Reaching Out: Child abuse, when and how to report.

Wat heb je nodig voor aangifte kind?

Gevraagd door: Naomi van de Velde  |  Laatste update: 30 november 2023
Score: 4.8/5 (25 stemmen)

Om geboorteaangifte te doen heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig. Is er vóór de geboorte erkenning of naamskeuze gedaan? Dan moet u de akte daarvan meenemen als u geboorteaangifte doet. De gegevens van die akte komen in de geboorteakte.

Hoe werkt kind aangeven?

Als u een baby hebt gekregen moet u binnen 3 dagen geboorteaangifte doen. U doet de aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. U kunt op 3 manieren geboorteaangifte doen: online, via een videobelafspraak (de Digitale balie) of aan de balie. Voor online aangifte en videobellen hebt u DigiD nodig.

Hoe snel moet je je kind aangeven?

Als u een kind hebt gekregen, moet u binnen 3 dagen geboorteaangifte doen. Daarmee maakt u de geboorte officieel bekend bij de gemeente. Geboorteaangifte doen is wettelijk verplicht. Het belangrijkste is dat u zo snel mogelijk alsnog aangifte doet.

Hoe hoog boete te laat aangeven kind?

De geboortedag telt niet mee. Is het niet mogelijk om het binnen drie dagen te doen, door het weekend of een feestdag? Dan wordt de termijn voor de aangifte verlengd, zodat er ten minste twee werkdagen overblijven om geboorteaangifte te doen. Ben je te laat, dan kun je een boete krijgen van 335 euro.

Kan ik aangifte doen voor mijn kind?

Iedereen mag bij de politie aangifte doen van een misdrijf. Ook minderjarigen (jonger dan 18 jaar). Doe je als kind jonger dan 13 jaar aangifte? Dan nemen we altijd contact op met de ouders of verzorgers.

42 gerelateerde vragen gevonden

Wat heb je nodig om aangifte te doen?

Voor het opnemen van een aangifte dient u een geldig identiteitsbewijs* (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument) mee te nemen.

Is het verplicht om aangifte te doen?

Als je iets strafbaars is overkomen, dan heb je altijd recht om aangifte te doen. Bijvoorbeeld via internet of op een politiebureau. Je bent niet verplicht om aangifte te doen.

Wat gebeurt er als je geen aangifte doet?

Dan krijgt u een verzuimboete van € 385. Doet u vaker te laat aangifte, dan kan deze boete zelfs oplopen tot € 5.514. Daarnaast kunnen wij de uitbetaling van uw toeslagen en uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting stopzetten.

Is het verplicht om je kind te erkennen?

De vader kan door de moeder niet verplicht worden het kind te erkennen. Wel kan zij gerechtelijk laten vaststellen wie de verwekker is, aan de hand van DNA test.

Waarom kind erkennen voor 24 weken?

Om een kind te erkennen moet je samen naar de Burgerlijke Stand van de gemeente gaan (vergeet niet de paspoorten!). Dit kan ook al voor de geboorte. Dit wordt het erkennen van de ongeboren vrucht genoemd en gebeurt bij voorkeur voor de 24e week, zodat het bij een eventuele vroeggeboorte al geregeld is.

Kan ik mijn kind later erkennen?

U kunt uw kind erkennen voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment.

Hoe kom ik aan een geboorteakte?

Een geboorteakte is het schriftelijke bewijs van inschrijving van uw geboorte in de burgerlijke stand. U kunt de akte aanvragen als Nederlands afschrift of meertalig (internationaal) uittreksel. U vraagt deze aan bij de gemeente waar u bent geboren.

Hoe oud moet je zijn om een kind te erkennen?

De erkenner moet minimaal 16 jaar oud zijn. Als het kind ouder is dan 12 jaar, moet het kind zelf ook toestemming geven voor de erkenning. Als het kind jonger is dan 16 jaar, moet de moeder toestemming geven voor de erkenning.

Wat krijg ik voor mijn kind?

Als je 1 kind hebt, krijg je maximaal €100,33 per maand (2023). Voor 2 kinderen is dit maximaal €185,50 en voor 3 kinderen €262,08. Bij 4 kinderen of meer ontvang je €76,58 extra per kind.

Hoeveel moet je verdienen voor een kind?

Eén kind kost gemiddeld 15% van het besteedbaar inkomen

Stel: je verdient € 1500,- per maand, dan kost je kind gemiddeld € 225,- per maand. In één jaar is dat € 2700,- . Wordt je kleine ukkie tien jaar en heb je al die jaren datzelfde inkomen gehouden? Dan heeft je kind al ongeveer € 27.000 gekost.

Wat als de vader het kind niet erkend?

Als een vader zijn kind (nog) niet heeft erkend, maar wel betrokken is bij de verzorging en opvoeding, kan hij aanspraak maken op bepaalde rechten, zoals het recht op contact met zijn kind. Er is in dat geval namelijk sprake van “family life”. Dit is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Hoeveel rechten heeft een vader zonder gezag?

Heeft de vader geen gezag, dan heeft hij dezelfde rechten bij een omgangsregeling als een vader met gezag. In beide gevallen heeft hij er immers recht op om zijn kind te mogen zien.

Wat gebeurt er als je een kind niet erkend?

Tussen u en uw kind ontstaat een juridische band (familierechtelijke betrekking). U krijgt automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder. U moet het kind onderhouden (onderhoudsplicht) totdat het 21 jaar wordt. U en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen.

Hoe lang duurt het om aangifte te doen?

U heeft 3 maanden de tijd voor aangifte van een klachtdelict. In sommige gevallen start deze periode pas als u weet wie de dader is.

Kan je later nog aangifte doen?

Hebt u geen bericht gehad dat u aangifte moet doen voor de inkomstenbelasting? Dan kunt u dat tot 5 jaar terug doen. In 2023 kunt u dus nog aangifte doen over 2018. In de tabel hieronder ziet u wanneer uw aangifte uiterlijk bij ons binnen moet zijn.

Wat zijn de gevolgen van een onjuiste of onvolledige aangifte?

Als u echter opzettelijk onjuist of onvolledig aangifte doet, krijgt u wel een vergrijpboete. Dit is een boete die kan oplopen tot 100% over de belasting die u alsnog moet betalen.

Wat is het verschil tussen een melding en een aangifte?

Als je aangifte doet, verzoek je om strafvervolging. Dit betekent dat je wil dat de dader gestraft wordt. Doe je een melding, dan stel je de politie op de hoogte van de situatie.

Wat gebeurd er als iemand aangifte op je doet?

Door aangifte te doen laat je de politie weten dat er een misdrijf is gepleegd. Zij kunnen dan een onderzoek starten naar het strafbare feit. Dit is nodig om de dader te vinden. Ook heb je meer kans op schadevergoeding als je aangifte doet.

Kun je telefonisch aangifte doen?

Je kunt op verschillende manieren aangifte doen: Via internet: www.politie.nl; Telefonisch, 0900 - 88 44; Op een politiebureau.

Vorige artikel
Waarom stoelverhoger auto?
Volgende artikel
Hoe heette Kind en Gezin vroeger?