Wat is betaald ouderschapsverlof?

Waarom zou je ouderschapsverlof opnemen?

Gevraagd door: Lana Aeije  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.5/5 (51 stemmen)

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling waarvan je gebruik kan maken als je kinderen hebt onder de 8 jaar. Sinds augustus 2022 wordt je salaris voor deze uren deels doorbetaald. Dit verlof geeft je de kans om meer tijd met je gezin door te brengen.

Wat zijn de financiële gevolgen van het opnemen van ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is grotendeels onbetaald

Voor de uren waarin u ouderschapsverlof heeft, krijgt u geen salaris. Sommige werkgevers betalen wel het loon (gedeeltelijk) door. Dit hangt af van uw cao of van aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Waarom ouderschapsverlof aanvragen?

Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hierdoor krijgt uw werknemer extra tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Waarom zou je onbetaald ouderschapsverlof opnemen?

Maar ook onbetaald ouderschapsverlof biedt voordelen. Soms betaalt de werkgever een deel van je salaris door. En niet onbelangrijk, je behoudt je contracturen. Na je verlof kun je dus weer volledig aan de slag.

Wat zijn de voordelen van ouderschapsverlof opnemen?

Voordelen van betaald ouderschapsverlof
  • Versterkt de band tussen ouders en kinderen.
  • Geeft ouders de mogelijkheid om zich te concentreren op de zorg en opvoeding van hun kinderen.
  • Helpt ouders bij de ontwikkeling van hun kind.
  • Maakt het mogelijk om werk en gezin beter te combineren.
  • Geeft ouders meer balans in hun leven.

20 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel verlies je met ouderschapsverlof?

Wanneer je ouderschapsverlof neemt, ontvang je geen loon van je werkgever. Wel krijg je een maandelijkse tegemoetkoming van de RVA: bij een voltijdse onderbreking is dat 707,08 euro netto per maand. Werk je deeltijds, dan wordt de uitkering proportioneel berekend.

Hoeveel vakantiedagen verlies je bij ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is inderdaad niet gelijkgesteld voor het verwerven van vakantiedagen het jaar erna. Als je het hele jaar voltijds zou werken in een vijfdagenstelsel, dan heb je volgend jaar recht op twintig vakantiedagen. Dan kan je dus vier weken verlof nemen.

Heeft ouderschapsverlof invloed op hypotheek?

De bank ziet ouderschapsverlof als inkomstenvermindering. Daardoor heeft ouderschapsverlof gevolgen voor je hypotheek. Er is een uitzondering: als je ouderschapsverlof binnen zes maanden eindigt en je werkgever bevestigt dit schriftelijk, dan wordt er met je normale salaris gerekend.

Waarom ouderschapsverlof terugbetalen?

Minder werken

Ook werknemers die na afloop van het ouderschapsverlof minder gaan werken kunnen te maken krijgen met een terugbetalingsregeling. Als een werknemer binnen zes maanden na afloop van het ouderschapsverlof een lagere werktijdfactor aanvraagt, moet het teveel genoten salaris worden terugbetaald.

Wat als werkgever ouderschapsverlof weigert?

Uw werkgever mag uw verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. De werkgever mag alleen de verdeling van uw werkuren weigeren. Hij mag dat alleen als uw verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt. In dat geval overlegt uw werkgever met u over een andere verdeling van de verlofuren.

Is ouderschapsverlof eenmalig?

Ouders hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen.

Kun je ouderschapsverlof ook flexibel opnemen?

Uw werkgever kan ervoor kiezen om uw loon tijdens het verlof door te betalen. Of te wachten tot UWV de uitkering aan uw werkgever heeft uitbetaald. Dit duurt ongeveer 4 weken vanaf het moment dat de werkgever de uitkering voor u heeft aangevraagd. U kunt het verlof in 1 keer achter elkaar opnemen of flexibel.

Wat doe je met ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof geeft je als ouder het recht om een bepaalde periode minder of niet te werken, voor ieder kind onder de twaalf van wie je de biologische of adoptieouder bent, en dat tegen een beperkte vergoeding. Je kunt het erg flexibel opnemen: voltijds, halftijds, 1 dag of zelfs een halve dag in de week.

Is ouderschapsverlof interessant?

