'Vergeten’ buikpijnsyndroom komt veel vaker voor dan gedacht

Wat is de ziekte van acnes?

Gevraagd door: Isabella Bosch  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.9/5 (7 stemmen)

Bij het buikwandpijnsyndroom ACNES ontstaat er pijn door een beknelde zenuw in de buikwand. De buikpijn kan variëren van een milde vorm die af en toe aanwezig is tot extreme, onhoudbare pijn. Het is, ook bij artsen, een nog vrij onbekende aandoening.

Hoe weet je of je ACNES hebt?

Hoe herkent u ACNES? U heeft al langere tijd buikklachten, variërend van milde tot onhoudbare pijn. Daarnaast heeft u mogelijk één of meerdere van de volgende klachten: De pijn is met één vinger aan te wijzen en bevindt zich altijd op één plek.

Hoe behandel je ACNES?

De behandeling van ACNES is afhankelijk van de ernst van de pijn. In eerste instantie wordt gestart met herhaaldelijke injecties voor lokale verdoving. Zo'n 30% van de patiënten is hiermee geholpen, blijkt uit eerder onderzoek. Wanneer dit niet (meer) helpt, wordt vaak een operatie overwogen.

Kan ACNES vanzelf over gaan?

Bij een deel van de patiënten houdt het pijnstillende effect dagen tot weken aan. Bij een kleine groep patiënten is de pijn zelfs blijvend weg. Bij de patiënten bij wie de pijn terugkeert, stelt de arts voor om de behandeling eventueel te herhalen. Daarna verdwijnt de pijn soms ook blijvend.

Wie stelt ACNES vast?

Als echter aan de diagnose ACNES wordt gedacht, dan blijkt dat het verhaal van de patiënt zelf en een gedegen, maar simpel lichamelijk onderzoek door de arts, vaak voldoende zijn om de diagnose ACNES te ondersteunen of vast te stellen.

30 gerelateerde vragen gevonden

Welke pijnstiller bij ACNES?

Pijnstillende medicatie en pijnstillende verdovende zalven

Amitryptilline, Lyrica, Gabapentine en vergelijkbare stoffen die ook als antidepressivum werken, anti epileptica kunnen als medicatie ingezet worden bij ACNES. Ook kan emla creme een verdovende werking hebben.

Welk ziekenhuis is gespecialiseerd in ACNES?

SolviMáx is expertisecentrum voor buikwand- en liespijnproblemen van Máxima MC (MMC). Hier vindt de behandeling van patiënten met het redelijk onbekende syndroom ACNES plaats en van patiënten met liespijn na een keizersnede of liesbreukoperatie.

Hoe gaat een ACNES operatie?

Voor de operatie wordt het pijnpunt zorgvuldig met een stift aangegeven. Op deze plaats wordt een kleine dwarse snede in de huid gemaakt. De betreffende zenuw wordt in eerste instantie los gemaakt van de spierbekleding. Op de plaats waar de zenuw door de rechte buikspier loopt, wordt de zenuw doorgesneden.

Kan ACNES terugkomen na operatie?

KAN ACNES NA BEHANDELING WEER TERUG KOMEN. Ja, bij de succesvol geopereerde mensen gebeurt dit in ongeveer 10% van de gevallen, meestal na ongeveer een half tot één jaar.

Hoe vaak komt ACNES voor?

ACNES een aandoening die elk jaar tussen de 3.000 en 4.000 mensen treft. In bijna alle gevallen komen zij in een spiraal van radeloosheid - onbegrip en bovenal veel pijn terecht. Dit tezamen met het in de molen van diverse zorgverleners terechtkomen, die veelal geen antwoord op de voor hen niet te duiden pijn hebben.

Kan ACNES uitstralen?

Bij ACNES is er buikpijn, beperkt tot een klein gebied in de buik. Deze pijn kan wel verder uitstralen. De pijn is meestal continue maar kan wisselen in hevigheid. Bij bepaalde houdingen en bewegingen kan de pijn toenemen.

Hoeveel mensen in Nederland hebben ACNES?

In Nederland heeft 1 op de 10 mensen last van chronische buikpijn. Bij ongeveer 25.000 mensen in Nederland blijkt ACNES (Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome) de oorzaak van hun chronische buikpijn te zijn.

Hoe voelt Buikwandpijn?

