LOWAN | Workshop Traumasensitief lesgeven

Wat is trauma sensitief lesgeven?

Gevraagd door: Tessa Verbruggen AD  |  Laatste update: 27 februari 2024
Score: 4.2/5 (63 stemmen)

Traumasensitief lesgeven (TSL) De kern van traumasensitief lesgeven is dat je kijkt waar het gedrag van leerlingen vandaan komt. Doordat je inzicht krijgt in wat een leerling meemaakt, kun je zijn gedrag beter begrijpen.

Wat is trauma sensitief?

Traumasensitief opvoeden betekent dat je een kind met een trauma opvoedt met aandacht voor wat het kind nodig heeft. Door traumasensitief opvoeden daalt het stressniveau bij het kind, en kan het kind herstellen van het trauma.

Waarom Traumasensitief onderwijs?

Binnen Traumasensitief Onderwijs leer je vanuit kennis over hersenontwikkeling wat de impact is van ingrijpende levensgebeurtenissen. Je leert anders kijken naar gedrag en bovenal hoe je jouw leerlingen tot leren en ontwikkeling kunt laten komen.

Hoe begeleid je een getraumatiseerd kind?

Om trauma-sensitief te kunnen opvoeden, zet je als het ware je 'trauma-bril' op. Daarmee observeer je gedrag en gevoelens van het getraumatiseerde kind en interpreteert ze vanuit kennis over wat trauma met een kind kan doen. Deze traumabril kun je zelf 'op sterkte' brengen.

Hoe Traumasensitief werken?

Traumasensitief werken omvat drie pijlers waarop je je handelen richt: veiligheid bieden, relaties stimuleren en emoties en gedrag hanteren. Zo help je stress verminderen en help je de natuurlijke veerkracht van kinderen te vergroten. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen.

19 gerelateerde vragen gevonden

Hoe merk je dat iemand een trauma heeft?

Een trauma herkennen

Je hebt last van sombere gevoelens en / of huilbuien en vaak ben je voortdurend gespannen. Een traumatische ervaring kan leiden tot het hebben van flashbacks van de gebeurtenis, herbelevingen van de gebeurtenis overdag of in je slaap.

Wat doet een traumatische ervaring met je?

De traumatische ervaring kan zorgen voor allerlei klachten zoals slaapproblemen, nachtmerries, geprikkeld zijn, schrikachtig reageren, hartkloppingen, een gespannen gevoel, duizeligheid en soms zelfs flauwvallen. Blijf niet rondlopen met een onverwerkt trauma. Zoek hulp!

Hoe ontwikkel je een trauma?

Je hebt een trauma als de gebeurtenis zoveel indruk op je heeft gemaakt, dat je het moeilijk een plek kunt geven. Na een nare gebeurtenis krijg je te maken met verschillende emoties zoals angst, verdriet, hulpeloosheid, schuld en/of boosheid. Dit is logisch en vaak worden deze emoties vanzelf minder.

Wat wordt er verstaan onder een trauma?

In de psychiatrie en psychologie wordt de term trauma gebruikt wanneer iemand na een schokkende gebeurtenis blijft steken in gevoelens van angst, woede of eenzaamheid. De gebeurtenis is in dat geval zo ongewoon, pijnlijk, schokkend of extreem dat het niet lukt om ermee om te gaan.

Wat is het verschil tussen trauma en PTSS?

Als je iets engs of schokkends (een traumatische gebeurtenis) meemaakt en dat niet goed verwerkt, dan kun je PTSS (posttraumatische stressstoornis) ontwikkelen. Het voelt dan alsof de nare gebeurtenis je achtervolgt met nachtmerries en levensechte herinneringen (flashbacks).

Hoe ontspannen bij PTSS?

Je kunt zelf op verschillende manieren leren en oefenen om te ontspannen. Iets wat hierbij kan helpen is het vasthouden van een voorwerp, zoals een steen, een tafel of een ander willekeurig voorwerp. Ook het nemen van een bad of douche en het luisteren naar muziek of stilte kan ontspannend werken.

Is PTSS hersenletsel?

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) komt veel voor na niet-aangeboren hersenletsel (NAH), zoals een cerebrovasculair accident (CVA) of een traumatisch hersenletsel. De prevalentie van PTSS na traumatisch hersenletsel wordt in een meta-analyse geschat op 15,6% en in het eerste jaar na een CVA op 23%.

