Hoe herken ik een taalontwikkelingsstoornis bij mijn kind?

Wat als een kind niet praat?

Gevraagd door: Hamza van den Pol  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.3/5 (42 stemmen)

Als jouw kind van 2 of 3 jaar nog niet praat, dan kun je jouw zorgen uitspreken op het consultatiebureau. Zij kunnen het dan samen met jou in de gaten houden. Bij elke afspraak zal aan je gevraagd worden welke woordjes je kind zegt en wat je kind al begrijpt.

Waarom praat een kind van 3 jaar nog niet?

Tijdens de kleuterschool evolueren kindjes heel snel. Wacht dus gerust nog even af, tenzij je kind echt niet praat en je ernstige problemen hebt om met hem of haar te communiceren. Geen zorgen dus, als je kind op 3 jarige leeftijd 'slecht praat'. Elk kind heeft een eigen tempo voor alles.

Hoe heet het als een kind niet praat?

Selectief mutisme is een ontwikkelingsstoornis waarbij een kind/jongere in sommige situaties niet 'kan' praten, terwijl hij of zij dat in andere situaties heel goed kan. Kinderen/jongeren met selectief mutisme praten thuis en tegen sommige mensen.

Wat moet een kind van 2 jaar kunnen zeggen?

Een kind van 18 maanden gebruikt gemiddeld 50 woordjes, terwijl een kind van 2 jaar gemiddeld 200 woordjes gebruikt. Vervolgens gaat het kind woorden combineren tot korte 2-woords zinnetjes (zoals "jas aan" of "papa bal"), korte zinnetjes produceren en steeds meer vragen stellen.

Hoeveel woorden zeggen met 2 jaar?

Taal en spraak bij kinderen van 18 tot 24 maanden

Tegelijkertijd kan hij/zij steeds meer woordjes begrijpen en zeggen, maar nog niet alle klanken goed uitspreken. Een tweejarig kind zegt minimaal vijf tot tien woordjes. Eén enkel woord kan verschillende betekenissen hebben (één-woordzinnen).

41 gerelateerde vragen gevonden

Waarom praat een kind van 2 jaar nog niet?

Jouw kind van 2 jaar praat nog niet omdat hij of zij gewoon nog niet zover is, zonder dat daar een reden voor is. Ongeveer 10 tot 15% van de tweejarigen is wat later met praten zonder dat er iets aan de hand is. Er kan sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Hoe noem je mensen die niet kunnen praten?

Stom (stem), niet kunnen praten. Doofstom, niet kunnen praten vanwege doofheid.

Hoe heet iemand die niet praat?

A (= niet), fasie (= spreken). Afasie is een taalstoornis, iemand met een afasie kan de taal minder goed gebruiken dan voorheen. Verschillende of alle onderdelen van het taalsysteem kunnen verstoord zijn. Denk hierbij aan het spreken, het begrijpen van een gesprek, het begrijpen van wat u leest, en/of het schrijven.

Waarom praat een kind laat?

Dat komt gewoonweg omdat de andere woorden nog niet bekend zijn. Ook spreekt je kindje de woorden nog niet goed uit: hij laat klanken weg of vervangt ze door andere. Eerst kent je kind nog maar enkele losse woordjes, maar vanaf het moment dat hij er een stuk of vijftig kent, kan het opeens heel snel gaan.

Heeft mijn kind een achterstand?

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand ontwikkelen zich (veel) langzamer dan hun leeftijdsgenoten. Ze gaan bijvoorbeeld later rollen, zitten, staan, lopen of praten. Vaak zijn er vanaf de geboorte al (lichamelijke) klachten. Soms wordt een ontwikkelingsachterstand pas later duidelijk.

Hoe kan ik mijn kind stimuleren om te praten?

7 TIPS OM JE DREUMES TE STIMULEREN IN DE SPRAAK- EN...
 1. Tip 1: Praat tegen je dreumes. ...
 2. Tip 2: Geef je kind de tijd om te reageren. ...
 3. Tip 3: Gebaren gebruiken. ...
 4. Tip 4: “Corrigeer” je kind. ...
 5. Tip 5: Let op je taalgebruik. ...
 6. Tip 6: Lees samen een boekje. ...
 7. Tip 7: Laat je kindje spelen met leeftijdgenootjes.

Waarom praat mijn kind zoveel?

