Toeslagenaffaire. De ellende uitgelegd.

Wat is de kinderopvang affaire?

Gevraagd door: Wesley Tekin  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 5/5 (68 stemmen)

De toeslagenaffaire (ook wel kinderopvangtoeslagaffaire of toeslagenschandaal) is een Nederlandse politieke affaire als gevolg van onterechte fraudeverdenkingen met kinderopvangtoeslagen en de strenge terugvorderingen bij fouten. Vanaf 2017 kreeg de affaire in toenemende mate aandacht.

Hoe zit dat met die toeslagenaffaire?

Bijna de helft van deze mensen is niet door de eerste toets heengekomen, sommigen bleken zelfs niet eens kinderen te hebben. Anderen kregen juist wel weer 30.000 euro, terwijl ze hadden meegewerkt aan fraude. Al die aanmeldingen leverden de Belastingdienst in ieder geval veel meer werk op.

Hoe weet je of je gedupeerde toeslagenaffaire bent?

Uw dossier opvragen kan met een schriftelijk verzoek (een brief) of telefonisch via het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag op 0800 - 2 358 358 (gratis).

Hoe lang duurt toeslagen affaire?

Op 18 januari 2021, drie dagen nadat het kabinet was afgetreden vanwege de toeslagenaffaire, liet de – inmiddels demissionaire – staatssecretaris weten dat zij van plan was om álle publieke schulden van gedupeerden die de 30.000 euro kregen volledig kwijt te schelden.

Wat is Kindregeling?

Kinderen en jongeren denken hierbij aan ondersteuning op bijvoorbeeld ontwikkelkansen, verwerken van trauma, problemen met schulden of huisvesting. Het advies van de kinderen is samen met een voorstel voor een financiële vergoeding naar de Tweede Kamer gestuurd.

20 gerelateerde vragen gevonden

Welk jaar kinderopvangtoeslag affaire?

Tussen 2004 en 2019 is de kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders onterecht stopgezet. Bezwaarprocedures en (hoger)beroepsprocedures hierover hadden erg lange doorlooptijden. Gezinnen hebben onnodig lang in onzekerheid gezeten en hebben veel schade opgelopen.

Wat is integrale beoordeling toeslagenaffaire?

Bij een integrale beoordeling zoeken wij uit wat er is misgegaan met de kinderopvangtoeslag van een ouder. De ouder krijgt dan een persoonlijk zaakbehandelaar die hem of haar daarbij begeleidt. Wie recht heeft op meer dan €30.000 krijgt het resterende bedrag alsnog uitbetaald.

Welke periode toeslagenaffaire?

Uitbetaling Catshuisregeling (€ 30.000) voor gedupeerden kinderopvangtoeslag-affaire ligt op schema. Gedupeerde ouders die zich vóór 15 februari 2021 hebben aangemeld voor de Catshuisregeling, krijgen uiterlijk 1 mei het bedrag van 30.000 euro overgemaakt.

Hoeveel geld krijgen gedupeerde toeslagenaffaire?

Alle gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire krijgen binnen vier maanden in elk geval 30.000 euro. Ouders die recht hebben op meer geld, blijven daarvoor in aanmerking komen. “We denken dat we de helft van de ouders met dit bedrag goed geholpen hebben,” zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën).

Welke toeslagen vallen onder de toeslagenaffaire?

In 2013 wil de overheid fraude harder aanpakken. Bijvoorbeeld met de kinderopvangtoeslag. Dat is belastinggeld dat niet-rijke ouders krijgen om de crèche en buitenschoolse opvang te betalen. Best regelmatig regelen mensen die daar helemaal geen recht op hebben, toch zo'n toeslag voor zichzelf.

Hoe weet ik of ik in aanmerking komt voor de toeslagenaffaire?

Hoe weet de Belastingdienst welke ouders problematische schulden hebben? De Belastingdienst kan zien of ouders bij Toeslagen en de Belastingdienst schulden hebben. Dit is voor hen een signaal om met ouders contact op te nemen of zij ook nog andere schulden hebben.

Heb ik recht op 30000?

Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag: heb ik recht op €30.000? In december 2020 heeft het kabinet besloten om gedupeerde ouders sneller en ruimer te compenseren. Eén van de afspraken is dat alle ouders zo snel mogelijk €30.000 krijgen. Dit heet de Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag.

Wat houd de lichte toets toeslagenaffaire?

