Goed Gespeeld! (uitdagend spelen in de kinderopvang)

Wat is de vergoeding voor kinderopvang?

Gevraagd door: Thom Broek  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.7/5 (34 stemmen)

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Wie betaald vergoeding kinderopvang?

De Wet Kinderopvang regelt de financiering van de opvangkosten vanuit het uitgangspunt dat ouders, werkgevers en de rijksoverheid de kosten voor kinderopvang samen betalen. De ouders sluiten zelf een overeenkomst met het kindercentrum. Vervolgens vragen zij een inkomensafhankelijke tegemoetkoming bij de overheid aan.

Wat gaat kinderopvangkosten 2022?

Een simpel rekenvoorbeeld: in 2022 zal het maximale uurtarief van de overheid 8,50 euro bedragen. Als de kinderopvang dit jaar nog 8,40 per uur rekende, maar daar 2,5 procent bijrekent door hogere kosten, dan komt het tarief straks uit op 8,61 euro.

Is kinderopvang inkomensafhankelijk?

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is wel inkomensafhankelijk. Hoe hoger je inkomen, hoe minder tegemoetkoming je krijgt voor de kosten voor kinderopvang. Ouders met een gezamenlijk toetsingsinkomen lager dan €26.066 krijgen 96% van de kosten voor kinderopvang vergoed (tot de maximum uurprijs).

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg je per uur?

Uurtarief instelling kinderopvang

Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€ 8,50) hoger dan de maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,31). Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,52.

17 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel uur minimaal werken voor kinderopvangtoeslag?

U krijgt alleen toeslag voor de uren die uw kind werkelijk naar de opvang gaat. De opvanguren die u over hebt, mag u nog wel de rest van het jaar gebruiken voor opvang. U werkt 25 uur per week. Volgens de berekening mag u toeslag aanvragen voor maximaal 153 uur dagopvang per maand.

Hoeveel toeslag krijg ik in 2022?

De hoogte van je zorgtoeslag 2022 is inmiddels vastgesteld. Ten opzichte van 2021 is de toeslag iets verhoogd en kan oplopen tot € 111,- per maand. Indien met partner zal het in totaliteit maximaal 212,- euro zijn. Bij een inkomen van meer dan € 31.500 (zonder toeslagpartner) krijg je geen zorgtoeslag uitgekeerd.

Wat is de inkomensgrens voor kinderopvangtoeslag?

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Wat verandert er in de kinderopvang?

Meer uren BSO vergoed

Voor bso-uren kon voor maximaal 70% van de werkuren van de ouder die het minste werkt, kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. Vanaf 2022 geldt dat dit percentage is gelijk getrokken aan dagopvang: 140%. Ook geldt vanaf 2022 voor bso een maximum van 230 uur per kind per maand (dat was 122 uur).

Hoe wordt de kinderopvang gefinancierd?

De kosten van kinderopvang worden door ouders, werkgevers en de rijksoverheid samen betaald. Werkgevers betalen hun deel via de premies sociale verzekeringen, ouders de inkomensafhankelijke eigen bijdrage en de overheid de kinderopvangtoeslag.

Hoe werkt betaling kinderopvang?

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.

Hoe uren aanpassen kinderopvangtoeslag?

Als de opvanguren veranderen, dan moet u dat aan ons doorgeven. Het liefst zo snel mogelijk.
...
Maar geef uiterlijk binnen 4 weken de volgende veranderingen door:
 1. Uw kind gaat meer uren naar de opvang.
 2. Uw kind gaat minder uren naar de opvang.
 3. De opvanguren veranderen tijdelijk.

Welke drie vormen van kinderopvang zijn er?

Wat is kinderopvang?
 • Dagopvang (kinderdagverblijf) Kinderdagopvang is de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar op een kinderdagverblijf. ...
 • Buitenschoolse opvang. Bso betekent buitenschoolse opvang. ...
 • Gastouderopvang. Gastouderopvang is kleinschalige opvang in huiselijke sfeer van kinderen van 0 tot 12 jaar.

Hoe extra uren kinderopvang doorgeven?

Bijvoorbeeld wanneer u tijdelijk extra opvanguren voor uw kind(eren) nodig hebt dan u eerder met de opvang hebt afgesproken? Geef uw wijziging dan door via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app. U kunt dan een einddatum opgeven voor de gewijzigde gegevens.

Heb ik recht op zorgtoeslag in 2022?

Uw inkomen is niet te hoog

In 2022 mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 31.998 per jaar. Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 40.944 per jaar.

Heb ik recht op zorgtoeslag 2022 berekenen?

De berekening van uw zorgtoeslag in 2022 staat vóór 14 december in Mijn toeslagen, onder 'Beschikkingen' én in uw Berichtenbox van MijnOverheid. Daarnaast kunt u een proefberekening maken van uw zorgtoeslag in 2022.

Kan ik zorgtoeslag aanvragen voor 2022?

Uw zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget kunt u nog aanvragen tot en met 1 september in het volgende jaar. U kunt bijvoorbeeld nog zorgtoeslag over 2021 aanvragen tot en met 1 september 2022. Toeslag voor 2020 kunt u niet meer aanvragen.

Hoe controleert Belastingdienst uren kinderopvang?

van uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds krijgen we een jaaropgaaf van uw inkomen. van uw kinderopvang krijgen we de opvanguren en de kosten door. van uw werkgever krijgen we door hoeveel uren u hebt gewerkt voor uw kinderopvangtoeslag.

Wat als ik te weinig kinderopvangtoeslag hebt gekregen?

Hebt u te weinig toeslag gekregen en krijgt u nog geld van ons? Dan hebt u het geld normaal binnen 1 week na de datum die op de berekening staat.

Hoeveel uur per dag werken kinderopvang?

De normale werktijden zijn op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. De werkgever bepaalt de werktijden. Hierbij houdt ze zoveel mogelijk rekening met de levensbeschouwelijke opvattingen van de medewerker. 2.

Hoe wijziging tarief kinderopvang doorgeven?

Wijzigingen in uw situatie geeft u online aan ons door met Mijn toeslagen. Wij verwerken uw wijziging voor al uw toeslagen. Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan kunt u wijzigingen ook doorgeven met de app Kinderopvangtoeslag.

Welke wijzigingen doorgeven kinderopvangtoeslag?

Welke wijzigingen hebben invloed op uw kinderopvangtoeslag?
 1. U stopt met werken.
 2. U gaat minder of meer uren werken.
 3. Uw inkomen verandert.
 4. U gaat samenwonen, u krijgt een huisgenoot of uw huisgenoot verhuist.
 5. U gaat trouwen of wordt geregistreerd partner.
 6. U gaat scheiden of uit elkaar.
 7. U krijgt nog een kind.

Kun je met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aanvragen?

Kinderopvangtoeslag kan met beperkte terugwerkende kracht worden aangevraagd. Op het moment van aanvragen heeft u recht op de toeslag van de lopende maand en drie maanden hieraan voorafgaand.

Hoe kinderopvang inbrengen in belastingen?

Voor de uitgaven voor kinderopvang die aan de voorwaarden voldoen, heeft u recht op een belastingvermindering. U mag voor 2021 (aanslagjaar 2022) maximaal 14 euro per opvangdag en per kind jonger dan 14 jaar (of jonger dan 21 jaar bij een zware handicap) inbrengen als uitgaven.