Jay-Jay (11) zat maandenlang thuis, school wist geen raad met hem

Wat is een erkende school?

Gevraagd door: Boris Moenen  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.9/5 (3 stemmen)

Veel beroepsopleidingen op middelbaar of hoger niveau worden erkend door de overheid, ook wel bekend als een wettelijke erkenning. Dit betekent dat de opleiding en het daaraan gekoppelde diploma officieel erkend worden als beroepsopleiding door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Hoe word ik een erkend opleidingsinstituut?

U vraagt erkenning aan voor uw opleiding bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als u erkenning krijgt voor een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs, wordt u geregistreerd in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo ). Hbo-opleidingen komen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO ).

Welke opleiding is erkend?

Of een opleiding in het hoger onderwijs erkend is, kunt u nakijken en in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en bij de NVAO. opleidingsgegevens in CROHO (alle Nederlandse erkende hogeronderwijsopleidingen); databank van de NVAO (alle erkende hogeronderwijsopleidingen in Nederland en Vlaanderen).

Is Loi erkend?

Erkend door het ministerie van OCW

Alle volledige MBO-, HBO- en Masteropleidingen van de LOI zijn erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze opleidingen zijn geregistreerd in het CREBO (MBO) en CROHO (HBO).

Is CVO erkend?

Wil je een opleiding volgen die een officieel diploma aflevert dat evenwaardig is aan het gewone dagonderwijs, dan kan je terecht in het volwassenonderwijs (CVO). Dat is erkend onderwijs, de instellingen mogen zich officieel een school noemen.

43 gerelateerde vragen gevonden

Is Centrum voor avondonderwijs erkend diploma?

Centrum voor Avondonderwijs is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Dit certificaat is een ijzersterke kwaliteitsgarantie. Het bewijst dat onze organisatie op een gestructureerde en efficiënte manier georganiseerd is. Het certificaat toont aan dat onze organisatie aan kwaliteitsbeheersing én kwaliteitsborging doet.

Is Syntra een erkende onderwijsinstelling?

Je studeert af met een officieel erkend diploma (certificatie door de Vlaamse overheid). Je blijft ten laste van je ouders voor kinderbijslag en fiscaliteit. SYNTRA werkt aan jouw ondernemerscompetenties zodat je klaar bent om als zelfstandige te starten.

Is LOI geaccrediteerd?

Met een volledige MBO- of HBO-opleiding van de LOI behaal je een wettelijk erkend diploma. De LOI mag erkende MBO-diploma's, HBO-bachelorgetuigschiften, Ad-getuigschriften en mastergetuigschriften uitgeven. Deze hebben exact dezelfde waarde als een in het regulier onderwijs behaald diploma.

Is LOI een goede opleiding?

KIES NIET VOOR LOI.

Vandaag zou ik moeten beginnen aan m'n stap opleiding en kom erachter na veel heen en weer bellen (totaal een uur in de wacht) wordt me verteld dat ze m'n stap opleiding hebben opgezegt, en dat ik mijn stap budget kwijt ben en het over een aantal maanden weer kan proberen.

Welk niveau is LOI?

De LOI biedt volledige MBO-opleidingen in elk vakgebied en op niveau 2, 3 en 4. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteitsborging van het LOI MBO College als 'goed' beoordeeld.

Wat is Crkbo erkend?

Crkbo::Home. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Welke thuisstudie is erkend?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft NHA als opleider erkend op grond van de Wet Erkende Onderwijsinstellingen voor het opleiden voor de staatsexamens voortgezet onderwijs. Bij NHA kun je de VMBO, HAVO en VWO vakken als thuisstudie volgen, mét begeleiding van een vakdocent.

Welke studies vallen onder stap?

Vakgebieden
  • Persoonlijke ontwikkeling & Effectief communiceren (325)
  • ICT (267)
  • Marketing, Communicatie & Media (247)
  • Management, Leiderschap & Coaching (217)
  • Zorg, Hulpverlening & Verzorging (146)
  • Financieel (100)
  • Vitaliteit, Sport & Gezondheid (81)
  • Personeel, Organisatie & Loopbaan (67)

Hoe word je een geaccrediteerde opleiding?

Accreditatie nieuwe opleiding

Hogeronderwijsinstellingen die een nieuwe associate degree-, bachelor- of masteropleiding willen starten, dienen deze laten erkennen door de NVAO (accrediteren). Dit kan via een toets nieuwe opleiding (TNO).

Hoe weet ik of een bedrijf een erkend leerbedrijf is?

Op de site van Stagemarkt klik je bovenaan de pagina “zoek in alle leerbedrijven” aan. Vul b.v. de postcode van het leerbedrijf in. Klik op zoeken. Je krijgt het leerbedrijf te zien als het erkend is.

Wat is het Crebo nummer van mijn opleiding?

Het Crebonummer van een mbo-opleiding bestaat uit vijf cijfers. Het hoort op de website van de school te staan bij de informatie over een opleiding. Soms is het Crebonummer een beetje 'verstopt' en moet je even zoeken. Of er staat alleen een nummer, maar dan weet je dat het om het Crebonummer gaat.

Is LOI slecht?

86% van de klanten beveelt dit bedrijf aan.

Wat is beter LOI of NTI?

Zowel LOI als NTI bieden goede opleidingen aan. Ze zijn allebei erkend, je kunt per maand of ineens betalen en beiden bieden een proefperiode van 14 dagen aan. Ook wat betreft klanttevredenheid ontlopen ze elkaar weinig: LOI scoort bij hun eigen studenten een 8,1 en NTI scoort iets beter met een 8,4.

Hoe duur is een LOI opleiding?

Collegeld lokale hogeschool

Het wettelijk collegegeld voor een HBO bachelor opleiding (voltijd/duaal) bedraagt €2060 per jaar. Heb je nog niet eerder gestudeerd, dan betaal je in het studiejaar 2018-2019 geen €2060 voor het eerste collegejaar, maar slechts de helft (€1030).

Is capabel erkend?

Capabel Onderwijs heeft het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit voor private opleiders. Je kunt er op vertrouwen dat Capabel Onderwijs voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld duidelijke en adequate dienstverlening.

Is NCOI erkend?

NCOI Opleidingen mag erkende MBO-diploma's uitgeven en bij accreditatie HBO Bachelor- en Mastergetuigschriften. De diploma's en getuigschriften van onze opleidingen zijn bij wet gelijkgesteld aan die van reguliere instellingen. Zo'n landelijk erkend diploma is een extra stimulans voor je medewerkers.

Is Unasat geaccrediteerd?

Zijn de studies wel geacrediteerd? Erkend, gecertificeerd en geaccrediteerd. Voor info kunt u bellen met 430-490 of 494-772.

Wat is SYNTRA onderwijs?

SYNTRA is de nieuwe benaming (sedert 2003) van de Centra voor Middenstandsopleiding in Vlaanderen. SYNTRA biedt opleidingen in het kader van ondernemersvorming voor zelfstandigen en kmo's. Er zijn twee grote afdelingen: De leertijd (ook bekend als het vroegere leercontract).

Is een school een overheidsinstelling?

Nee, in de regel wordt een school niet gezien als een onderneming, maar als een niet-economische dienst van algemeen belang (NEDAB of DAB). Volgens het Hof van Justitie EU heeft een nationaal onderwijsstelsel niet als doel om tegen vergoeding werkzaamheden te verrichten.

Is een school een openbare instelling?

In het officieel onderwijs

Het gemeenschapsonderwijs is het officieel onderwijs dat de openbare instelling GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid.

Volgende artikel
Hoe weet je of je kind van jou is?