Het eenkindbeleid in China (Terzake)

Waarom was de eenkindpolitiek ingevoerd?

Gevraagd door: Mads Vos  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.3/5 (38 stemmen)

De éénkindpolitiek werd in 1979 ingevoerd om de bevolkingsgroei tegen te gaan. De overheid vreesde op termijn niet in staat te zijn de immense bevolking te voeden.

Wat was de reden om de eenkindpolitiek af te schaffen?

Door een chronisch tekort aan arbeidskrachten en een gebrek aan evenwicht tussen het aantal mannen en vrouwen werd de communistische partij in november 2013 gedwongen het beleid af te zwakken. Onder de nieuwe regels mochten gezinnen twee kinderen hebben als in elk geval een van de ouders zelf enig kind was.

Wat is eenkindpolitiek?

eenkindpolitiek - zelfstandig naamwoord uitspraak: een-kind-po-li-tiek 1. politiek die voorschrijft dat echtparen maar één kind mogen krijgen ♢ in China is nog steeds sprake van eenkindpolitiek Zelfstandig naamwoord: een-kind-po-li-tiek ...

Wat als je in China meer kinderen krijgt?

In de Volksrepubliek China geldt sinds 1979 de eenkindpolitiek. Elk echtpaar mogen niet meer dan één kind krijgen en wie meer kinderen op de wereld zet is strafbaar en moet een boete betalen of in het slechtste geval worden 'heropgevoed door arbeid'.

Waarom geen eenkindpolitiek?

Het eenkindbeleid leidt ook tot mensenhandel. Omdat jongens zo populair zijn, worden ze op het platteland gekocht of ontvoerd. Ook vrouwen worden verhandeld, vooral in afgelegen gebieden, waar mannen geen bruid kunnen vinden. Op het platteland is er veel kritiek op het eenkindbeleid.

43 gerelateerde vragen gevonden

Waarom 1 kind genoeg is?

Niet al te veel de lasten, wel de lusten: voor ouders die graag een eigen leven houden, lijkt één kind ideaal. Je kunt de zorg verdelen, houdt meer tijd over voor jezelf, het is rustig in huis én, ook niet geheel onbelangrijk, het is financiëel gezien aantrekkelijk.

Wat is een geboortebeperking?

Het begrip geboortebeperking heeft 2 verschillende betekenissen: 1) beperking van het geboortecijfer. het beperken van het geboortecijfer of het streven hiernaar. 2) geboortebeperkende middel.

Hoeveel kinderen mag een Chinees gezin?

Stellen mogen in China voortaan drie kinderen hebben. Dat heeft het politbureau besloten onder voorzitterschap van president Xi Jinping. Met het besluit reageert het land, waar tot zes jaar geleden nog eenkindpolitiek heerste, op de vergrijzing van de bevolking. Vorig jaar hadden gezinnen in China gemiddeld 1,3 kind.

Hoe oud worden mensen in China?

totale bevolking: 75,8 jaar (2018 est.)

Waarom een kind politiek China?

De eenkindpolitiek werd in 1979 ingevoerd om een bevolkingsexplosie tegen te gaan. De overheid vreesde op termijn niet in staat te zijn de immense bevolking te voeden. Inmiddels zijn er in China 1,36 miljard mensen. Dat zouden er zonder de eenkindpolitiek naar schatting 300 miljoen meer zijn geweest.

Wat is het vruchtbaarheidscijfer?

Het totaal vruchtbaarheidscijfer wordt gedefinieerd als het gemiddeld aantal kinderen dat een vrouw gedurende haar leven zou baren als ze gedurende haar vruchtbare jaren de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers zou hebben zoals die werden geobserveerd voor een bepaald jaar.

Waarom daalt geboortecijfer?

Er worden in Nederland (iets) minder kinderen geboren doordat vrouwen meer studeren en vaker flexibele contracten hebben. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een nieuw onderzoek naar het dalend aantal geboorten in ons land.

Wat is het sterftecijfer in China?