Iedereen die zich bij ons heeft aangemeld, krijgt een lichte toets. Wij doen deze toets om te kijken of ouders recht hebben op de Catshuisregeling. Wij controleren onder andere of ouders ooit kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd en of ze voldoen aan de voorwaarden. Wij doen dit heel zorgvuldig.

Hoe kwam de toeslagenaffaire aan het licht?

In juni 2019 bleek dat de Belastingdienst een onderzoek naar het eigen handelen ernstig heeft gefrustreerd. Ambtenaren die al jaren betrokken waren bij de hardhandige en onterechte aanpak van honderden ouders kregen sleutelposities in het onderzoek, en konden zo stukken achterhouden voor de Tweede Kamer.

Wie krijgt er 30000 euro?

Het kabinet maakte in december bekend dat alle gedupeerde ouders 30.000 euro krijgen, ongeacht de schade die zij hebben geleden. Wie te veel ontvangt mag dat houden, wie recht heeft op nog meer kan dat ook krijgen.

Wat is de compensatieregeling?

Een compensatieregeling is een regeling waarbij voor een categorie benadeelden de (hoogte van de) vergoeding van schade en de criteria om hiervoor in aanmerking te komen worden geregeld.

Wat houd de lichte toets in?

UHT gebruikt een lichte toets om te kijken of ouders recht hebben op de Catshuisregeling. Daarbij wordt onder meer gecontroleerd of ouders ooit kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd en of ze voldeden aan de voorwaarden voor de toeslag. Voor ongeveer 12.500 ouders heeft UHT de lichte toets inmiddels gedaan.

Welke schulden worden kwijtgescholden?

Schulden die zijn ontstaan ná 1 januari 2021. Schulden die vóór 31 december 2020 zijn afbetaald. Schulden die betrekking hebben op uw werkzaamheden vanuit uw rol als werkgever. Schulden en boetes die het gevolg zijn van ernstig misbruik (opzet/grove schuld).

Wie zijn de gedupeerden toeslagenaffaire?

Het kabinet stelt voor dat ex-partners die tenminste één jaar na de eerste terugvordering toeslagpartner waren, formeel worden erkend als gedupeerden. Ook zij ontvangen een vergoeding van 10.000 euro. Daarnaast wordt gezocht naar een oplossing voor hun schulden.

Wat ging er fout bij kinderopvangtoeslag?

Dan moeten ze de toeslag terugbetalen. En als ze teveel toeslag hebben gekregen, moeten ze een deel terugbetalen. In de periode tussen 2004 en 2019 is de Belastingdienst hier soms te streng in geweest. Ouders moesten onterecht veel geld terugbetalen en kwamen in de problemen.

Wat zijn de gevolgen van de toeslagenaffaire?

De toeslagenaffaire leidde in januari vorig jaar tot de val van het vorige kabinet. De gevolgen van het schandaal zijn enorm geweest voor gedupeerden. Zo zijn er minstens 1100 kinderen uit huis geplaatst. In totaal leden 70.000 kinderen schade.

Wie zijn slachtoffers toeslagenaffaire?

In de periode van 2004 tot 2019 ging het naar schatting om 26.000 ouders en daarmee 70.000 kinderen. Zij hadden – vaak kleine – fouten gemaakt of waren misleid door gastouderbureaus, en moesten daarom de volledige kinderopvangtoeslag terugbetalen.

Welke schulden worden kwijtgescholden toeslagenaffaire?

Wanneer worden publieke schulden kwijtgescholden? In juni 2021 is gestart met het kwijtschelden van publieke schulden. Ouders die gedupeerd zijn en al minimaal € 30.000 hebben gekregen, krijgen als eerste een brief. Hebt u tussen 26 mei en 30 juni € 30.000 gekregen, dan krijgt u deze brief 21/22 juli.

Welke schulden worden niet kwijtgescholden?

Toch worden een aantal schulden uitgesloten van de kwijtschelding. Het gaat hierbij om onderhoudsgelden, schulden die een schadevergoeding inhouden ten gevolge van door een misdrijf veroorzaakte lichamelijke schade en de schulden van een gefailleerde die overblijven na het sluiten van het faillissement.

Hoeveel procent betaald hebben voor finale kwijting?

Aangegeven wordt dat een faillissement onafwendbaar is, tenzij u genoegen wilt nemen met slechts 20% van uw oorspronkelijke vordering tegen finale kwijting.

Volgende artikel
Hoe lang zit kind voorop fiets?