Veel praten en door anderen heen praten is gedrag wat gerelateerd kan worden aan ADHD. Hieronder vallen dingen als: hyperactiviteit, drukte, moeite om de aandacht langere tijd te richten op iets, moeite om prikkels te verwerken. De kans is groot dat je kind snel reageert op impulsen in z'n omgeving (hyperactief).

Welke gedragingen vertoont een kind met TOS?

Signalering
 • Het kind heeft moeite om anderen te begrijpen en zichzelf begrijpbaar te maken.
 • Het kind heeft een kleine woordenschat.
 • Het kind heeft woordvindingsproblemen.
 • Het kind is moeilijk te verstaan als het praat.
 • Het heeft moeite met talige instructie.
 • Het lukt het niet om talige opdrachten goed uit te voeren.

Wat zijn symptomen van een taalachterstand?

Kenmerken TOS

Het kind heeft moeite om op een woord te komen. Het kind is niet goed te verstaan. Het kind wordt boos als hij of zij niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt. Het kind maakt korte zinnen of veel fouten bij het maken van zinnen.

Wat is de betekenis van stom?

stom - bijvoeglijk naamwoord 1. wie niet goed kan denken en weinig snapt ♢ dat was stom van mij! 1. zo stom als het achtereind van een varken [heel erg stom] 2.

Hoe heet het als iemand goed kan praten?

als woordenboektrefwoord: goedpraten: (praatte goed, goedgepraat), door praten goedmaken; verbloemen.

Wat is Woordvindingsproblemen?

Iedereen heeft wel eens last van woordvindstoornissen (woordvindingsproblemen), waarbij u in een situatie een specifiek woord niet (of niet snel genoeg) kunt vinden. Het woord kan soms op het puntje van uw tong liggen, maar net niet opgeroepen of gezegd worden.

Wat is een Spraakapraxie?

Spraakapraxie ontstaat door hersenletsel. Iemand met spraakapraxie heeft moeite met het bewust uitspreken van klanken, woorden en zinnen.

Hoe begint afasie?

Afasie wordt veroorzaakt door een hersenbeschadiging. Het hersenletsel ontstaat plotseling, bijvoorbeeld door een beroerte of een trauma. Vaak is verbetering mogelijk. PPA ontstaat geleidelijk, en wordt steeds erger.

Welke vormen van afasie zijn er?

De vier hoofdvormen zijn:
 • Amnestische afasie.
 • Broca afasie.
 • Globale afasie.
 • Wernicke-afasie.

Hoe leer ik mijn kind van 2 praten?

Leren praten stimuleren
 1. Praat veel tegen je baby. Het is belangrijk om rustig, lief en vooral veel tegen je baby te praten. ...
 2. Kijk naar je baby. Kijk naar de gebaren en lichaamstaal van je kind. ...
 3. Speel met je baby. Doe (schoot)spelletjes met je baby. ...
 4. Boeken lezen.

Hoe herken je een slimme peuter?

Slimme peuters/kleuters zijn nieuwsgierig, onderzoekend, kunnen goed onthouden, kunnen lastige denkproblemen aan. Ze zijn snel van begrip en stellen veel vragen. Slimme peuters houden van uitdagingen, kunnen reflecteren, hebben creatieve oplossingen en hebben leiderschapskwaliteiten.

Hoe stimuleer je de taalontwikkeling van een peuter?

Spraak en taal stimuleren
 1. Benoem de personen en de dingen in de omgeving: 'Daar is (papa) mama!' ...
 2. Praat over wat je aan het doen bent en over wat je kind aan het doen is.
 3. Praat over wat je kind ziet, hoort, voelt, proeft en ruikt. ...
 4. Gebruik échte woorden. ...
 5. Neem de tijd om goed te kijken en luisteren naar je kind.

Wat is een logopedisch onderzoek?

Een logopedisch onderzoek is een onderzoek naar de taal- en spraakontwikkeling. Een logopedist observeert en onderzoekt spelenderwijs hoe uw kind communiceert, hoe uw kind vragen en opdrachten begrijpt, welke woorden hij of zij gebruikt en hoe hij of zij zinnen maakt.

Kan een kind met TOS naar regulier onderwijs?

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, komen in aanmerking voor een onderwijs- of ondersteuningsarrangement. Een onderwijsarrangement geeft toegang tot een speciale school. Een ondersteuningsarrangement is nodig voor ambulante begeleiding op een reguliere school.

Vorige artikel
Wat doen bij baby met koorts?
Volgende artikel
Waarom krabt een baby zichzelf?