Waarom slaat een kind zijn moeder?

Gevraagd door: ds. Sepp van Noort  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.9/5 (26 stemmen)

Boosheid uiten
Er zijn kinderen die de neiging hebben om snel kwaad te worden. Ze voelen frustratie, bijvoorbeeld als iets niet lukt of mag, en uiten dat door te schoppen en te slaan of met spullen te gooien. Als je vraagt waarom ze dat doen, antwoorden ze bijvoorbeeld: 'Omdat mijn buik vond dat dat moest.

Wat doen tegen kind dat slaat?

Wat kan je doen tegen schoppen, bijten of slaan?
 1. Grijp direct in als je kindje iemand pijn doet. ...
 2. Geef je kleine een time-out. ...
 3. Geef het goede voorbeeld. ...
 4. Blijf rustig. ...
 5. Benoem emoties. ...
 6. Beloon goed gedrag. ...
 7. Bestraf gedrag, niet de persoon. ...
 8. Negeer ongewenst gedrag.

Waarom slaat een kind zichzelf?

Volgens kinder- en jeugdpsychiater Koen Stolk is een gebrekkige frustratietolerantie of emotieregulatie inderdaad meestal de reden waarom kinderen zichzelf slaan. Vooral dreumesen hebben nog een gebrekkig copingmechanisme voor lastige emoties. Het kan ook een symptoom van autisme zijn.

Waarom slaat een moeder haar kind?

Een corrigerende tik is een teken van onmacht

Hij geeft ouders met losse handjes graag een advies mee: 'Slaan is vrijwel altijd een teken van onmacht bij de ouder, het laat zien dat je niet meer weet hoe je een probleem met je kind moet oplossen.

Is het normaal om je kinderen te slaan?

We weten wel dat het niet hoort, maar vooral bij kleine kinderen is het vaak het laatste redmiddel. Bij veel ouders staat slaan onderaan het lijstje om te straffen en wordt dit vaak alleen gebruikt als een wanhoopsdaad.

Moeder slaat kinderen en laat ze zeep eten

31 gerelateerde vragen gevonden

Is het erg als je ouders je slaan?

Wat zegt de wet? Als ouders je pijn doen, uitlachen of aanraken op plaatsen waar je dat niet leuk vindt, spreken we over kindermishandeling. In het Kinderrechtenverdrag staat dat je kinderen niet slecht mag behandelen.

Wat zijn de gevolgen van slaan?

Kinderen slaan – 5 negatieve gevolgen
 1. Geen oplossing op lange termijn. Af en toe een corrigerend tikje geven, dat doet vrijwel iedere ouder wel. ...
 2. Het creëert ander slecht gedrag. Geen enkel kind vindt het fijn om geslagen te worden. ...
 3. Slecht kunnen meeleven met anderen.

Wat als kind ouder slaat?

Als de tips niet helpen en je merkt dat je kind te vaak boos is, zijn eigen agressie niet in de hand kan houden, of dat jij als ouder steeds erg gefrustreerd raakt, zoek dan professionele hulp via de huisarts of via de jeugdgezondheidszorg bij jou in de buurt.

Is het strafbaar als je ouders je slaan?

Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind. Bijvoorbeeld slaan, schoppen, bijten, knijpen, schudden (van een baby) of het kind laten vallen. Ook de corrigerende tik valt hieronder. Deze is in Nederland sinds 2007 bij wet verboden.

Waarom slaat mijn kind anderen?

Een kind is agressief vanuit onmacht. Je kind heeft nog niet genoeg vaardigheden om zich op een andere manier te uiten, waardoor hij slaat, bijt of duwt. Ook al bedoelt je kind het niet verkeerd, toch is het belangrijk om je kind te leren dat slaan of bijten niet mag. Geef dus duidelijke grenzen aan.

Wat is Zelfbepalend gedrag?

zelf-contact: in contact staan met je eigen waarden, kwaliteiten en intrinsieke drijfveren en idealen. autonomie: eigen keuzes maken en zorgen dat je dagelijks leven congruent is met waar je in gelooft.

Wat moet je doen als je puber je slaat?

Wat doe je aan agressief gedrag? Wanneer je allebei afgekoeld bent, is het belangrijk dat je met je kind over het gedrag praat. Vertel op een rustige maar duidelijke toon dat je dit gedrag niet accepteert. Geef je kind daarbij ook de ruimte om uit te leggen wat het voelt en waarom het zich zo gedraagt.

Waarom is mijn kind zo agressief?

