Frans ondertiteld | Kindermishandeling doodsoorzaak nummer 1 in Nederland

Wat is doodsoorzaak nummer 1 in Nederland?

Gevraagd door: ds. Keano van Santen  |  Laatste update: 29 februari 2024
Score: 4.8/5 (65 stemmen)

In 2021 overleden in Nederland 170.976 mensen. De aandoening waaraan de meeste mensen in 2021 overleden was COVID-19 (bijna 20.000). Dementie (bijna 15.000), longkanker (ruim 10.000), beroerte (ongeveer 9.000) en coronaire hartziekten (ruim 8.000) vormden de top vijf van doodsoorzaken die leiden tot de hoogste sterfte.

Wat is doodsoorzaak nummer 1 bij mannen?

Sinds 2018 is kanker de belangrijkste doodsoorzaak voor mannen en vrouwen samen - als we rekening houden met de veroudering van de bevolking (gestandaardiseerd cijfer), waar in de jaren voordien hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaakgroep was.

Wat is doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen?

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij mannen is kanker al sinds 2004 de voornaamste doodsoorzaak, bij vrouwen is dat nu dus ook het geval. In totaal stierven 45 duizend mensen door kanker in 2016 (30% van alle sterfgevallen), en 39 duizend aan hart- en vaatziekten.

Wat is doodsoorzaak nummer één in Nederland?

Net als afgelopen jaren is kanker de meest voorkomende doodsoorzaak. Ook laten de cijfers van het CBS zien dat mensen voornamelijk overlijden door de gevolgen van onder andere longkanker en darmkanker.

Waar vallen de meeste doden?

Het grootste deel van de verkeersdoden in Nederland valt op gemeentelijke wegen (55% van het totaal aantal verkeersdoden, 63% van de geregistreerde doden in BRON), gevolgd door provinciale wegen (18% van het totaal en 21% in BRON) en wegen van het Rijk (11% totaal en 12% in BRON).

17 gerelateerde vragen gevonden

Wat is de ergste ziekte?

De aandoening waaraan de meeste mensen in 2021 overleden was COVID-19 (bijna 20.000). Dementie (bijna 15.000), longkanker (ruim 10.000), beroerte (ongeveer 9.000) en coronaire hartziekten (ruim 8.000) vormden de top vijf van doodsoorzaken die leiden tot de hoogste sterfte.

Hoe oud gaan de meeste mensen dood?

Hoe oud worden mensen in Nederland? In 2022 was de levensverwachting bij geboorte 80,1 jaar voor mannen en 83,1 jaar voor vrouwen. In 1950 was dat nog 70,3 jaar voor mannen en 72,6 jaar voor vrouwen. De levensverwachting wordt bepaald met behulp van de sterftekansen op elke leeftijd.

Is kanker doodsoorzaak nummer 1?

Kanker blijft belangrijkste doodsoorzaak, veel minder coronadoden. Kanker en hart- en vaatzieken zijn nog altijd de meest voorkomende doodsoorzaken in Nederland, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Waar overlijden de meeste kinderen aan?

Kanker is de belangrijkste ziektegerelateerde doodsoorzaak onder kinderen en jongeren tot 20 jaar. Gelukkig is er sprake van een dalende sterfte over de tijd als resultaat van de verbetering in overleving door betere diagnostiek en behandelingen. In 2018 overleden nog ruim 80 kinderen en tieners aan kanker.

Wat is de meest voorkomende doodsoorzaak in de wereld?

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de meest voorkomende doodsoorzaak, volgens de IHME Global Burden of Disease Study 2017 (IHME). De op één na grootste oorzaak is kanker. Het merendeel van de landen in deze studie schat het percentage mensen die jaarlijks sterven aan hart- en vaatziekten lager in.

Hoeveel kans op plotseling overlijden?

Plotselinge dood kan ineens en onverwacht toeslaan, niet zelden op jeugdige leeftijd. Voor alle betrokkenen is het een dramatisch voorval. Plotselinge dood is bijna synoniem aan plotselinge hartdood. Een Maastrichtse studie schat dat per jaar 1 op de 1.000 Nederlanders tussen de 20 en 75 jaar plotseling overlijdt.

Is er oversterfte in Nederland 2023?

