemdiploma is in zwembaden ook niet verplicht. Doorgaans geldt wel de regel dat kinderen slechts onder begeleiding van een 'geoefende zwemmer' van 18 jaar of ouder het bad mogen bezoeken.

Welke leeftijd kunnen zwemmen?

Watergewenning en babyzwemmen kan zodra je baby 1 jaar oud is in goede hygiënische omstandigheden en in gecontroleerde zwembaden. Zwemmen is aan te raden voor kinderen vanaf 4 jaar. Pas dan kan een kind de zwemtechniek goed aanleren en zich juist in het water bewegen.

Waarom duurt zwemles zo lang?

Hoe bekender een kind is met het water, hoe sneller het diploma wordt behaald. Zwemangst, zoals onder water gaan, de ogen open houden of het zwemgat, kan de duur veel langer maken dan het beschreven aantal klokuren. Echt veel langer! Veel onderdelen zijn prima zelf te oefenen.

Wat eten voor de zwemles?

Met zwemmen verbrand je meer calorieën dan met andere sporten. Een voedingsplan dat rijk is aan complexe koolhydraten (bijvoorbeeld grote granen, groene groenten, bonen en zoete aardappelen) en magere eiwitten (kip en vis) levert de energie die je nodig hebt om optimaal te presteren in het zwembad.

Waarom is schoolzwemmen afgeschaft?

Belangrijkste reden om schoolzwemmen te hebben afgeschaft is een gebrek aan financiering vanuit de gemeente; Naar de toekomst toe geeft 81 procent van de scholen aan dat er niks verandert, 11 procent van de scholen denkt na over afschaffen van schoolzwemmen.

Volgende artikel
Wat wel en niet drinken zwanger?