The Truth About Your Birth Certificate...

Wat houdt geboorteakte in?

Gevraagd door: mr. Zara Bernaards MA  |  Laatste update: 4 maart 2024
Score: 4.7/5 (24 stemmen)

Een geboorteakte is het schriftelijke bewijs dat u aangifte heeft gedaan van de geboorte van uw kind. In de meeste landen krijgt u de geboorteakte bij de geboorteaangifte.

Wat staat er in de geboorte akte?

Geboorteakte bij geboorteaangifte

Van de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. Daarin staan: de gegevens van het kind (namen, geboortedatum, geboorteplaats en tijdstip van geboorte); de gegevens van de ouder(s).

Wat staat er op uittreksel geboorteakte?

In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. Daarnaast kunt u indien nodig ook andere gegevens uit de basis registratie op het uittreksel laten vermelden.

Wat betekent de geboorteakte?

Een geboorteakte is een bewijs op papier dat iemand geboren is. Deze akte kunt u alleen krijgen in de gemeente waar u geboren bent.

Hoe kom je aan een geboorteakte?

Een geboorteakte is het schriftelijke bewijs van inschrijving van uw geboorte in de burgerlijke stand. U kunt de akte aanvragen als Nederlands afschrift of meertalig (internationaal) uittreksel. U vraagt deze aan bij de gemeente waar u bent geboren.

25 gerelateerde vragen gevonden

Is een geboorteakte verplicht?

Waarvoor heb ik een geboorteakte nodig? U heeft onder andere een geboorteakte nodig wanneer u een Nederlands paspoort of Nederlandse ID-kaart aanvraagt voor uw kind.

Hoe duur is een geboorteakte?

Een uittreksel van een geboorteakte kost € 15,70.

Waarom is een geboorteakte belangrijk?

Waarom het belangrijk is dat kinderen worden geregistreerd

Een geboorteakte is een bewijs van je wettelijke identiteit. Daarmee kan je je nationaliteit en leeftijd aantonen.

Waarom geboorteakte?

Kinderen zonder geboortebewijs bestaan officieel niet. Ze staan in geen enkel overheidsregister. Voor politie en justitie is het daardoor bijna onmogelijk deze kinderen te beschermen tegen misbruik, uitbuiting en andere misdaden. Een geboortebewijs zorgt ervoor dat een kind geregistreerd is als staatsburger.

Waarom een geboorteakte?

In de meeste landen is een geboorteakte nodig als bewijs van identiteit en leeftijd om naar school te gaan en/of zich in te schrijven voor examens.

Wat is het verschil tussen een afschrift en uittreksel van een geboorteakte?

Uittreksel: beperkte informatie uit de akte. Afschrift: kopie van de hele akte met stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit noemen we een 'gewaarmerkte kopie'. Meertalig uittreksel: uittreksel voor gebruik in buitenland en bij buitenlandse autoriteiten in Nederland.

Kan je een geboorteakte opvragen?

Heel af en toe hebt u ze nodig: een afschrift of uittreksel van een akte van de burgerlijke stand. In veel gemeenten kan u die al online aanvragen, via het digitaal loket. Maar dan nog moet u in sommige gemeenten nog fysiek naar het gemeentehuis om de akte te gaan afhalen.

Kan ik mijn geboorteakte online aanvragen?

Hoe kan ik een akte aanvragen? Hebt u DigiD, dan kunt u de aanvraag online doen. Hebt u geen DigiD, doe de aanvraag dan per post. Houd er rekening mee dat u de akte en rekening per post misschien niet binnen de standaardtermijn van 4 weken ontvangt.

Hoe lang is een geboorte akte geldig?

Een uittreksel uit het bevolkingsregister (de Basisregistratie personen) heeft geen houdbaarheidsdatum. Er staat wel een datum op. Meestal mag een uittreksel maar 3 of 6 maanden oud zijn voor de organisatie die erom vraagt. U vraagt dit na bij de organisatie die het uittreksel van u wil hebben.

Hoe ziet een internationale geboorteakte eruit?

Een internationaal uittreksel bevat de belangrijkste gegevens van de akte en heeft een toelichting in het Engels, Duits en Frans. Hebt u een vertaling nodig in een andere taal, dan moet u zelf een vertaler inschakelen.

Hoe kan een vader zijn kind erkennen?

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Wat moet je doen als je geen geboorteakte hebt?

Kun je geen geboorteakte tonen, dan kan een akte van bekendheid de geboorteakte vervangen. De rechtbank van je geboorteplaats of woonplaats stelt de akte van bekendheid op. Je moet daarvoor bij de rechtbank een verzoek indienen. Je hebt 4 meerderjarige getuigen nodig die verklaren waar en wanneer je geboren bent.

Is geboorteregister openbaar?

Goed om te weten. Akten van de burgerlijke stand worden pas na een bepaalde periode openbaar gemaakt. Overlijdensakten komen na 50 jaar vrij, huwelijksakten na 75 jaar en geboorteakten na 100 jaar. Bovendien stellen sommige archieven hun akten in blokken van vijf of tien jaar beschikbaar te inzage.

Wat als je geen geboorteaangifte doet?

Wat als je geen aangifte doet, of het vergeet? Als je niet op tijd geboorteaangifte doet, meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit bij het Openbaar Ministerie (OM). Het kan zijn dat je een boete krijgt.

Welke papieren in orde brengen na geboorte?

Na de bevalling ontvangen de ouders een attest van de arts of vroedvrouw. Met dit attest geeft één of beide ouders de geboorte binnen de 15 dagen na de geboorte aan bij de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats. Ook bij verlies van een kind geldt aangifteplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen.

Wat moet een vader doen na de geboorte?

Wat moet je als partner regelen na de geboorte?
 • Oppas. Als jullie je andere kind(eren) niet bij de bevalling willen hebben, is het slim al voor de bevalling oppas te regelen. ...
 • Verloskundige. ...
 • Boodschappen. ...
 • Camera's. ...
 • Aangifte. ...
 • Geboortekaartje. ...
 • Kraamvisite. ...
 • Ook regelen na de geboorte.

Wat moet je in orde brengen als je zwanger bent?

9 dingen die je in orde moet maken voor de geboorte
 1. Vraag je Startbedrag aan. Baby op komst? ...
 2. Zoek een crèche of onthaalmoeder. ...
 3. Informeer je werkgever over je zwangerschap. ...
 4. Licht je ziekenfonds in. ...
 5. Maak je hospitalisatieverzekering in orde. ...
 6. Niet getrouwd? ...
 7. Breng een bezoekje aan het ziekenhuis. ...
 8. Regel kraamzorg.

Hoe kan ik zien waar mijn kind is ingeschreven?

Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen zien? Dan kunt u op MijnOverheid.nl onder 'Persoonlijke gegevens' zien hoe u geregistreerd staat in de BRP. U kunt dit ook voor uw kinderen zien.

Wat is mijn burgerlijke stand?

Het geeft aan of je ongehuwd, gehuwd (getrouwd), gescheiden of verweduwd bent, of een geregistreerd partnerschap hebt. Ongehuwd is een beetje een aparte categorie. Of je nou single bent, een relatie hebt, samenwoont, of zelfs een samenlevingscontract hebt: val je alsnog onder de burgerlijke staat 'ongehuwd'.

Hoe duur is een BRP?

Kosten. Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) kost € 22,40 (tarief 2023). Dit zijn de betalingsmogelijkheden: online: u kunt betalen met iDEAL, Visa of MasterCard.

Volgende artikel
Doen 3-jarigen een dutje?