wat ik doe nu ik geen student meer ben

Wat als ik geen student meer ben?

Gevraagd door: Dion Moet Bsc  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.9/5 (32 stemmen)

Schrijf je uit bij de school of universiteit. Dit doe je via studielink of via de school of universiteit zelf. Studiefinanciering stopzetten. Nadat je je hebt uitgeschreven is het belangrijk om je uitschrijfdatum door te geven aan duo en je studiefinanciering stop te zetten.

Wat moet ik doen als ik geen student meer ben?

Wat je moet regelen na je afstuderen
 1. Schrijf je uit bij je opleiding. ...
 2. Zet je studiefinanciering of tegemoetkoming stop. ...
 3. Zet je studentenreisproduct stop. ...
 4. Vraag college- of lesgeld terug. ...
 5. Check je studieschuld. ...
 6. Controleer je toeslagen. ...
 7. Zet je Studenten Pakket om. ...
 8. Blijf goed verzekerd.

Wat als ik mijn studies stopzet?

Neem contact op met de sociale dienst/studentenvoorzieningen van je onderwijsinstelling. Afhankelijk van het tijdstip van uitschrijven, kan een deel van je studiegeld terugbetaald worden. Neem contact op met de studentenadministratie van je onderwijsinstelling voor meer informatie.

Wat doen na afronden studie?

Afgestudeerd? Regel deze 6 dingen!
 1. Uitschrijven bij je opleiding. ...
 2. Vind jouw startersfunctie samen met Alison. ...
 3. Studiefinanciering stopzetten. ...
 4. Studenten OV stopzetten. ...
 5. Lesgeld terugkrijgen. ...
 6. Bankrekening, verzekeringen, toeslagen. ...
 7. Studieschuld.

Wat gebeurt er als je na 10 jaar nog niet afgestudeerd?

Lukt het een student vanwege bijzondere omstandigheden niet om binnen 10 jaar het diploma te behalen? Dan kan de student een verlenging van de diplomatermijn aanvragen. Bij dit verzoek kunnen zowel medische als niet-medische omstandigheden de aanleiding zijn.

41 gerelateerde vragen gevonden

Is het erg als je geen diploma hebt?

Als uw kind van school gaat zonder diploma (startkwalificatie), dan krijgt de gemeente hiervan een melding. Het ligt aan de leeftijd van uw kind wie daarna actie onderneemt. Doel is om uw kind weer terug te laten gaan naar school of leerbaan.

Heb je recht op een uitkering als je bent afgestudeerd?

Omdat je de studie nog maar net hebt afgerond zul je nog niet zolang hebben gewerkt en dus heb je recht op minimaal drie maand WW uitkering. Heb je minder dan vier van de vijf laatste jaren gewerkt dan krijg je slechts die drie maand. Heb je langer gewerkt dan neemt de uitkeringsduur met een maand per jaar toe.

Hoeveel geld krijg je terug als je stopt met opleiding?

Als u eerder of tijdelijk stopt met uw studie

U kunt collegegeld terugvragen wanneer u zich tijdens het studiejaar uitschrijft. U krijgt dan 1/12e van het collegegeld terug voor elke maand dat u eerder bent gestopt. Stopt u in juli of augustus, dan krijgt u die maanden niet terug.

Hoelang mag je over afstuderen doen?

Niet alle 60 punten gehaald

Veel studenten doen vier jaar over een driejarige universitaire bacheloropleiding. Hbo studenten doen vaak vijf jaar over hun vierjarige bacheloropleiding. Je mag er, als je Bindend Studieadvies positief is, langer over doen.

Hoe lang recht op DUO na afstuderen?

De basisbeurs en eventueel de aanvullende beurs krijgt u alleen de eerste 4 jaar. Daarna kunt u nog 3 jaar alleen lenen. Het studentenreisproduct krijgt u de volledige 7 jaar.

Kan ik tijdelijk stoppen met studeren?

Jazeker. Als schoolverlater kan je nog tot het einde van de zomervakantie werken met een studentenovereenkomst en verlaagde socialezekerheidsbijdragen. Voor het secundair onderwijs eindigt de zomervakantie op 31 augustus, in het hoger onderwijs is dat op 30 september.

Kan je een jaar stoppen met je studie?

