Wat krijg je aan kinderbijslag?

Gevraagd door: Julia Jacobs BA  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.3/5 (11 stemmen)

De bedragen per kind zijn vanaf 1 januari 2022 als volgt: 0 t/m 5 jaar: 230,69 euro per kwartaal. 6 t/m 11 jaar: 280,13 euro per kwartaal. 12 t/m 17 jaar: 329,56 euro per kwartaal.

Wie heeft er recht op kinderbijslag?

De ouder bij wie het kind woont krijgt de kinderbijslag. Woont uw kind om beurten bij u en uw ex-partner? Dan heeft u misschien co-ouderschap .

Heeft ieder gezin recht op kinderbijslag?

Kinderbijslag. Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor kind(eren) tot 18 jaar en is onafhankelijk van je inkomen. Ouders die in Nederland wonen en/of in loondienst werken hebben meestal recht op kinderbijslag voor thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder de 18 jaar.

Hoeveel geld krijg je kinderbijslag?

De hoogte van de uitbetaling kinderbijslag 2021 is voor iedereen gelijk. Voor kinderen t/m 5 jaar ontvang je 221,49 euro aan kinderbijslag per kwartaal. Voor kinderen van 6 t/m 11 ontvang je 268,95 euro aan kinderbijslag per kwartaal.

Hoeveel kinderbijslag 6e kind?

Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar bedraagt de kinderbijslag 268,95 euro per kwartaal. Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar bedraagt de kinderbijslag euro 316,41 per kwartaal.

De financiële gevolgen van nieuwe kinderbijslag in 2019 | Terzake

19 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel kindergeld krijgen mijn ouders?

Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen op maat van het kind. Het maandelijkse basisbedrag is 169,79 euro voor elk kind geboren vanaf 1 januari 2019. Kinderen geboren voor 1 januari 2019 behouden de basisbedragen uit de oude kinderbijslag (incl. de leeftijdstoeslagen op 6, 12 en 18 jaar).

Wie heeft geen recht op kinderbijslag?

Als uw kind jonger is dan 18 jaar en hoger onderwijs volgt, heeft u geen recht op kinderbijslag voor uw kind. Uw kind heeft dan namelijk recht op studiefinanciering. Wanneer ben ik verzekerd voor de AKW? U betaalt voor kinderbijslag geen (verzekerings)premie.

Heb ik als vader recht op kinderbijslag?

De ouder in wiens huishouden het kind woont heeft recht op kinderbijslag. Als de andere ouder het kind ook onderhoudt, bijvoorbeeld door alimentatie te betalen, heeft ook deze ouder ook recht op kinderbijslag.

Wie krijgt kinderbijslag bij uithuisplaatsing?

Uw kind verblijft bij de andere ouder

De ouder bij wie het kind woont, krijgt de kinderbijslag. Heeft u co-ouderschap ? Dan kunnen u en de andere ouder ieder een deel van de kinderbijslag betaald krijgen.

Waarom krijg ik geen kinderbijslag meer?

Wanneer stopt de kinderbijslag

U ontvangt de kinderbijslag zoals altijd als het kwartaal is afgelopen. Is uw kind op de eerste dag van een kwartaal al 18 jaar? Dan krijgt u dat kwartaal geen kinderbijslag meer. U krijgt van ons een brief als uw kinderbijslag stopt.

Heb ik nog recht op kinderbijslag?

Je kind heeft onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket tot en met de de maand waarin het 18 jaar wordt. Het Groeipakket, de Vlaamse kinderbijslag, is een financiële ondersteuning voor de opvoeding van je kind.

Hoeveel bedraagt de Schooltoeslag?

Overzicht van de huidige bedragen: Voor een kleuter in de kleuterschool ontvang je €106,72. Voor een kind dat naar de lagere school gaat, ontvang je een bedrag tussen €124,54 en €251,50. Voor een jongere in het deeltijds secundair onderwijs ontvang je een bedrag tussen €202,28 en €713,55.

Hoeveel kinderbijslag krijg je als je 13 bent?

Voor kinderen tot en met 5 jaar krijgt u € 230,69 per kwartaal. Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar is het € 280,13 per kwartaal. Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar krijgt u € 329,56 per kwartaal.

Hoeveel is de dubbele kinderbijslag?

Hoe hoog is het extra bedrag

De extra kinderbijslag is een vast bedrag. Voor 2021 is dit € 2.225,29. U krijgt dit bedrag 1 keer. Ook als er meer kinderen zijn die extra zorg nodig hebben.

Wat met kindergeld na 25 jaar?

Vanaf de meerderjarigheid kan er ook nog verder recht zijn op kinderbijslag. Dit kan tot maximaal de leeftijd van 25 jaar op basis van gevolgde studies. In de meeste gevallen ontvangt KidsLife automatisch de gegevens over de schoolinschrijving van je zoon of dochter. De studies moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Hoe gaat uithuisplaatsing in zijn werk?

Tijdens een uithuisplaatsing wonen de kinderen bij een familielid, in een pleeggezin, een open instelling of, als dat nodig is, in een gesloten instelling voor jeugdzorg. Dat laatste is meestal alleen het geval bij kinderen met ernstige gedragsproblemen.

Heeft een pleegkind recht op kinderbijslag?

U heeft een pleegkind

Dan kunt u kinderbijslag krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet: er niemand anders kinderbijslag krijgt voor het kind. u de kosten voor het kind betaalt. u geen pleegvergoeding krijgt.

Wat kost een uithuisplaatsing?

Als u reageert in een procedure over uithuisplaatsing betaalt u geen kosten (griffierechten) voor de behandeling van uw zaak door de rechter. U betaalt wel de kosten voor een advocaat als u deze inschakelt.

Kunnen beide ouders kinderbijslag aanvragen?

Allebei de ouders hebben recht op kinderbijslag. Op grond van deze hoofdregel is er sprake van 'samenloop': beide ouders hebben recht op kinderbijslag, maar slechts een ouder mag het uiteindelijk ontvangen.

Kan een kind bij beide ouders ingeschreven staan?

Vroeger kon een kind waarvan de ouders gescheiden zijn op het adres van één ouder een “hoofdverblijf” hebben. Nu kan je een kind ook inschrijven op het adres van de andere ouder, waar het kind zijn hoofdverblijf dus niet heeft. Hierdoor is het kind op het adres van beide ouders ingeschreven.

Vorige artikel
Hoe geef je brood aan een baby?