Kinderen gaan zich agressief gedragen wanneer ze zich bedreigd voelen, wanneer ze op hun donder krijgen, wanneer ze niet kunnen voldoen aan bepaalde verwachtingen of wanneer ze bedreigd worden door iemand anders. Agressie bij kinderen ontstaat dan ook meestal uit angst.

Hoe leer ik mijn kind niet te slaan?

Reageer niet boos, maar wel afkeurend. Laat je kind weten dat hij anderen niet mag slaan. Praat duidelijk, maar ga niet schreeuwen. Blijf zelf rustig en maak er niet te veel ophef over.

Wat moet je doen als je kind wordt geslagen op school?

Kindertelefoon, je kan contact opnemen met De Kindertelefoon over al jouw vragen of problemen. Pestweb, hier kun je je verhaal kwijt als je te maken hebt met pesten. Week tegen pesten, tijdens deze week staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal.

Hoe zeg je nee tegen een kind?

9 tips om nee te zeggen tegen je kind
 • Eén keer nee zeggen is genoeg. ...
 • Uitleggen. ...
 • Een 'ja' kan ook 'nee' betekenen. ...
 • Niet schreeuwen. ...
 • Respecteer hun privacy. ...
 • Zeg nee en geef een alternatief. ...
 • Geef geen valse hoop. ...
 • Laat je kind kiezen.

Wat moet je doen als je geslagen wordt door je ouders?

Ben je niet in nood, maak dan een afspraak met de politie op 0900 - 8844 (belkosten). Neem een geldig identificatiebewijs mee. Dat kan je paspoort of identiteitskaart zijn. Voordat je aangifte doet, vertellen we je graag wat je rechten zijn als slachtoffer.

Is emotionele verwaarlozing strafbaar?

Emotionele/psychische mishandeling is in Nederland (nog) niet apart strafbaar. Daders worden vooral vervolgd als het gebeurt in combinatie met fysiek of seksueel geweld. Toch biedt de wet wel aanknopingspunten om aangifte te doen.

Wat te doen als je vader je moeder slaat?

Toch is het belangrijk om het met iemand te delen. Er kan alleen een einde aan worden gemaakt door erover te praten. Of het je nu zelf overkomt of dat je geweld of mishandeling gezien hebt. Praten helpt je om jezelf beter te voelen, en je kan daardoor – misschien samen met iemand – tot een oplossing komen.

Wat zijn normale huisregels?

Er zijn een paar huisregels voor de volwassen kinderen – zoals melden als je niet thuis eet. Op vrijdag gaan ze uit en mogen ze zelf bepalen wanneer ze thuiskomen. Maar op zaterdagen willen we dat ze om één uur thuis zijn – zo kunnen ze 's zondags uitgerust mee naar de kerk.

Hoe ga je om met een onhandelbaar kind?

Het is belangrijk om dit ongewenste gedrag niet te belonen. De rust bewaren, een goed humeur en een positieve houding kunnen bijdragen aan het voorkomen of oplossen van dit gedrag. Wanneer je samen bent met je kind is het belangrijk om elkaar te steunen en het met elkaar eens te zijn.

Wat zijn de gevolgen van mishandeling?

Korte termijn
 • Fysiek letsel. Een blauwe plek, een brandwond, een botbreuk: het zijn voorbeelden van verwondingen die het kind kan oplopen. ...
 • Ontwikkelingsstoornissen. ...
 • Verstoord sociaal functioneren. ...
 • Verstoord sociaal functioneren. ...
 • Psychosomatische klachten. ...
 • Posttraumatische stressstoornis. ...
 • Dissociatieve stoornis. ...
 • Verslaving.

Wat is pedagogische onmacht?

Bij ontoereikende opvoedingsvaardigheden zijn de opvoedingsvaardigheden van de ouders niet geschikt voor of niet (voldoende) aangepast aan de behoeften van de jeugdige, de leeftijd / het niveau van de jeugdige of de ontwikkelingstaken van de jeugdige. Dit kan leiden tot pedagogische onmacht.

Wat zijn de gevolgen van fysiek geweld?

Typische stresssymptomen die zich lichamelijk uiten zijn slapeloosheid, melancholie en apathie, concentratiestoornissen en gebrek aan initiatief. Fysiek kunnen slachtoffers van agressie en geweld last krijgen van hoofdpijn, maag- en darmklachten, trillen, transpireren, hartkloppingen en gespannenheid.

Kan je je eigen ouders aanklagen?

Als je minderjarig bent, kun je niet zomaar naar de rechter stappen. 1 van je ouders of je voogd moet dit namens jou doen. In sommige situaties mag je wel zelf een verzoek indienen bij de rechtbank. Bijvoorbeeld als je na de scheiding van je ouders bepaalde familieleden niet meer mag zien.