Als je tijdelijk stopt om te switchen van opleiding, dan moet je jezelf uitschrijven via Studielink. Wat net zo belangrijk is, is om je studiefinanciering en je studenten-ov (tijdelijk) stop te zetten. Doe je dit niet? Dan moet je de maanden waarin je geen recht meer had op je stufi en ov als boete terugbetalen.

Wat gebeurt er als je stopt met school?

De leerplicht

Als je leerplichtig bent en toch stopt met school, schakelt school een leerplichtambtenaar in. Deze wordt ook ingeschakeld als je teveel afwezig bent. De leerplichtambtenaar gaat samen met jou bekijken hoe je alsnog een diploma kunt halen.

Hoe noem je iemand die is afgestudeerd?

Alumnus definities

Iemand die aan de besproken universiteit gestudeerd heeft.

Wat te doen na het behalen van je diploma?

Als u uw diploma behaalt, schrijft u zich uit bij uw opleiding. Hebt u voortgezet onderwijs of mbo gedaan, dan regelt u dit bij school. Hebt u hbo of universiteit gedaan? Dan moet u zich uitschrijven via Studielink Link opent externe pagina .

Hoe weet ik of ik nog student ben?

Zodra je afstudeert en je geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van je school, ben je student af – en kan je dus geen studentenjob meer doen.

Wat is de gemiddelde leeftijd van afstuderen?

De leeftijd waarop het merendeel de studie heeft afgerond is een jaar opgeschoven, van 23 naar 24 jaar. Meer studenten volgen bovendien een hbo- of universitaire opleiding, waarvoor zij langer in de collegebanken zitten. Vooral voor hen geldt dat zij langer thuis blijven wonen.

Is scriptie verplicht?

Wat is een scriptie? Een scriptie, ook wel thesis genoemd, is een onderzoek waarin de student laat ziet wat hij/zij heeft geleerd tijdens de opleiding. Een scriptie is voor zowel een wo-opleiding als een hbo-opleiding verplicht.

Wat als je je p niet haalt in 2 jaar?

Als het je niet lukt om in je eerste jaar voldoende studiepunten te halen of je propedeuse niet binnen twee jaar, moet je dus in de meeste gevallen stoppen met je studie. Je moet dan op zoek naar een andere bachelor en vaak ook naar een andere hogeschool.

Wat moet ik terugbetalen als ik stop met hbo?

Meestal krijg je 1/12e deel van het collegegeld terug voor elke maand dat je uitgeschreven bent. Je uitschrijven voor een hbo-opleiding doe je niet bij de hbo-instelling zelf, maar via Studielink. Je mag stoppen per de 1e dag van een kalendermaand.

Hoeveel geld ben je als student per maand kwijt?

Een richtbedrag voor de kosten van studeren is ongeveer 1000 euro per maand. Het hangt er ook vanaf of studenten uitwonen of thuis wonen en of ze een studie doen op mbo-, hbo- of wo-niveau. Met het Geldplan Studie (klein)kinderen kun je bepalen wat voor jou een goed bedrag is om te sparen.

Waar heb je recht op als schoolverlater?

Als schoolverlater kun je nog 12 maanden recht hebben op het Groeipakket. Een inschrijving bij de VDAB als werkzoekende is niet meer nodig om recht te hebben op een Groeipakket als schoolverlater. Opgelet: die inschrijving blijft wel noodzakelijk om later recht te hebben op een wacht- of werkeloosheidsuitkering.

Heb je recht op een uitkering als je nog thuis woont?

Een jongere kan vanaf de leeftijd van 18 jaar zelfstandig recht hebben op een algemene bijstandsuitkering. Dit geldt ook voor jongeren die inwonend zijn bij ouders. Voor thuis- en uitwonende jongeren van 18 tot 21 jaar geldt een lagere algemene bijstandsnorm. Dit betreft de jongerennorm.

Kun je bijstand krijgen als je studeert?

Nee, in principe hebt u geen recht op een bijstandsuitkering als u studeert. U kunt immers studiefinanciering aanvragen.

Kan je zonder diploma naar hbo?

Toelating zonder juiste vooropleiding (colloquium doctum)

Een hogeschool of universiteit mag u ook toelaten na een toelatingsonderzoek of colloquium doctum. Dat gebeurt als u niet de juiste vooropleiding heeft. Voor het toelatingsonderzoek moet u 21 jaar of ouder zijn.

Vorige artikel
Waarom liever een zoon?
Volgende artikel
Hoe noem je ongesteld zijn?