What Happens If My Ex Refuses To Pay Alimony?

Wat kun je doen als je ex geen alimentatie betaald?

Gevraagd door: Azra Bouthoorn  |  Laatste update: 29 februari 2024
Score: 4.3/5 (2 stemmen)

Uw ex-partner betaalt de kinderalimentatie of partneralimentatie niet. Dan kunt u hulp vragen aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO kan de alimentatie voor u innen.

Is het niet betalen van alimentatie strafbaar?

Uw ex partner kan tot 12 maanden gevangenisstraf krijgen als hij weigert de (kinder-)alimentatie te betalen. De rechter dient altijd te toetsen of het een proportionele straf is die hij uw ex partner oplegt. Het gaat dus niet om het plegen van een criminele daad, maar om het niet betalen van achterstallige alimentatie.

Wat gebeurd er als je geen kinderalimentatie betaald?

Voor u blijft de dienstverlening kosteloos. Het LBIO kan zelf beslag leggen op een inkomen, zoals een uitkering of loon. Lukt dit niet, dan kunnen we een deurwaarder inschakelen. Ook als we beslag leggen of een deurwaarder inschakelen, betaalt u als alimentatiegerechtigde niets.

Is mijn ex verplicht alimentatie te betalen?

In principe is partneralimentatie verplicht zodra er sprake was van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Echter houdt een rechter altijd rekening met de zogeheten behoefte en draagkracht.

Is alimentatie altijd verplicht?

Na een huwelijk of geregistreerd partnerschap is er in de meeste gevallen sprake van een alimentatieplicht. Als partners heb je namelijk een onderhoudsplicht naar elkaar toe. Wanneer je ex-partner zelf niet rond kan komen, zul je waarschijnlijk dus partneralimentatie moeten betalen.

35 gerelateerde vragen gevonden

Is vader verplicht om alimentatie te betalen?

Is de vader alimentatieplichtig voor uw kind als u nooit getrouwd bent geweest? Als u nooit getrouwd bent geweest maar de vader heeft het kind wel erkend dan is hij wettelijk de vader en dus alimentatieplichtig. U moet de alimentatie nog wel door de rechter laten vaststellen.

Wat is een normaal bedrag voor alimentatie?

In een gemiddeld gezin met twee kinderen en een modaal inkomen kost een kind volgens het NIBUD per maand ongeveer € 400,-. Op basis van het TREMA-rapport komt de alimentatie dan per kind uit op € 140,- per maand. Meestal liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen € 100,- en € 500,- per kind per maand.

Kan vader alimentatie weigeren?

Als jullie minderjarige kinderen hebben tijdens de scheiding, mag je niet afspreken geen kinderalimentatie te doen. Dat is zelfs zo als jullie beiden geen inkomen hebben bij de scheiding en dus geen draagkracht hebben.

Hoeveel is kinderalimentatie 2023?

Elk jaar verhoging alimentatie

De overheid maakt in november bekend hoeveel procent meer u betaalt in het volgende jaar. Vanaf 1 januari 2023 is dat 3,4%.

Hoe kun je onder uit komen van alimentatie?

Partneralimentatie langer dan 5 jaar

Het huwelijk of het geregistreerd partnerschap duurde langer dan 15 jaar. En de ex-partner die alimentatie ontvangt krijgt binnen 10 jaar AOW. Dan stopt de partneralimentatie als de AOW start. Het huwelijk of het geregistreerd partnerschap duurde langer dan 15 jaar.

Is kinderalimentatie verplicht?

Kinderalimentatie tot 21 jaar

De onderhoudsplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. In bijzondere gevallen is er ook daarna nog een onderhoudsplicht. Bijvoorbeeld als het kind gehandicapt is en niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Wat telt mee voor kinderalimentatie?

In principe telt elk redelijkerwijs te verdienen inkomen mee in de draagkrachtberekening die de basis vormt voor een alimentatieberekening.

Wat is een redelijke kinderalimentatie?

Om de behoefte van de alimentatieontvanger vast te stellen wordt uitgegaan van een norm van ca. 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Voor de kinderalimentatie wordt meestal gekeken naar een tabel die speciaal hiervoor door het Nibud ontwikkeld is.

