Zoveel erfbelasting betaal je bij het erven van een huis!

Wat als een kind een huis erft?

Gevraagd door: dr.h.c. Quinn Koning M  |  Laatste update: 29 februari 2024
Score: 4.7/5 (18 stemmen)

Na overlijden van beide ouders erven de kinderen gezamenlijk de eigendommen. Als hierbij een huis zit erven de erfgenamen samen de waarde in het huis en draaien ze samen ook op voor de hypotheekschulden op het huis.

Hoeveel erfbelasting moet je betalen als kind?

Vanaf € 23.000 kindvrijstelling, gaat een kind erfbelasting betalen. Dat is tot een bedrag van € 161.000, 10% en over het meerdere (ongelimiteerd) 20%. Vanaf € 23.000 kindvrijstelling, gaat een kleinkind erfbelasting betalen. Dat is tot een bedrag van € 161.000, 18% en over het meerdere (ongelimiteerd) 36%.

Kan je een huis erven zonder belasting te betalen?

Hoeveel erfbelasting u moet betalen, hangt af van uw relatie met de overledene. En van het bedrag dat u erft. Als de waarde lager of gelijk is aan een bepaald bedrag, betaalt u geen erfbelasting (een vrijstelling).

Wat moet je betalen als je een huis erft?

Om u een idee te geven van de kosten: wanneer u het ouderlijke huis met een waarde van boven de 250.000 euro erft van u ouders, betaalt u 27% erfbelasting op de waarde van het huis. Als datzelfde huis naar een vriend van u ouders zou gaan, betaalt die 65%.

Wat als je het huis van je ouders erft?

Na overlijden van beide ouders erven de kinderen gezamenlijk de eigendommen. Als hierbij een huis zit erven de erfgenamen samen de waarde in het huis en draaien ze samen ook op voor de hypotheekschulden op het huis. Meestal zal de waarde in het huis de schuld overtreffen.

30 gerelateerde vragen gevonden

Hoe voorkom je dat je erfbelasting moet betalen?

Wat kan ik doen om te besparen op de erfbelasting?
  1. Schenken.
  2. Schenken op papier.
  3. Gebruik maken van de WOZ-waarde.
  4. Check jouw huwelijkse voorwaarden.
  5. Stel een goed testament op.
  6. Denk na over wie er erven.
  7. Verspreid jouw erfenis over zoveel mogelijk erfgenamen.
  8. Geef aan een goed doel.

Is WOZ-waarde bepalend voor erfbelasting?

Sinds 2010 is WOZ-waarde van een woning niet alleen belangrijk voor de OZB (onroerende zaakbelasting) maar ook voor de erfbelasting.

Hoe kom je onder erfbelasting uit?

Erfbelasting ontwijken: wat te doen?
  • Schenken tijdens leven: Door tijdens je leven alvast een deel van je vermogen te schenken aan je erfgenamen, kunnen zij dit bedrag vrij van erfbelasting ontvangen. ...
  • Opstellen van een testament: Een testament opstellen kan ook helpen bij het verminderen van de erfbelasting.

Hoelang mag een huis leegstaan na overlijden?

Na het overlijden hebben de erfgenamen van het huis 8 maanden de tijd om het huis te verkopen. Na die 8 maanden ontvang je een belastingaanslag voor de woning. Die kan je eventueel met 1 jaar uitstellen als het bedrag laag genoeg is. Heb je meer tijd nodig om een beslissing te nemen?

Wat erven kinderen belastingvrij?

Ieder kind mag € 22.918 belastingvrij van u erven. Erven de kinderen meer dan dit bedrag, dan betalen zij hier erfbelasting over.

Is kindsdeel belastingvrij?

Voor kinderen en kleinkinderen geldt dat het kindsdeel vrijgesteld is van erfbelasting tot een bepaald bedrag. Dit bedrag is in 2023 vastgesteld op €22.918 euro voor kinderen en kleinkinderen.

Wie betaalt erfbelasting kinderen?

Nederland heeft de erfbelasting ingevoerd in 1956, onder de Successiewet. Wie betaalt de erfbelasting? Zolang de langstlevende ouder over het vermogen van de kinderen beschikt, betaalt deze ook de erfbelasting voor de kinderen. Kinderen gaan pas belasting betalen als de langstlevende ouder ook komt te overlijden.

Hoe je huis belastingvrij nalaten?

U kunt in de aangifte kiezen welke WOZ-waarde u opgeeft: of u geeft de WOZ-waarde in het jaar van overlijden op, of de WOZ-waarde in het jaar ná overlijden. De inkomstenbelasting over de woning is afhankelijk van of u in het huis gaat wonen, het huis verhuurt of dat u het leeg laat staan.

Welk jaar WOZ voor erfbelasting?

Neem de WOZ-waarde op 1 januari van het jaar van overlijden. Of de WOZ-waarde op 1 januari van het jaar ná overlijden, als deze bekend is. Kies de laagste waarde, dat is voor u het voordeligst. De gemeente verstuurt deze WOZ-waarde begin 2023, de peildatum is 1 januari 2022.

Hoe lang na overlijden moet je erfbelasting betalen?

Uw aangifte erfbelasting moet bij ons binnen zijn vóór de datum die in de aangiftebrief staat. Deze datum ligt 8 maanden na de overlijdensdatum. Lukt dit niet? Dan kunt u uitstel aanvragen.

Is aangifte erfbelasting verplicht?

Als u meer hebt geërfd dan het vrijstelde bedrag moet u altijd aangifte doen. Ook al hebt u geen aangiftebrief gekregen. De aangifte moet uiterlijk 8 maanden na de overlijdensdatum bij ons binnen zijn.

Hoe lang duurt het voor je erfbelasting moet betalen?

Wanneer krijg ik een reactie op mijn aangifte erfbelasting? Wij doen ons best om u binnen 3 tot 6 maanden een definitieve aanslag te sturen. U krijgt altijd bericht binnen de wettelijke termijn van 3 jaar.

Wie betaalt erfbelasting over kindsdeel?

Wie betaalt de erfbelasting? De langstlevende ouder betaalt meestal de erfbelasting voor de kinderen. Dat vermindert dan de schuld van die ouder aan de kinderen.

Hoe wordt een erfenis uitbetaald?

Heeft u de erfenis aanvaard, dan moet de erfenis vervolgens worden afgewikkeld en verdeeld. U kunt dan als erfgenaam te maken krijgen met een notaris, een executeur of een bewindvoerder. Als er geen erfgenamen (bekend) zijn, kan de overheid de afwikkeling op zich nemen.

Hoe lang moet je nog leven na een schenking?

Toch is hier een addertje onder het gras: om volledig komaf te maken met de fiscus moet je drie jaar blijven leven. Sterf je binnen de drie jaar na de schenking, dan wordt de waarde van de schenking meegerekend bij het belastbaar erfdeel.

Wat is een slim testament?

Slim testament

Er zijn verschillende testamenten die tot uitstel of besparing van erfbelasting kunnen leiden. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een testament die de betaling van belasting uitstelt naar het moment dat u en uw partner zijn overleden.

Hoeveel mag je schenken zonder belasting te betalen 2023?

Ouders mogen in 2023 € 6.035 schenken aan hun kind. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. De jaarlijkse vrijstelling voor alle andere personen in 2023 is € 2.418.

Volgende artikel
Hoeveel vijgen mag je per dag?