Wat is de beste therapie bij trauma?

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat EMDR therapie effectief is voor traumaverwerking. Zo is het bijzonder geschikt voor enkelvoudige psychotrauma. Tijdens de EMDR behandeling zal een therapeut vragen aan de persoon terug te denken aan de gebeurtenis, de beelden, de gevoelens en de gedachten op dat moment.

Wat gebeurt er als je een trauma niet verwerkt?

Wanneer je een trauma niet goed kunt verwerken, levert dit langdurig klachten op: er kan PTSS ontstaan. De klachten gaan dan niet vanzelf over. Traumatherapie kan je helpen om te herstellen van het trauma. Sommige mensen vinden het spannend of eng om in therapie te gaan voor PTSS.

Welke behandelingen zijn er voor trauma?

Voorbeelden van veel gebruikte vormen van traumabehandeling zijn:
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ...
  • Cognitieve gedragstherapie (CGT) ...
  • BEPP (beknopte eclectische psychotherapie voor PTSS) ...
  • NET (narratieve exposure therapie)

Kun je een trauma zelf verwerken?

De meeste mensen kunnen een traumatische ervaring zelf verwerken. Maar soms lukt dat niet. De herinneringen en de daarbij behorende angstige gevoelens en/of gevoel van machteloosheid blijven terugkomen.

Kan je van trauma afkomen?

Pas als je een nare gebeurtenis niet kunt verwerken, ontstaat het (psycho)trauma. En zo'n trauma kan je leven behoorlijk op de kop zetten. Gelukkig kun je wel hulp krijgen. Een van de manieren om hulp te vragen als je last hebt van een trauma is door online therapie.

Kan je een trauma niet herinneren?

Zoals de Franse schrijver Honoré de Balzac schreef: 'Herinneringen maken het leven mooi, vergeten maakt het leven draaglijk. ' Maar een traumatische gebeurtenis kan niet vergeten worden, omdat deze ook niet herinnerd kan worden. In plaats daarvan kan het trauma door bepaalde 'triggers' weer bij je terugkeren.

Hoe weet je of je een trauma hebt opgelopen?

Herbelevingen

Nare herinneringen; beelden en gedachten die zich vaak opdringen. Angstige dromen over de traumatische gebeurtenis. Je reageert soms alsof de traumatische gebeurtenis opnieuw plaatsvindt. Je voelt je erg angstig als je wordt geconfronteerd met iets wat met deze gebeurtenis in verband staat.

Kun je een trauma verdringen?

Verdringing verwijst naar de opvatting dat traumatische ervaringen onbewust worden weggedrukt en dan niet meer toegankelijk zijn voor bewuste introspectie. Verdrongen herinneringen aan traumatische ervaringen kunnen jarenlang een sluimerend bestaan leiden, aldus de theorie.

Wat moet je niet zeggen tegen iemand met PTSS?

Tips voor naasten

Laat iemand met een posttraumatische stress-stoornis zijn of haar verhaal doen. Luister aandachtig en oordeel niet. Het kost tijd om te herstellen van een trauma. Zeg dus niet “het gaat vast snel over” en schep geen valse verwachtingen.

Wat is type 3 trauma?

Type 3 trauma is vroegkinderlijk chronisch trauma wat heeft plaatsgevonden binnen de primaire hechtingsrelaties.

Wat is type 2 trauma?

Minder mensen maken type II-trauma's mee. Dat zijn langdurige en herhaalde traumatische ervaringen met interpersoonlijk geweld, zoals huiselijk geweld, seksueel en lichamelijk geweld in de kindertijd, marteling of oorlogsgerelateerde trauma's.

Waar slaat trauma zich op in het lichaam?

Als iemand een traumatische ervaring heeft beleefd, wordt in de emotionele hersenen als het ware een trauma-netwerk aangemaakt waarin de context van de situatie wordt opgeslagen.

Waarom is EMDR zo zwaar?

Nadelen EMDR therapie

Dit kan een aantal nadelen hebben: Door het terughalen van beelden, kun je tijdens de behandeling last krijgen van angstige gevoelens. Hier kun je nog enige tijd na de behandeling last van hebben. Na de behandeling kunnen er nieuwe beelden en gevoelens bij je naar boven komen.

Volgende artikel
Kan je van 2 vwo naar 3 havo?