Kan je alimentatie krijgen met terugwerkende kracht?

Mogelijk zijn jullie eerder al uit elkaar gegaan en kwam later pas de kinderalimentatie ter sprake. De rechter kiest er in een dergelijk geval vaak voor om de ingangsdatum vast te stellen op de datum van indiening. Normaliter is het dus niet mogelijk om de kinderalimentatie met terugwerkende kracht te ontvangen.

Kan ik mijn ex verplichten meer te gaan werken?

Als er geen aantoonbare en/of gegronde reden is waarom een ex-partner na de scheiding niet zelf in het eigen levensonderhoud kan voorzien, kan de rechter met een afbouw in partneralimentatie in feite ook een verplichting opleggen om (meer) te werken.

Hoe lang kan ik alimentatie terugvorderen?

In veel gevallen wordt de alimentatie te laat betaald of helemaal niet betaald. Erg vervelend voor u. Het Nationaal Loket Alimentatie Inning kan de te weinig betaalde alimentatie voor u terugvorderen tot wel 5 jaar terug.

Wat moet een vader aan alimentatie betalen?

Wat valt onder de alimentatie

Als jullie eenmaal een alimentatiebedrag hebben afgesproken of als de hoogte van de alimentatie is vastgesteld door de rechter, dan vallen in principe alle kosten van de kinderen hieronder. Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz.

Kan kinderalimentatie verlaagd worden?

De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van jouw inkomen, dat van je ex-partner en van het inkomen toen jullie samen waren. Als er iets verandert in jullie situatie kan dit leiden tot aanpassing van de kinderalimentatie. Ook veranderingen van overheidsregels kunnen gevolgen hebben.

Hoeveel alimentatie moet ik betalen bij co ouderschap?

Bij co-ouderschap wordt het maximale percentage van 35% van de behoefte gehanteerd. Het bedrag dat na aftrek van de zorgkorting resteert, is de kinderalimentatie die betaald moet worden.

Welke kosten vallen buiten alimentatie?

Dit zijn kosten voor alles wat niet met verblijf te maken heeft en hieronder vallen kosten zoals:
  • Kleding en schoeisel.
  • Oppaskosten.
  • Kosten voor openbaar vervoer (i.v.m. school)
  • Sportcontributies, sportbenodigdheden, sportkleding.
  • Muziekinstrumenten.
  • Abonnementen (waaronder telefoon)
  • Kapper.

Waar kijkt een rechter naar bij alimentatie?

Hoogte kinderalimentatie

1: Het gezinsinkomen wordt vastgesteld. 2: De rechter bepaalt de behoefte van het kind. 3: De draagkracht van beide ouders wordt berekend. 4: Als laatste kijkt de rechter naar de omgangsregeling en het kindgebonden budget.

Hoe lang duurt uitspraak kinderalimentatie?

Meestal is dat tussen 4 en 6 weken na de zitting. De rechtbank stuurt de uitspraak aan de betrokkenen. In de meeste gevallen gaat dat via de advocaat. Ook als er geen zitting is, wordt de uitspraak verstuurd.

Is 300 euro alimentatie veel?

21.1 Kinderbehoefte is het maximum (als de draagkracht van de ouders groter is) Het kind krijgt niet meer dan zijn behoefte is. Dus als zijn behoefte € 300 is, maar beide ouders kunnen bijvoorbeeld € 500 betalen, dan krijgt het kind toch maximaal € 300 aan kinderalimentatie.

Kun je zelf alimentatie berekenen?

Het berekenen van de partneralimentatie kun je dus eigenlijk niet zelf. In veel gevallen zal de advocaat of mediator een berekening voor jullie maken. Willen jullie deze kosten graag vermijden, dan kunnen wij ook eventueel een officiële alimentatieberekening maken.

Is alimentatie verplicht na 18 jaar?

Ook als een kind 18 jaar is geworden moet uw ex alimentatie blijven betalen. De alimentatieplicht stopt pas als het kind 21 jaar is. De hoogte van het bedrag blijft hetzelfde als voordat het kind 18 jaar was.

Volgende artikel
Waarom krijgen baby de hik?