Taal voor kleuters: Tegenstellingen deel 1

Wat leert een kind in groep 1?

Gevraagd door: Carlijn Oosterhek  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.5/5 (42 stemmen)

In groep 1 en 2 oefenen kleuters met tellen, cijfers, letters en woordklanken. Daarnaast krijgen zij les in natuur, techniek, ruimte, tijd, beeldende vorming en gym. De overheid heeft hiervoor kerndoelen vastgesteld. Daarin staat globaal wat leerlingen in groep 1 tot en met 8 moeten leren.

Wat leert een kind per groep?

Als je kind begint in groep 1 begrijpt het zo'n 4000 woorden, en gebruikt het ongeveer 2500 woorden actief. In de loop van groep 1en 2 leert het er zo'n 3000 bij, doordat er met thema's wordt gewerkt, voorgelezen en nieuwe liedjes worden geleerd. Maar de kleuters leren ook tijdens het spel veel woorden van elkaar.

Kan een kind blijven zitten in groep 1?

Een kind krijgt kleuterverlenging (een extra schooljaar in groep 1 of 2) om verschillende redenen. Veelal heeft de leerkracht het idee dat de kleuter nog niet toe is aan de cognitieve eisen van groep 3.

Wat leert een kind in groep 2?

Eind groep 2 getalbegrip

Aan het eind van groep 2 moet je kind in staat zijn om tot 20 te tellen. Ook moet het onder de 10 op de juiste volgorde kunnen terugtellen en kunnen lezen. Je kind leert bovendien de rangtelwoorden (eerste, tweede enz.) tot en met de 10.

Wat heb je nodig in groep 1?

Basisschool-wat heeft je kind nodig?
 • Naar de basisschool: vergeet de naamstickers niet! ...
 • Naar de basisschool: de eerste schooltas. ...
 • Gymkleding. ...
 • Een drinkbeker en broodtrommel. ...
 • De luizenzak.

30 gerelateerde vragen gevonden

Welke letters leren ze in groep 1?

Oriëntatie op letters

Ze ontdekken bijvoorbeeld dat lezen iets heel anders is dan schrijven, ze gaan aan de slag met letters en ontdekken bijvoorbeeld welke letters in hun eigen naam zitten. Kinderen in groep 1 kunnen vaak hun eigen naam al schrijven, door de letters na te tekenen.

Welke spullen nodig voor basisschool?

Praktisch: deze spullen heeft je kind de eerste schooldag nodig
 • tas of rugzak.
 • drinkbeker.
 • broodtrommel.
 • gymschoenen en soms ook gymkleren.
 • luizencape of luizenzak (sommige scholen delen die uit aan hun leerlingen, check dus of je er eentje nodig hebt)

Wat kan kind eind groep 2?

Taal in groep 2

De woordenschat uitbreiden: aan het eind van groep 2 moeten kinderen zo'n 3500 woorden actief kunnen gebruiken en 7000 woorden passief kunnen gebruiken.

Welke letters leren ze in groep 2?

Aanvankelijk lezen

In groep 2 maken kleuters al een beginnetje met lezen. Hoewel dit volgens het SLO niet tot de leerstof van groep 2 behoort, leren ze in groep 2 vaak de letters kennen en de klanken die erbij horen. Letters spreken de kinderen uit zoals ze klinken. De E is 'eh', en de R is een 'rrrrr'.

Wat leert een kind in groep 1 2?

In groep 1 en 2 oefenen kleuters met tellen, cijfers, letters en woordklanken. Daarnaast krijgen zij les in natuur, techniek, ruimte, tijd, beeldende vorming en gym. De overheid heeft hiervoor kerndoelen vastgesteld. Daarin staat globaal wat leerlingen in groep 1 tot en met 8 moeten leren.

Wie beslist of je kind moet blijven zitten?

Wie bepaalt of mijn kind blijft zitten of overgaat naar de volgende groep of klas? De school beslist of uw kind overgaat naar de volgende groep of klas. Hier bestaan geen wettelijke regels voor. In de schoolgids staat hoe de school omgaat met overgaan en zittenblijven.

Hoe vaak mag een kind blijven zitten?