Het voorbije jaar zijn er 9,4% meer ouders die betaald ouderschapsverlof opnemen. Mama's nemen nog steeds meer ouderschapsverlof dan papa's, maar ook bij de papa's zien we een stijging. SD Worx concludeert een en ander uit de recentste cijfers van de RVA (febr/maart 22).

Heeft ouderschapsverlof invloed op uitkering?

Uw ouderschapsverlof heeft geen invloed op de hoogte van een eventuele toekomstige uitkering. Uw ouderschapsverlof kan wel gevolgen hebben voor uw toekomstige uitkering. Bijvoorbeeld op de duur van uw toekomstige uitkering. Ook kan het zijn dat u zelfs geen recht meer heeft op een uitkering.

Hoeveel betaald ouderschapsverlof 2023?

Zowel moeders als vaders kunnen negen weken van het ouderschapsverlof betaald krijgen. Het UWV betaald minimaal 70% van het dagloon en dit kan worden aangevuld tot 100% door je werkgever. Het verlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind en staat los van het geboorteverlof.

Hoe om te gaan met betaald ouderschapsverlof?

Betaald ouderschapsverlof aanvragen

Op de website van het UWV kun je sinds augustus 2022 hiervoor een digitaal formulier invullen. De aanvraag doe je pas na de opname van het ouderschapsverlof. Ook in 2023 kun je ouderschapsverlof aanvragen voor je werknemers.

Hoe mag je ouderschapsverlof inzetten?

U kunt ouderschapsverlof bij uw werkgever aanvragen zodra u in dienst bent. U kunt ouderschapsverlof krijgen voor uw kind, adoptiekind of erkend kind. U kunt ook ouderschapsverlof opnemen voor uw pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. Uw kind moet dan wel bij u wonen volgens de basisregistratie personen.

Kan je ontslagen worden tijdens ouderschapsverlof?

Tijdens je ouderschapsverlof ben je beschermd tegen ontslag. Dit betekent dat de werkgever je niet mag ontslaan omwille van je ouderschapsverlof. Doet hij dit wel dan heb je recht op een beschermingsvergoeding van 6 maanden loon, bovenop je opzeggingsvergoeding.

Heeft ouderschapsverlof invloed op vakantiegeld?

De rest van het wettelijke ouderschapsverlofrecht is onbetaald. Daarover bouwt u dan ook geen vakantie op. Soms hebben werkgevers en werknemers (deels) doorbetaald ouderschapsverlof afgesproken. Over ouderschapsverlofuren die worden doorbetaald (hoeveel maakt niet uit) vindt wel vakantieopbouw plaats.

Hoeveel ouderschapsverlof moet ik terugbetalen?

Betaald Ouderschapsverlof

Wanneer je binnen een jaar na het ouderschapsverlof ontslag neemt of krijgt, moet je het betaalde verlof van de afgelopen 2 jaar terugbetalen.

Is ouderschapsverlof verplicht?

5. Kan ik het ouderschapsverlof weigeren? Als werkgever ben je verplicht om je werknemers toe te staan ouderschapsverlof op te nemen. Wel kun je bezwaar maken als een werknemer kiest voor een andere verdeling van verlofuren dan de gebruikelijke 50/50-verdeling.

Wat verandert er op 1 februari 2023?

De maximumduur wordt teruggebracht naar 51 maanden, en naar 48 maanden voor het motief 'zorg voor een kind'. De hogere uitkeringen voor 50-plussers en de anciënniteitstoeslag voor 5 jaar dienstverband vallen weg.

Kan je 1 maand ouderschapsverlof opnemen?

Welke vormen van ouderschapsverlof zijn mogelijk ? Een volledige onderbreking van de arbeidsprestaties ongeacht het arbeidsregime (voltijds of deeltijds) gedurende 4 maanden, of opgesplitst per maand of een veelvoud daarvan. Een aanvraag kan dus betrekking hebben op 1 maand, 2 maanden, 3 maanden of 4 maanden.

Wat betekent ouderschapsverlof voor werkgever?

Als je in loondienst werkt, krijg je maximaal 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Je werkgever kan dit verlof niet weigeren. Tot nu toe werd je salaris tijdens deze uren niet doorbetaald, maar dat is veranderd in 2022.

Vorige artikel
Wat betekent de naam Soy?
Volgende artikel
Kan een garnaal zien?