How long will I have to pay alimony?

Wat hou ik netto over van mijn alimentatie?

Gevraagd door: dr.h.c. Tara Recers MPhil  |  Laatste update: 4 maart 2024
Score: 4.9/5 (25 stemmen)

Wat houd je netto over van partneralimentatie bruto? De alimentatiegerechtigde houdt slechts een gedeelte over van de partneralimentatie die bruto betaald wordt. De inkomstenbelasting. de inkomstenbelasting bedraagt in 2023 36,93% tot een hoogte van € 73.032,00. Daarboven is het tarief 49,5%.

Wat hou ik netto over van mijn partneralimentatie?

Partneralimentatie is volledig belast bij diegene die deze ontvangt, net als het bruto maandinkomen. Partneralimentatie wordt bij diegene die deze ontvangt gezien als inkomen. Hier wordt aldus rekening mee gehouden indien u een uitkering ontvangt of subsidie aanvraagt.

Hoeveel belasting betaal ik over mijn alimentatie?

Bruto en netto partneralimentatie voor de ontvanger

Partneralimentatie is voor de ontvanger belast. De ontvanger moet het bijhorende percentage inkomstenbelasting betalen (in 2022 meestal 37,07 %) en daarnaast de procentuele premie ZVW (in 2022 is dat 5,5 %).

Hoeveel belasting betalen over alimentatie 2023?

In 2023 is voor inkomens vanaf € 73.031 de betaalde partneralimentatie aftrekbaar tegen maximaal 36,93%. In 2022 is de aftrek voor inkomens vanaf € 69.398 maximaal 40%.

Is alimentatie belastingvrij?

In uw belastingaangifte moet u de partneralimentatie die u hebt gekregen, opgeven als inkomen. Vink daarvoor in de online aangifte 'Partneralimentatie' aan in de rubriek 'Inkomsten'. Houd er rekening mee dat u misschien bijdrage Zorgverzekeringswet moet betalen.

31 gerelateerde vragen gevonden

Is alimentatie bruto of netto?

Globale vuistregel is dat 1/3 de van je netto inkomen voor je woonlasten mogen zijn. Zoals bovenaan uitgelegd: partneralimentatie die je betaalt is een bruto bedrag. Je ontvangt hiervan een gedeelte terug eens per jaar of elke maand.

Wat is een normaal bedrag aan alimentatie?

In een gemiddeld gezin met twee kinderen en een modaal inkomen kost een kind volgens het NIBUD per maand ongeveer € 400,-. Op basis van het TREMA-rapport komt de alimentatie dan per kind uit op € 140,- per maand. Meestal liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen € 100,- en € 500,- per kind per maand.

Waarom wordt alimentatie gezien als inkomen?

Die uitkering heeft een aanvullend karakter en vult het inkomen aan tot aan de geldende bijstandsnorm. Ontvang je partner- en/of kinderalimentatie, dan worden deze bijdragen voor de gemeente als inkomsten gezien.

Wat moet een vader aan alimentatie betalen?

Wat valt onder de alimentatie

Als jullie eenmaal een alimentatiebedrag hebben afgesproken of als de hoogte van de alimentatie is vastgesteld door de rechter, dan vallen in principe alle kosten van de kinderen hieronder. Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz.

Hoe wordt alimentatie belast?

Belasting over kinderalimentatie

Je hoeft dit niet bij de belastingdienst op te geven als inkomsten. Je betaalt over de ontvangen kinderalimentatie geen inkomstenbelasting. Anderzijds kan degene die de kinderalimentatie betaalt deze niet als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opvoeren.

Hoeveel krijg ik terug van alimentatie?

80 procent van de betaalde onderhoudsbijdrage is aftrekbaar. Opgelet met achterstallige bedragen. Deze zijn in principe niet aftrekbaar. De fiscus neemt een termijn van drie maanden als zijnde niet achterstallig.

Waarom is alimentatie zo hoog?

Hoogte kinderalimentatie

1: Het gezinsinkomen wordt vastgesteld. 2: De rechter bepaalt de behoefte van het kind. 3: De draagkracht van beide ouders wordt berekend. 4: Als laatste kijkt de rechter naar de omgangsregeling en het kindgebonden budget.

Is kinderalimentatie een inkomen?

Heeft u bijstand en krijgt u partneralimentatie en/of kinderalimentatie? Dan geldt deze alimentatie als inkomen. De gemeente houdt hiermee dan rekening bij het vaststellen van uw bijstandsuitkering.

Wat hou je netto meer over in 2023?

Wat je overal hebt kunnen lezen, is dat het bruto minimumloon in 2023 met 10,15% omhoog gaat. Als je kijkt naar de netto bedragen voor deze minimumloners, gaat het loon er zelfs wel 15% op vooruit.

Hoeveel is 4000 euro bruto naar netto?

Als je € 4.000 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 1.483 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 2.517 per jaar zal zijn, of € 210 per maand.

Hoe kom je onder kinderalimentatie uit?

Alimentatieplicht beëindigen
  • Een van ex-partners komt te overlijden;
  • De alimentatieontvanger gaat hertrouwen, samenwonen, of een geregistreerd partnerschap aangaat;
  • De alimentatieontvanger zelf genoeg inkomen heeft of de alimentatiebetaler de alimentatie niet meer kan betalen.

Welke kosten vallen buiten de alimentatie?

De buitengewone kosten zijn uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare kosten die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijk budget voor het dagelijks onderhoud van het kind overschrijden. Deze kosten vallen buiten de alimentatie.

Is vader verplicht om alimentatie te betalen?

Is de vader alimentatieplichtig voor uw kind als u nooit getrouwd bent geweest? Als u nooit getrouwd bent geweest maar de vader heeft het kind wel erkend dan is hij wettelijk de vader en dus alimentatieplichtig. U moet de alimentatie nog wel door de rechter laten vaststellen.

Heeft inkomen partner invloed op alimentatie?

Ik krijg alimentatie

Uw kinderalimentatie verandert niet als uw ex gaat samenwonen met een nieuwe partner. Het maakt niet uit hoeveel de nieuwe partner van uw ex verdient. U krijgt niet meer alimentatie.

Wat gebeurt er als je de alimentatie niet kan betalen?

Uw ex partner kan tot 12 maanden gevangenisstraf krijgen als hij weigert de (kinder-)alimentatie te betalen. De rechter dient altijd te toetsen of het een proportionele straf is die hij uw ex partner oplegt. Het gaat dus niet om het plegen van een criminele daad, maar om het niet betalen van achterstallige alimentatie.

Waar wordt naar gekeken bij alimentatie?

De hoogte van de kinderalimentatie moet worden berekend. Hierbij wordt gekeken naar de behoefte, de draagkracht, het kindgebonden budget en de omgangsregeling.

Kun je zelf alimentatie berekenen?

Het berekenen van de partneralimentatie kun je dus eigenlijk niet zelf. In veel gevallen zal de advocaat of mediator een berekening voor jullie maken. Willen jullie deze kosten graag vermijden, dan kunnen wij ook eventueel een officiële alimentatieberekening maken.

Is er een maximum aan kinderalimentatie?

Er is geen maximaal bedrag voor kinderalimentatie vastgesteld.

Heb je altijd recht op kinderalimentatie?

U kunt kinderalimentatie vragen als uw ex-partner meer inkomen heeft. Of als de kinderen vaker bij u zijn dan bij uw ex-partner. Want u heeft dan meer kosten. U kunt alleen kinderalimentatie vragen aan de juridisch ouder van uw kind.

Vorige artikel
Wat laat een kind groeien?
Volgende artikel
Hoe laat is de koorts het hoogst?