Sterftecijfer: 8 deaths/1.000 inwoners (2018 est.) Definitie: Dit gegeven geeft het gemiddelde jaarlijkse aantal sterfgevallen tijdens een jaar per 1000 inwoners halverwege het jaar; ook bekend als ruw sterftecijfer.

Hoe gaan ze met ouderen om in China?

Bejaardenhuizen zijn schaars en voor velen niet te betalen. Daarom worden er wettelijke maatregelen genomen om de zorg voor de ouderen veilig te stellen. Kinderen moeten zorgen voor financiële en emotionele steun en zijn verplicht hun ouders regelmatig op te zoeken. Doen ze dit niet, dan kan een rechtszaak volgen.

Welk land heeft de langste levensverwachting?

Spanje (83,5 jaar) en Italië (83,4 jaar) kennen binnen de EU-28 de hoogste levensverwachting. Inwoners van Bulgarije, Letland en Litouwen zitten met 74,9 jaar zes jaar onder het EU-gemiddelde. In Nederland was de levensverwachting bij geboorte 81,7 jaar.

Hoeveel Oeigoeren in China?

Oeigoeren zijn een aan Turken verwant volk uit Centraal-Azië. Oeigoeren hebben een ander uiterlijk dan Han-Chinezen en een eigen cultuur en taal. Veel van de circa twaalf miljoen Oeigoeren in China zijn soennitische moslims, maar vooral onder de stedelijke bevolking zijn ook seculiere Oeigoeren.

Hoeveel kinderen wonen in China?

Van 1979 tot 2015 voerde het land een eenkindpolitiek om de bevolkingsgroei af te remmen. Het beleid heeft effect gehad. Het geboortecijfer lag in 1978 op 18,25 promille en dit was gedaald naar 17 in 1996 en in 2019 lag het op 10 per 1000.

Wat voor voorbehoedsmiddelen zijn er?

De verschillende anticonceptie soorten. Er zijn verschillende anticonceptiesoorten, in te delen in 8 categorieën: de pil, de pleister, de ring, de prikpil, het staafje, het spiraaltje, barrièremethodes en sterilisatie.

Hoeveel kinderen is genoeg?

In heel Europa is het gewenste aantal kinderen hoger dan het aantal kinderen dat geboren wordt. Gelukkig is dit verschil in Nederland relatief klein. De gemiddelde Nederlander zou het liefste zo'n 2,25 kind krijgen en krijgt dus een 'half' kind minder dan gewenst.

Wat is beter 1 of 2 kinderen?

Met een eerste zwangerschap is alles natuurlijk nieuw, en weet je eigenlijk niet wat je te wachten staat totdat je baby er is. Een voordeel dat je hebt bij een tweede kindje, is dat je veel kennis over de verzorging, voeding en het leven met een baby al hebt, wat je dus veel stress, onzekerheid en zorgen bespaart.

Hoeveel mensen leven in China 2021?

Naar Chinese normen – met een bevolkingsaantal van ruim 1,4 miljard – is dat een historisch dieptepunt. Het cijfer is het laagste sinds 1949, het jaar waarin het Chinese nationale bureau voor statistiek begon met de registratie. Bovendien stierven in 2021 ook 10,14 miljoen Chinezen, ofwel 7,18 per duizend inwoners.

Hoeveel procent van de wereldbevolking woont in China?

Zo'n 60% van de huidige wereldbevolking leeft in Azië, waarbij China met 1,4 miljard (19%) en India met 1,3 miljard (18%) verreweg de grootste bevolking hebben.

Hoeveel mensen wonen er in China 2022?

Bij het begin van de 20e eeuw telde China 400 miljoen inwoners; nu 1.394.015.977 (2020); daarmee ligt de bevolkingsgroei een klein beetje onder het wereldgemiddelde. China is de natie met de grootste bevolking van de wereld: ongeveer een vijfde van de wereldbevolking woont in China.

Vorige artikel
Kan baby teveel slapen overdag?
Volgende artikel
Wat is de betekenis van papa?