Zo stel je grenzen voor je kind

Waarom zoekt een kind grenzen op?

Gevraagd door: ir. Carlijn Kramer  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.6/5 (71 stemmen)

Duidelijkheid en veiligheid
Door grenzen te stellen voelt een kind zich veilig, omdat hij weet wat er van hem wordt verwacht. Duidelijkheid en veiligheid helpen een kind om zelfvertrouwen op te bouwen. 'Vooral jonge kinderen zoeken graag en vaak de grenzen op', begint Annelies.

Waarom daagt een kind uit?

Je kind wil steeds meer zelf doen en bepalen. Maar dat lukt of mag niet altijd. Ook kan je kind zijn gevoelens nog niet goed uiten door te praten. De frustratie over iets wat je kind nog niet lukt of mag kan zich uiten in boos, brutaal en opstandig gedrag.

Waarom moet je consequent zijn?

Consequent zijn is belangrijk omdat een kind duidelijk omlijnde regels en grenzen nodig heeft. Dit geeft hem een bepaalde gevoel van veiligheid en zekerheid. Door steeds van deze regels af te wijken schep je onrust en verwarring.

Waarom zijn grenzen stellen belangrijk?

Je lichaam wordt niet continu overbelast

Als jij nee zegt tegen een ander, zeg je ja tegen jezelf. Door je grenzen aan te geven zul je je lichaam ook minder snel overbelasten. Hierdoor komen klachten minder snel tot het uiterste, houd je net wat meer energie over en zul jij je ook prettiger voelen.

Waarom zijn er gedragsregels?

Dankzij heldere regels en grenzen snapt een kind wat je van hem verwacht en hoef jij minder vaak boos te worden. Dat geeft hem zelfvertrouwen. Grenzen en regels zijn ook belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, omdat hij leert dat er een consequentie volgt als hij ze overtreedt.

16 gerelateerde vragen gevonden

Wat is een gedragsregel?

m. (-en, -s), regel, hetzij voorschrift of beginsel, waarnaar men zijn gedrag inricht: in het verkeer tussen de mensen worden bepaalde gedragsregels in acht genomen.

Wat is het verschil tussen regels en afspraken?

Een regel bepaalt hoe je je moet gedragen. Regels komen eenzijdig tot stand en er volgt een consequentie als je ze niet naleeft. Een afspraak is een overeenkomst en wordt in overleg bepaald.

Waarom is grenzen aangeven moeilijk?

Grenzen aangeven wordt vaak bemoeilijkt door gevoelens: Je wilt een ander graag een plezier doen en gaat in op zijn wensen. Je bent bang dat de ander je niet meer waardeert en doet toch wat zij vraagt. Anders zijn dan anderen wil je niet en je past je daarop aan.

Wat is het belang van regels?

Een kind heeft regels nodig. Regels bieden een kind houvast en duidelijkheid en hierdoor ook veiligheid, omdat het kind weet wat er van hem of haar verwacht wordt, maar het kind ook weet wat het van de ouders kan verwachten. En deze duidelijkheid en veiligheid helpen het kind weer om het zelfvertrouwen op te bouwen.

Wat als iemand over je grens gaat?

Aangeven van je grenzen doe je door de ander te laten weten wanneer die over jouw grenzen heen gaat. Dat kan fysiek, door bijvoorbeeld achteruit te deinzen/stappen, of door weg te lopen. Je kunt het ook verbaal doen, door de ander bijvoorbeeld te vragen of te zeggen ergens mee te stoppen, omdat je het niet fijn vindt.

Waarom consequent zijn in de klas?

Consequent zijn is namelijk de sleutel tot orde houden in de klas en inconsequent zijn heeft zo z'n consequenties. Iedere docent kan vaardigheden aanleren om orde te houden in de klas. Trainer en docent wiskunde René Kneyber, zegt op de website van CNV Onderwijs 'Wanneer er geen orde is, ligt dat aan de leraar.

Wat betekent het om consequent te zijn?

Consequent houdt in dat er rechtlijnig wordt vastgehouden aan iets dat eerder gedaan of besloten is. Het één vloeit in dit geval logischerwijs voort uit het ander. Het Latijnse cōnsequēns is de voorvader van het woord dat bij ons bekend is; het betekent opvolgen.

Hoe moet je consequent zijn?

Zo vind je een gulden middenweg tussen consequent zijn en de teugels laten vieren. Zorg dat je altijd doet wat je zegt: heb je dus nee gezegd hou dat dan vol. Verwacht je dat je de nee niet kan volhouden, dan kun je beter gelijk toegeven met een goede reden.

Wat als je gek wordt van je kind?

