Hoe werken de toeslagen van de Belastingdienst?!

Wat is een medebewoner voor de Belastingdienst?

Gevraagd door: Ben Otte  |  Laatste update: 28 februari 2024
Score: 5/5 (7 stemmen)

Iedereen met wie u in 1 huis woont én op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente, telt als medebewoner. Bijvoorbeeld uw kind, een ouder, huisgenoot of iemand anders die bij u woont. Uw toeslagpartner is géén medebewoner.

Heeft medebewoner invloed op toeslagen?

Voor de huurtoeslag werkt het anders: als de nieuwe bewoner niet uw toeslagpartner is, wordt deze uw medebewoner. Het inkomen van de medebewoner telt dan mee voor de huurtoeslag. Wordt de nieuwe bewoner geen toeslagpartner en ook geen medebewoner? Dan heeft dat géén gevolgen voor uw toeslagen.

Wat is medebewoner?

Iedereen met wie de huurder in 1 huis woont en op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente telt als medebewoner. Bijvoorbeeld een kind, ouder, huisgenoot of iemand anders die op het adres woont.

Hoeveel mag een medebewoner verdienen?

Verdient u minder dan € 18.750 én voldoet u aan alle andere voorwaarden dan ontvangt u de maximale toeslag van € 397 per maand. Heeft u een medebewoner die in aanmerking komt als “toeslagpartner”, dan mag u samen niet meer dan € 40.500 verdienen.

Is een onderhuurder een medebewoner?

Onderhuurders zijn geen medebewoners en hun inkomen en vermogen telt dan ook niet mee voor de huurtoeslag. Iemand is onderhuurder als hij een deel van een woning huurt, bijvoorbeeld een kamer.

27 gerelateerde vragen gevonden

Wat is het verschil tussen inwonen en medehuurder?

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan ben je automatisch medehuurder. In andere gevallen spreken we van inwoning. Iemand die inwoont staat niet op de huurovereenkomst en mag ook niet in de woning blijven wonen als de hoofdhuurder vertrekt.

Hoe kan je medebewoner worden?

U kunt medehuurderschap aanvragen. Voorwaarde is dat u minimaal 2 jaar samenwoont met degene voor wie u zorgt. En dat u al lange tijd samen een huishouding heeft, dus bijvoorbeeld samen eet. Vraag bij de verhuurder van de woning of u medehuurder kunt worden.

Wat voor rechten heb je als medebewoner?

Een medebewoner heeft géén wettelijke rechten naar de hoofdbewoner toe. Daarnaast is het ook mogelijk dat iemand medehuurder wordt, bijvoorbeeld wanneer er wel sprake is van een geregistreerd partnerschap, een huwelijk of een andere vorm van een duurzame gemeenschappelijke huishouding.

Wat is een Kostendelende medebewoner?

Een kostendelende medebewoner is een persoon van eveneens 21 jaar of ouder die in dezelfde woning als de bijstandsgerechtigde woont. Er bestaan uitzonderingen voor studenten en mensen met een commerciële relatie. Als belanghebbende meer kostendelende medebewoners heeft, wordt de kostendelersnorm lager.

Kan ik een medebewoner eruit zetten?

Nee, dat is niet mogelijk. Het is wel mogelijk om de gemeente te verzoeken om een adresonderzoek te starten. De gemeente kan controleren waar de persoon daadwerkelijk woont of ingeschreven is.

Is inwonend hetzelfde als samenwonend?

Voor thuiswonende kinderen hoeft u geen inwoning aan te vragen. Wanneer ze eerst ergens anders woonden en weer terugkomen, moet u wel inwoning aanvragen. Wat is samenwonen? Wanneer u uw partner voor onbepaalde tijd bij u in de woning wilt laten wonen, noemen we dit samenwonen.

Hoe lang mag iemand bij je inwonen?

Wil je een kennis of familielid tijdelijk uit de brand helpen, dan is inwonen een mogelijkheid (voor maximaal een half jaar). Als sociale woningcorporatie staan we er natuurlijk voor open als jij als huurder iemand tijdelijk wilt helpen met onderdak. Hiervoor dien je echter wel schriftelijk toestemming te vragen.

Hoeveel mensen mogen bij je inwonen?

In principe mag er 1 huishouden ingeschreven staan per adres. Dit betekent: 1 of 2 volwassenen, al dan niet met kinderen. Wanneer voor het adres een omzettingsvergunning is afgegeven, dan mogen er meerdere huishoudens ingeschreven staan op het adres.

Wie valt onder medebewoner?

Iedereen met wie u in 1 huis woont én op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente, telt als medebewoner. Bijvoorbeeld uw kind, een ouder, huisgenoot of iemand anders die bij u woont.

Is medebewoner fiscaal partner?

Je bent fiscaal partner als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, zelfs als je niet samenwoont. Maar ook als je ongetrouwd samenwoont, ben je elkaars fiscaal partner als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld als je samen een kind hebt.

Wat gebeurt er als je iemand laat inschrijven op je adres?

U kunt een 'bestuurlijke boete' krijgen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). Bijvoorbeeld als u uw verhuizing niet doorgeeft. Of als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon er niet woont.

Wie telt niet mee voor Kostendelersnorm?

Deze volwassenen tellen niet mee voor de kostendelersnorm: Jongeren tot 27 jaar. Studenten die studiefinanciering ontvangen. Leerlingen die studeren via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Wie tellen mee voor de Kostendelersnorm?

Bij de kostendelersnorm telt het aantal huisgenoten mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. De kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met meer dan 5 personen.

Wie is geen Kostendeler?

Geen kostendeler is een persoon: van wie u een kamer huurt of bij wie u kostganger bent.

Kan mijn vriend bij mij komen wonen?

Nee. Je bent huurder van de woning en het is aan jou om te bepalen wie met jouw toestemming samen met jou in jouw huis mag wonen. Je bent bevoegd om zolang je wilt iemand (samen met jou) onder jouw dak te laten verblijven.

Kan ik iemand gratis in mijn huis laten wonen?

Kostgangers- of huurcontract

Je kunt natuurlijk iemand gratis bij je laten wonen. Bijvoorbeeld als het om familie gaat en je het financieel goed heeft. Maar het is ook helemaal niet gek om een vergoeding te vragen. Dan is het handig om dit te formaliseren met een kostgangers- of een huurcontract.

Kan ik zomaar iemand in huis nemen?

Als je van plan bent om iemand voor een langere periode in huis te nemen, zoals een huisgenoot, gelden er andere regels. In dit geval is het raadzaam om de verhuurder op de hoogte te stellen en toestemming te vragen. De verhuurder kan specifieke voorwaarden hebben met betrekking tot het delen van de huurwoning.

Hoe inschrijven als medehuurder?

De partner kan wel medehuurder worden, ook als er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. De hoofdhuurder moet hiervoor een verzoek tot medehuurderschap indienen bij jou als verhuurder. Als je instemt met dit verzoek, is de partner medehuurder.

Wat wordt verstaan onder woonfraude?

Woonfraude is alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning van een woning waarbij geen toestemming is van de eigenaar.

Wat is wettelijk Medehuurderschap?

Als een echtpaar een woning huurt, sluit meestal een van de echtgenoten de huurovereenkomst. Met echtgenoot wordt ook geregistreerd partner bedoeld. Volgens de wet is de andere echtgenoot medehuurder, zolang deze in de woning woont.

Vorige artikel
Wie valt onder gezinsinkomen?
Volgende artikel
Waar komt vocht loopoor vandaan?