Zo zit het met extra's voor alleenstaande ouders (kindgebonden budget) - Stimulansz

Wat is extra vrijstelling alleenstaande ouder?

Gevraagd door: Lenn van Rheineck  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.7/5 (56 stemmen)

De ouderkop als toeslag binnen het kindgebonden budget en de eenoudertoeslag samen kunnen een alleenstaande studerende ouder in 2022 een extra budget opleveren van maximaal 6.5250 euro per jaar. Even aanvragen dus.

Welke toeslagen krijg je als alleenstaande ouder?

Dit heet 'alleenstaande ouderkop'. De alleenstaande ouderkop is een tegemoetkoming in het levensonderhoud voor alleenstaande ouders. En het is de opvolger van de alleenstaande ouderkorting die inmiddels is afgeschaft. In 2023 is deze extra toeslag voor alleenstaande ouders maximaal € 3.848,- per jaar.

Is kindgebonden budget hetzelfde als alleenstaande ouderkorting?

Meer kindgebonden budget voor alleenstaande ouders

Bent u alleenstaande ouder? Dan krijgt u meer kindgebonden budget dan gezinnen met 2 ouders. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, kunt u zien door een proefberekening te maken.

Wie krijgt alleenstaande ouderkorting?

Je hebt recht op de alleenstaandeouderenkorting als je in 2023 een AOW-uitkering voor een alleenstaande krijgt of daar recht op hebt. Ook als je geen of een gedeeltelijke AOW-uitkering voor een alleenstaande krijgt, kun je in aanmerking komen voor alleenstaandeouderenkorting.

Hoeveel kindgebonden budget krijgt een alleenstaande ouder?

Alleenstaande ouders ontvangen daarbij nog de zogenoemde 'alleenstaande ouderkop'. In 2022 is de maximale extra toeslag voor alleenstaande ouders € 3.285 per jaar. Als je al andere toeslagen ontvangt, benadert de Belastingdienst je vanzelf over het kindgebonden budget.

28 gerelateerde vragen gevonden

Welke voordelen heb je als alleenstaande moeder?

Mogelijke voordelen

Als single mama of papa geniet je van je kinderen. Vaak ervaar je een warme en open sfeer in het gezin, heb je een goed contact met je kind. Sommige alleenstaande ouders zijn best trots dat ze alles alleen kunnen afhandelen en vinden het fijn om aan niemand verantwoording te moeten afleggen.

Heb ik recht op Eenoudertoeslag?

Heb ik recht op de eenoudertoeslag? Je komt in aanmerking voor de eenoudertoeslag als je een kind hebt en géén partner. Dit kind moet ingeschreven staan bij de gemeente op jouw adres, of je moet kinderbijslag ontvangen voor hem/haar. Ook moet je studiefinanciering ontvangen voor de opleiding die je volgt.

Waarom krijg ik geen inkomensafhankelijke combinatiekorting meer?

De hoogte van de korting is afhankelijk van uw inkomen. De voorwaarden en bedragen van de combinatiekorting vindt u op de website van de Belastingdienst. Heeft u geen arbeidsinkomen of geen recht op zelfstandigenaftrek, dan krijgt u deze korting niet.

Welke toeslagen gaan omhoog in 2023?

De zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget gaan 2023 extra omhoog. Ook komen in 2023 meer mensen in aanmerking voor een toeslag omdat de inkomensgrens is bijgesteld. Zorgtoeslag: in 2023 gaat de zorgtoeslag voor 1 jaar extra omhoog en de inkomensgrens is hoger.

Hoe krijg je de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

U vraag de inkomensafhankelijke combinatiekorting aan via uw belastingaangifte. Als u de korting alvast maandelijks wilt krijgen, vraagt u een voorlopige aanslag aan. Beide formulieren vindt u op Mijn Belastingdienst.

Hoeveel kindgebonden budget 2023 alleenstaande ouder?

Het kindgebonden budget gaat in 2023 extra omhoog. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen voor het eerste kind, tweede kind en het extra bedrag voor alleenstaande ouders wordt verhoogd met € 356 per jaar. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen vanaf het derde kind wordt verhoogd met € 468 per jaar.

Welke ouder krijgt combinatiekorting?

U kunt als ouder de combinatiekorting krijgen als u werkt en uw kind jonger is dan 12 jaar. Verder hangt de korting af van uw inkomen. De Belastingdienst beoordeelt of u de inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt krijgen.

Hoeveel kindergeld krijgt een alleenstaande moeder?

De kinderbijslag waar je recht op hebt als alleenstaande ouder en voornaamste verzorger van je kinderen gaat omhoog. Vanaf 1 januari 2022 krijg je voor kinderen tot 5 jaar 230,69 euro kinderbijslag, voor kinderen tot 11 jaar is dit 280,13 en is je kind tussen de 12 en 18 jaar oud? Dan wordt het bedrag 329,56.

Hoe hoog is de Eenoudertoeslag?

Bedrag. In 2023 is de eenoudertoeslag € 277,13 per maand.

Wat verandert er op 1 januari 2023?

Vanaf 1 januari 2023 telt het geboorteverlof 20 i.p.v. 15 dagen. Vaders en co-ouders kunnen dit verlof vrij opnemen in de eerste vier maanden vanaf de dag van de bevalling. De eerste drie dagen ontvangt de werknemer het normale loon.

Wat veranderd per 1 januari 2023?

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met 10,15%. Een werknemer van 21 jaar en ouder ontvangt bij een volledig dienstverband nu € 1934,40 per maand, tegenover € 1756,20 het jaar ervoor. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek.

Heb je in 2023 ook recht op energietoeslag?

Energietoeslag in 2023

De energietoeslag van ongeveer € 1.300 wordt opnieuw in 2023 uitgekeerd. Gemeenten kunnen al in 2022 € 500 van de energietoeslag voor 2023 uitkeren.

Hoeveel gaat de kinderbijslag omhoog in 2023?

Iedereen met (kinderen onder de 18 jaar) heeft in principe recht op kinderbijslag. De kinderbijslag is voor alle ouders op 1 januari 2023 omhoog gegaan met € 20 tot € 29 afhankelijk van de leeftijd van het kind. Hier vind je de actuele bedragen voor de kinderbijslag.

Is inkomensafhankelijke combinatiekorting netto?

Je hebt dan ook recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het nettobedrag aan inkomensafhankelijke combinatiekorting dat je per maand bij je inkomen kunt tellen, is in 2021 maximaal € 234,58 per maand. (de korting is immers maximaal € 2.815 per jaar.

Kunnen 2 ouders kindgebonden budget aanvragen?

Dan hangt de hoogte van de toeslag af van uw eigen inkomen en uw totale bezit. Bent u co-ouder van 1 of meer kinderen? Dan kan de ouder die de kinderbijslag krijgt, het kindgebonden budget aanvragen.

Welke premies als alleenstaande moeder?

De belastingvrije som wordt verhoogd voor elk kind dat u ten laste heeft. Daarbovenop is er nog een extra verhoging voor alleenstaanden met één of meerdere kinderen ten laste. Voor aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) bedraagt die extra toeslag 1.690 euro. (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 1.850 euro).

Waarom betalen alleenstaanden meer belastingen?

Dat is een opmerkelijk verschil, zeker omdat singles bepaalde vaste kosten niet kunnen delen met een partner. “Denk bijvoorbeeld aan forfaitaire belastingen zoals de provincietaks, maar ook aan het vastrecht voor water. Dat zijn bedragen die even hoog zijn voor elk gezin, zelfs als het slechts uit een persoon bestaat.”

Vorige artikel
Hoe schadelijk is 1 sigaret?