Zo af en toe gek worden van je kinderen is volkomen normaal. Word je dagelijks helemaal gek van je kinderen is het goed om naar andere oplossingen te zoeken. Waarschijnlijk ga je constant over je eigen grenzen heen en heb je weinig tijd voor je zelf. Misschien voel je je wat overspannen.

Waarom zijn peuters zo dwars?

Het kind is hier verstandelijk gewoon nog niet aan toe, het heeft nog geen inlevingsvermogen. Peuters ontdekken net zelf dat ze gevoelens en wensen hebben die los staan van die van hun ouders en anderen. Ze ontdekken een persoon te zijn en ontwikkelen een "ik"-gevoel hetgeen leidt tot egocentrisme.

Waarom scheppen kinderen op?

Met opscheppen blaast hij zijn zelfbeeld op en met zijn angsten maakt hij zijn zelfbeeld onnodig klein. Zoals je al aangeeft, gaat het erom dat hij een reëel zelfbeeld krijgt en dit kan reguleren. Op dit moment is goed niet goed genoeg voor hem en moet het nog perfecter.

Waarom zijn regels en afspraken in de klas belangrijk?

Door het maken van regels en afspraken neemt de leerkracht vooraf beslissingen om problemen voor te zijn. Zo schept de meester of juf duidelijkheid voor zichzelf en voor de leerlingen. Het moeten duidelijke regels en afspraken zijn, waar de leerlingen het nut van inzien.

Wat is het doel van structureren en grenzen stellen?

Structureren en grenzen stellen is dus: De omgeving voor het kind overzichtelijk en zoveel mogelijk voorspelbaar maken, dit houdt ook in dat je zelf voorspelbaar (consequent) bent in je gedrag. het kind duidelijk maken wat je van hem verwacht. zorgen dat het kind zich aan de gestelde regels houdt.

Wat zou er gebeuren als er geen regels waren?

Wetten zijn door een overheid opgestelde regels waar de bevolking zich aan moet houden. Want als er geen wetten zouden zijn kan een samenleving niet functioneren. Dan zou het recht van de sterkste en de brutaalste gelden. Overtreding van een wet wordt gestraft met een boete of een gevangenisstraf.

Hoe voel je je grenzen?

Je leert je grenzen beter kennen door ze te leren voelen. Door op te merken dat iets wat de ander doet of zegt onprettig voor jou aanvoelt. Gevoelens openbaren zich in je lijf, vooral in je romp: bij je hartstreek, buik of schouders. Om je grenzen beter te voelen, 'moet' je eerst beter leren voelen.

Hoe leer ik mijn kind grenzen aangeven?

Tips om duidelijke grenzen te stellen
 1. Zorg dat jij en je partner dezelfde grenzen hebben.
 2. Pak niet te veel dingen tegelijk aan. ...
 3. Wees consequent. ...
 4. Ga niet in discussie over een maatregel die van tevoren afgesproken is.
 5. Laat merken dat je last hebt van het gedrag van je kind en niet van je kind zelf.

Hoe grenzen aangeven narcist?

Grenzen stellen als iemand iets van jou wil en je wilt het niet geven. Reageer begripvol en empathisch als dat voor jou klopt in de context. Zeg dat je begrijpt dat hij/zij dat wil/nodig heeft. Zeg dan duidelijk dat het voor jou niet goed voelt en dat je het niet wilt.

Hoe maak je afspraken met je kind?

Afspraken over regels
 1. Geef regelmatig een compliment. Laat merken dat je van je kind houdt, ook al is je kind nog zo groot. ...
 2. Blijf als ouders op één lijn. ...
 3. Onderhandelen over afspraken. ...
 4. Blijf sportief en voorkom ruzies. ...
 5. Regels helpen bij de weerbaarheid. ...
 6. Houdt toezicht, maar met mate.

Welke gedragsregels zijn er?

Onderwerpen voor gedragscode
 1. Agressie, geweld en seksuele intimidatie. Zowel grotere als kleinere bedrijven kunnen te maken krijgen met agressie, geweld en seksuele intimidatie. ...
 2. Alcohol en drugs. ...
 3. Roken. ...
 4. Diefstal. ...
 5. Privégebruik internet. ...
 6. Social media. ...
 7. Rijgedrag.

Welke regels vallen onder netiquette?

Net als voor gewone communicatie of briefwisseling bestaan er voor internet en e-mail richtlijnen en gedragsregels: de zogenoemde 'netiquette'.
 • Houd het simpel en netjes.
 • Maak berichten niet op.
 • Bij antwoord: laat een gedeelte van de oorspronkelijke tekst staan.
 • Voeg een korte signature toe.
 • Verstuur geen 'rotzooi'

Volgende artikel
Kan baby stikken in hoest?