Wat is kindermishandeling en hoe herken je het? - Week tegen kindermishandeling 2020

Wat is de meest voorkomende kindermishandeling?

Gevraagd door: Maxim Brouwer  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.1/5 (65 stemmen)

De meest voorkomende vormen van kindermishandeling zijn emotionele en fysieke verwaarlozing, met respectievelijk 36 en 24 procent van de gevallen.

Welke 5 vormen van kindermishandeling zijn er?

Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, namelijk:
 • Lichamelijke mishandeling. Van lichamelijke mishandeling is bijvoorbeeld sprake als een volwassene regelmatig een kind slaat.
 • Emotionele of geestelijke mishandeling. ...
 • Lichamelijke verwaarlozing. ...
 • Emotionele of geestelijke verwaarlozing. ...
 • Seksueel misbruik.

Wat is strafbare kindermishandeling?

Wat is kindermishandeling? Kindermishandeling is elke vorm van bedreiging of geweld tegen een minderjarige (een kind in de leeftijd tot en met 17 jaar). Het kan gaan om lichamelijke, emotionele of geestelijke mishandeling. Bijvoorbeeld slaan, schelden of bang maken.

Hoeveel kinderen worden er per jaar gemiddeld mishandeld?

Naar schatting zijn elk jaar bijna 119.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling. Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. Het is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Verwaarlozing valt er bijvoorbeeld ook onder.

Is schreeuwen tegen je kind kindermishandeling?

Alle vormen van geweld tegen een kind zijn kindermishandeling. En er is nog een vorm van geweld die ook schadelijk is voor kinderen. Als je ouders elkaar slaan, elkaar uitschelden of gemene dingen naar elkaar schreeuwen, en jij bent daar bij, dan is dat ook kindermishandeling.

37 gerelateerde vragen gevonden

Wat doet schreeuwen met een kind?

Dat geldt ook voor regelmatig schreeuwen tegen kinderen, blijkt uit diverse wetenschappelijke studies. Het kan bijvoorbeeld tot op latere leeftijd leiden tot gedragsproblemen als agressief en defensief reageren, stemmingsproblemen als depressie en cognitieve problemen zoals concentratiestoornissen.

Wat is ernstige kindermishandeling?

Het is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Ook getuige zijn van huiselijk geweld, (emotionele) verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs vallen hieronder.

Hoeveel procent van kinderen wordt mishandeld?

De jaarprevalentie van kindermishandeling in al zijn verschijningsvormen is in Nederland naar schatting 3,4%. Dat wil zeggen dat er, op enig moment per jaar, 34 jeugdigen per 1000 worden mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Dit komt overeen met bijna 119.000 jeugdigen per jaar.

Hoeveel kindermishandeling is er?

Aantal gevallen van kindermishandeling

In 2017 zijn in Nederland tussen de 90.000 en 127.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. Dat is ongeveer 3 procent van alle kinderen in Nederland.

Hoeveel mensen worden er mishandeld?

Geschat wordt dat in 40 procent van de huiselijk geweld casuïstiek, er (ook) sprake is van mannenmishandeling. Er worden ongeveer 80.000 mannen per jaar ernstig mishandeld in huiselijke kring. Er zijn ook verschillen, waarmee bij de signalering en aanpak rekening gehouden moet worden.

Hoe bewijs je kindermishandeling?

kenmerken ouders/gezin
 • ouder troost kind niet bij huilen.
 • ouder klaagt overmatig over het kind, toont weinig belangstelling.
 • ouder heeft irreële verwachtingen ten aanzien van het kind.
 • ouder is zelf mishandeld of heeft psychiatrische- of verslavingsproblemen.
 • ouder gaat steeds naar andere artsen/ziekenhuizen ('shopping')

Hoeveel kinderen sterven er aan kindermishandeling?

Meestal gaat het om emotionele verwaarlozing, gevolgd door lichamelijke verwaarlozing. Per jaar overlijden er naar schatting 50 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.

Wat is fysieke kindermishandeling?

Lichamelijke mishandeling

Onder lichamelijke of fysieke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen een kind, zoals slaan met de vlakke hand of een voorwerp, schoppen, bijten, knijpen, krabben, aan haren trekken of brandwonden toebrengen.

Is je kind uitschelden kindermishandeling?

Van psychische of emotionele kindermishandeling is sprake wanneer ouders of andere opvoeders het kind regelmatig uitschelden, vernederen, treiteren of angst aanjagen. Ook het opsluiten of (sociaal) isoleren van een kind valt hieronder.

Wat is de Week tegen kindermishandeling?

Van 15 tot en met 21 november 2021 is de landelijke Week tegen Kindermishandeling. Ook in de regio Hart van Brabant gaan we weer voor een week vol activiteiten. Om aandacht te vragen voor kindermishandeling, maar vooral ook om samen de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Hoeveel kinderen hebben last van huiselijk geweld?

Naar schatting zijn er in 2017 tussen de 90.000 en 127.000 kinderen die met één of meerdere vormen van mishandeling te maken hebben gehad.

Wat is kindermishandeling veilig thuis?

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Ook bijvoorbeeld verwaarlozing valt eronder. Kindermishandeling komt vaak voor in de huiselijke kring. Door bijvoorbeeld de ouders of verzorgers van het kind.

Hoe groot is het probleem van kindermishandeling in Nederland?

Elk jaar worden meer dan 119.000 kinderen mishandeld. Dat is gemiddeld 1 kind per klas! Helaas krijgt maar de helft van deze kinderen hulp. De meeste mensen denken dat kindermishandeling wel voorkomt in hun omgeving, maar ze denken eerder dat het bij de buren voorkomt dan in hun eigen familie of vriendenkring.

Waarom gillen en schreeuwen kinderen?

Kinderen gillen en schreeuwen vaak wanneer ze in een groep samen zijn. Dit doen ze om aandacht te vragen. Een kind denkt: als ik zo hard mogelijk praat of gil dan word ik gehoord. En omdat kinderstemmen vaak hoger zijn dan die van volwassenen, lijkt het alsof ze meer lawaai maken.

Hoe voorkom je schreeuwen tegen kind?

5 tips om te stoppen met schreeuwen
 • Niet dreigen. Geef waarschuwingen en herinneringen, maar laat bedreigingen achterwegen.
 • Maak contact. Als je kind de eerste keer dat je iets zegt niet luistert, loop dan naar hem toe. ...
 • Tot tien tellen. ...
 • Ken de regels. ...
 • Wees consequent.

Hoe stop ik met schreeuwen tegen kind?

10 Tips: Schreeuwen doen we niet meer!
 • Voorkom stressvolle situaties.
 • Waarschuw op tijd.
 • Weet wanneer je sneller getriggerd bent.
 • Lach samen met je kinderen.
 • Maak een lijst met uitspraken, die je wel kan zeggen.
 • Neem een time out om schreeuwen tegen je kind te voorkomen.
 • Preken helpt niet.

Hoe hoog is de boete voor openbare dronkenschap?

En het bedrag op die bon is niet mis. Iemand die te veel gedronken heeft en zich op straat 'asociaal of vervelend gedraagt', kan een boete van 95 euro op de mat krijgen. Of je daarbij ook daadwerkelijk schade of overlast veroorzaakt, maakt niet uit.

Hoe duur is geluidsoverlast boete?

Boete voor 'herriebakken' is verlaagd, maar wanneer is daar sprake van? De boete voor onnodig geluid maken met je auto is sinds 1 januari verlaagd van 400 euro naar 260 euro.

Volgende artikel
Hoe leg je een baby in ledikant?