De regels voor zittenblijven verschillen per basisschool en middelbare school. Door de onderwijsvrijheid (Art. 23) hebben scholen ruimte bij het opstellen van regels voor zittenblijven. Veel scholen in het voortgezet onderwijs hanteren de regel dat je maximaal twee keer op die school mag blijven zitten.

Is het erg om te blijven zitten?

De meeste daarvan blijven zitten in de voorlaatste klas. Momenteel is er binnen veel middelbare scholen twijfel over het nut van zittenblijven. Het wordt gezien als een duur en niet bewezen effectief middel, dat vaak wel een grote impact heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling van zittenblijvers.

Wat moet een kind kunnen als ze naar groep 3 gaan?

Zo moet een kind in groep 3 eenvoudig logisch kunnen redeneren, veel informatie kunnen verwerken en opslaan in het geheugen en aandacht kunnen vasthouden. Ook moet het de Nederlandse taal voldoende beheersen om instructies te kunnen volgen en gedragsregels aan te leren.

Wat leer je in de 1ste kleuterklas?

De basiskleuren herkennen en benoemen, liedjes en versjes meedoen,….. Leren tellen tot 5, grote en kleine verschillen zoeken,voorwerpen kunnen rangschikken. Begrippen aanleren: op, onder, groot, klein, open, toe, …..

Wat moet je je kind leren?

Kinderen moeten namelijk ook leren over hun emoties en gedachtes. Leer je kind hoe hij zijn emoties kan herkennen, maar ook hoe hij zijn emoties onder controle kan houden. Het is belangrijk dat kinderen leren omgaan met ongemakkelijke gevoelens, zoals woede of verdriet.

Welke letters aanbieden groep 2?

In groep 2 en begin groep 3 leren kinderen eerst alleen maar de (kleine) leesletters. Er is in de speelgoedwinkel een groot aanbod van spelletjes waarbij de letters centraal staan. Check voor de aankoop wel welk type letters het spel gebruikt: de leesletters of de hoofdletters.

Kan je in groep 2 blijven zitten?

Een groot deel van de Nederlandse leerlingen is in het basisonderwijs al blijven zitten, meestal in groep 2. Gemiddeld tien procent van de leerlingen die zes jaar worden in de maanden juli tot en met december, komt voor kleuterverlenging in aanmerking.

Wat moet je in groep 2 kunnen?

Dit leert je kind
 • (letter)klanken herkennen.
 • vloeiend en verstaanbaar vertellen.
 • 'hakken en plakken' van korte woorden [link hakken en plakken]
 • eerste/laatste woord van zin benoemen.
 • twintig minuten luisteren.
 • rijmen.
 • eigen naam schrijven.
 • twee of drie lettergrepen samenvoegen tot woord.

Hoeveel letters herkennen eind groep 2?

Als de inspectie zegt “aan het eind van groep 2 moet een kind gemiddeld 15 letters kennen”, zeggen ze er niet bij HOE je dat moet doen.

Wat voor schoolspullen heb je nodig in groep 8?

Groep 8. Wat heb je allemaal nodig? In ieder leerjaar heb je weer andere dingen nodig. Het begint in groep 1 met een broodtrommeltje en het eindigt ergens in de bovenbouw met kaftpapier en een rekenmachine.

Hoeveel letters moet je kennen in groep 1?

* In Een goede leesstart van Lidy Ahlers 'moeten kinderen ongeveer tien letters kennen voordat zij naar groep 1 gaan' (p. 16).

Wat moet je kunnen eind groep 1?

Naar groep 1: dit moet een 4-jarige kunnen
 • zichzelf benoemen als 'ik'
 • gebruiken en begrijpen van het woord 'wij'
 • basisemoties onderscheiden.
 • zich op zijn gemak voelen in de groep.
 • om hulp vragen als dit nodig is.
 • zelfstandig naar de wc gaan en zelf de billen afvegen.
 • zichzelf aan- en uitkleden.

Welke broodtrommel groep 1?

Gebruik een stevige broodtrommel die goed sluit. Geef geen vleeswaren mee die snel bederven, zoals rosbief, fricandeau of filet americain. Betere keuzes zijn 30+ kaas, zuivelspread of hüttenkäse. Maak brood met kaas de avond ervoor klaar en leg het in de vriezer.

Volgende artikel
Waarom zijn kinderen verdrietig?