De pijn voelt dof, zeurend of stekend. Soms kan u het stukje van de buik wat pijn doet niet voelen of voelt u minder in uw buik. Pijn wordt erger als u actief bezig bent, bijvoorbeeld tijdens het schoonmaken, andere huishoudelijke klussen, sporten, bukken of zitten.

Is ACNES chronisch?

ACNES is chronische buikwandpijn veroorzaakt door een beknelde zenuw. De afkorting staat voor Abdominal Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome.

Wat kan ik zelf doen tegen zenuwpijn?

Lidocaïne crème, gel of smeersel wordt gebruikt bij zenuwpijn die ontstaat na een infectie met het Herpes-virus, bijvoorbeeld bij gordelroos. Lidocaïne maakt de huid plaatselijk gevoelloos en verlicht de pijn. Capsaïcine verhindert dat pijn- of gevoelsprikkels worden doorgegeven aan de hersenen.

Kan een beknelde zenuw vanzelf overgaan?

Tijdelijke beknelling

Een zenuw kan tijdelijk uitgeschakeld worden door een verkeerde houding zoals bij een 'slapende' hand of voet of bij een gekneusde zenuw na een harde klap of hoge druk van buitenaf. Deze vormen van zenuwbeschadiging gaan na enige tijd vanzelf weer over.

Welke arts behandelt ACNES?

Pijnspecialisten kunnen u behandelen voor ACNES door het geven van injecties en aanvullend kan er gekeken worden naar andere medicamenten die u van de pijn af zouden kunnen helpen. De pijnspecialist kan ook samen met u kijken of u in aanmerking komt voor PRF of TENS behandeling.

Hoe voelen overbelaste buikspieren?

Er is vaak een continue doffe, zeurende pijn, met daarbij aanvalsgewijs stekende pijn. De pijn neemt toe bij lichamelijke activiteiten waarbij de buikspieren worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld: bukken, van liggende naar zittende houding bewegen, wandelen, hoesten, niezen of persen.

Hoe ontstaat Buikwandpijn?

Buikwandpijn wordt ook wel ACNES genoemd: Anterieur Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome. Vanuit het ruggenmerg lopen er tussenribzenuwen naar de borstkas en de buikwand. Wanneer de zenuwen die naar de buik lopen bekneld raken in de spieren van de buikwand, kan er pijn ontstaan.

Kan stress ACNES verergeren?

Sommige mensen gaan onder stress ook meer aan hun onzuiverheden zitten. Dit kan bacteriën verspreiden en ontstekingen aanwakkeren. Hierdoor kunnen lichte acnesymptomen erger worden. Dit wordt ook wel Acne Excoriée genoemd en je kunt er meer over te weten komen in 'De verschillende typen acne'.

Hoe lang rust na zenuwblokkade?

De pleister mag dezelfde dag verwijderd worden en u kunt gewoon douchen. Op de dag van de behandeling moet u rustig aan doen. Vanaf de volgende dag mag u alles weer doen wat u kunt en wilt.

Is een beknelde zenuw gevaarlijk?

Bij een langdurig bestaande niet behandelde zenuwbeknelling kan blijvende schade van de zenuw optreden. Beklemming van een zenuw wordt behandeld door middel van rust of injecties. Pas als dat niet werkt, zal beklemming van de zenuw operatief ongedaan worden gemaakt.

Waar kan pijn in de bovenbuik op wijzen?

Buikpijn in het midden van de bovenbuik

Je kunt deze plek ook omschrijven als het kuiltje in het midden van de bovenbuik. Brandende buikpijn in het midden van de bovenbuik wijst op problemen in de maag, bijvoorbeeld een maagzweer. Deze pijn kan ook duiden op zure reflux of gastritis.

Kan ACNES uitstralen naar rug?

Veel voorkomende klachten bij ACNES

Als de buikspieren aanspannen, neemt de pijn meestal toe. Liggen op de pijnlijke zij zorgt meestal ook voor toename van de pijn. Ook kan er uitstraling naar de rug ontstaan.

Hoe ontstaat een breuk in de buikwand?

Een buikwandbreuk is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand, genaamd de breukpoort. Deze ontstaat door aangeboren factoren of door het uitrekken van de buikwand, door bijvoorbeeld een toename in gewicht, persen, vaak zwaar tillen en veel hoesten.