De cijfers van het derde kwartaal van 2023 gaan over dertien weken: week 27 tot en met week 39 (3 juli tot en met 1 oktober). In deze periode lag het aantal overledenen per week gemiddeld bijna 150 boven de verwachte sterfte (sterfte als er geen coronapandemie zou zijn geweest).

Hoeveel mensen worden er per dag geboren in Nederland?

Geboorte. Op een gemiddelde dag in Nederland worden er 478 kinderen geboren. De jongens zijn met 245 tegen 233 iets in de meerderheid ten opzichte van de meisjes. Elke dag komen er 8 tweelingen ter wereld.

Wat is de meest voorkomende soort kanker?

Huidkanker meest gediagnosticeerde kankervorm in 2022

Borstkanker (inclusief borstkanker bij mannen): 15.800. Longkanker: 14.600. Prostaatkanker: 14.600. Dikkedarmkanker: 12.000.

Hoe oud wordt een man?

Levensverwachting voor mannen 80,1 en voor vrouwen 83,1

bij geboorte 80,1 jaar voor mannen en 83,1 jaar voor vrouwen. De resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd was 19,0 jaar voor mannen en 21,2 voor vrouwen. Een 65-jarige man wordt naar verwachting dus 84,0 jaar en een 65-jarige vrouw 86,2 jaar.

Waar gaan je kinderen heen als je overlijdt?

Na overlijden van de ouders van een minderjarig kind moet een rechter de voogdij over het kind aan een ander toewijzen. Als ouders hun wensen voor voogdij over hun kind niet hebben vastgelegd, wijst de familie meestal zelf een voogd aan.

Waarom is de babysterfte in Nederland zo hoog?

In Nederland neemt het aantal kinderen dat overlijdt rondom de geboorte weer toe, zo staat in het RIVM-rapport van december 2020. Dit komt vooral doordat te veel kinderen te vroeg worden geboren. Leefstijl en leefsituatie van aanstaande ouders hebben een grote invloed op de kans op een vroeggeboorte.

Welk land heeft de hoogste kindersterfte?

Het aantal kinderen onder de 5 jaar oud dat jaarlijks komt te overlijden ligt in Somalië hoger dan in welk ander land ter wereld. Dat hebben de Verenigde Naties vandaag bekendgemaakt.

Welke kanker heeft de slechtste prognose?

Alvleesklierkanker heeft de slechtste overlevingscijfers van alle soorten kanker in Nederland. Het is bovendien de enige kankersoort waarbij de overleving in afgelopen decennia niet of nauwelijks is verbeterd.

Is kanker pijnloos?

Kanker gaat niet altijd gepaard met pijn. In de beginfase van de ziekte heeft ongeveer 30% van de patiënten pijn, in een later stadium gemiddeld 60-80% van de patiënten. De meeste pijn ontstaat als er sprake is van uitzaaiingen. Naast lichamelijke oorzaken spelen ook emoties een rol bij de beleving van pijn.

Welke kanker meeste doden?

De top vijf van kankervormen met de grootste sterfte in 2021 zijn: Longkanker: 10.072. Dikkedarmkanker: 4.558. Borstkanker: 3.121.

Doet het pijn als je sterft?

Pijnklachten worden niet altijd rechtstreeks geuit. In sommige gevallen komt het er op aan om de stervende goed te kennen en/of te observeren om te weten of hij of zij pijn heeft. Geprikkeld of agressief reageren, zich helemaal op zichzelf terugtrekken kan wijzen op pijn.

Hoe pijnlijk is sterven?

Pijn is één van de meest voorkomende klachten op een sterfbed, net als de angst voor pijn. Om de lichamelijke pijn te verlichten kan het nodig zijn dat de zieke steeds meer pijnmedicatie nodig heeft. De kans is aanwezig dat dit het levenseinde enkele uren of dagen bespoedigt.

Wat is de gevaarlijkste leeftijd?

Het sterfterisico is vooral hoog in het eerste levensjaar en vanaf 55 jaar. De sterfterisico's liggen vanaf 10 jaar lager voor vrouwen dan voor mannen: dit vertaalt zich in lagere gestandaardiseerde sterfte, een hogere levensverwachting en minder verloren levensjaren bij vrouwen.

Vorige artikel
Wat is Prelinguale fase?
Volgende artikel
Hoeveel maanden baby op fiets?