Fototherapie thuis - Kindergeneeskunde

Waarom moeten baby onder blauwe lamp?

Gevraagd door: Lisa Zuérius Boxhorn van Miggrode  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.2/5 (60 stemmen)

Afhankelijk van de resultaten van het bloedonderzoek, kan men de baby onder een lamp met blauw licht leggen (fototherapie). Dit verbetert de afbraak van bilirubine. In geval van onverenigbaarheid van de bloedgroepen krijgt de moeder onmiddellijk na de bevalling een inspuiting.

Waarom moet een baby onder een blauwe lamp?

De behandeling bestaat uit fototherapie. Hierbij ligt uw baby op een lichtmatras en/of onder blauwe lichtlampen die ervoor zorgen dat de gele kleurstof wordt afgebroken en weer het lichaam verlaat via de urine en ontlasting. Soms is het nodig om een infuus in te brengen.

Wat is Hyperbilirubinemie?

Hyperbilirubinemie betekent een teveel aan bilirubine in het bloed. Bilirubine is een stof die vrijkomt bij de afbraak van bloed. Als de hoeveelheid bilirubine in het bloed verhoogd is, kan de huid geel gaan zien. De meeste pasgeborenen zien enkele dagen na de geboorte geel.

Waarom moeten babys onder de lamp?

Wanneer een baby geel wordt en het bilirubinegehalte in het bloed te hoog is, is behandeling noodzakelijk. In medische taal noemt men deze behandeling fototherapie. Voor deze behandeling moet uw kind enkele dagen onder een speciale lamp liggen totdat het bilirubinegehalte in het bloed weer normaal is.

Hoe lang moet een baby onder de blauwe lamp?

Het licht van deze lamp versnelt de afvoer van het bilirubine. Als je baby langer dan 24 uur onder de UV-lamp ligt, nemen we nog een keer bloed en urine af. Dit doen we om zeker te weten dat de oorzaak geen infectie is. Of een afwijkende bloedgroep tussen moeder en kind.

29 gerelateerde vragen gevonden

Hoe lang fototherapie baby?

Duur van de fototherapie

Meestal duurt het één tot drie dagen. De baby wordt behandeld tot de waarde van het bilirubine in het bloed voldoende gedaald is. Hiervoor wordt iedere dag een beetje bloed van uw baby afgenomen. In zeldzame gevallen is het bilirubinegehalte zo hoog dat fototherapie alleen onvoldoende is.

Hoe lang duurt geelzucht bij baby?

De gele kleur verdwijnt meestal na twee weken. Soms blijft een baby na drie weken nog geel. Dat kan worden veroorzaakt door moedermelk en is dan meestal onschuldig. In heel zeldzame gevallen kan er sprake zijn van een leverziekte.

Hoe gevaarlijk is geelzucht?

Is geelzucht gevaarlijk? Meestal is geelzucht onschuldig. Wanneer het bilirubine gehalte in het bloed echter zeer hoog wordt, kan dit tot onomkeerbare hersenschade leiden. Dit heet kernicterus.

Wat is fototherapie baby?

Bij fototherapie wordt uw kind behandeld met speciaal licht. Onder invloed van dit licht wordt de bilirubine in het bloed afgebroken zodat het kan worden uitgescheiden via de ontlasting en urine. Gedurende de behandeling ligt uw kind in een couveuse of bed onder één of meerdere lampen.

Waarom geelzucht baby?

De meeste baby's worden 2 tot 5 dagen na de geboorte geel. Een bepaalde afbraakstof (bilirubine) moet door de lever worden opgeruimd. De lever van uw baby moet nog op gang komen, omdat uw baby pas is geboren. Hierdoor wordt het bilirubine in de huid opgeslagen, waardoor uw kind een gele kleur krijgt.

Is bilirubine schadelijk?

Als het bilirubinegehalte in het bloed van uw kind te hoog is, is behandeling nodig om te voorkomen dat de waarde verder stijgt. Extreem hoge bilirubinewaarden kunnen namelijk hersenbeschadiging veroorzaken. Hersenbeschadiging bij pasgeborenen als gevolg van geelzien komt gelukkig maar zeer zelden voor.

Wat is Bloedgroepantagonisme?

Bij bloedgroepantagonisme zijn er specifieke verschillen tussen de bloedgroepen van moeder en kind. Moeder maakt dan tijdens de zwangerschap antistoffen tegen de bloedgroep van haar baby aan en geeft deze via de placenta door. Deze antistoffen breken de rode bloedcellen van de baby af waardoor veel bilirubine vrijkomt.

Hoe lang kan geelzucht duren?

Geelzucht komt veel voor bij pasgeboren baby's. Dit is in verreweg de meeste gevallen onschuldig. De lever van een pasgeboren baby is nog niet altijd in staat om bilirubine uit het bloed te filteren en te verwerken. De geelzucht wordt bij deze baby's bijna altijd binnen enkele dagen minder.

Waarom is een baby blauw?

Een blauwe baby (ook wel bekend als het blauwebabysyndroom) is in de volksmond een term gebruikt voor pasgeboren baby's met cyanotische verschijnselen zoals hartkwalen, methemoglobinemie en het respiratory distress syndrome. De blauwe huid wijst erop dat het kind niet genoeg zuurstof krijgt.

Wat testen ze bij een hielprik?

Bloedonderzoek hielprik

In een laboratorium wordt het bloed onderzocht op een aantal zeldzame ziektes. Bijvoorbeeld een ziekte van de schildklier of bijnier, een vorm van bloedarmoede (sikkelcelziekte) en een aantal stofwisselingsziekten. De meeste daarvan zijn erfelijk.

Hoe herken je geelzucht baby?

Men spreekt van geelzucht bij een pasgeborene wanneer het oogbindvlies (wit van het oog) en de huid geel kleuren tijdens de eerste dagen na de geboorte. Het is geen ziekte op zich, maar het wijst erop dat er iets misloopt met de afvoer van het bilirubine dat zich opstapelt in de huid en het oogwit.

Hoe werkt fototherapie?

De behandeling van hyperbilirubinemie bestaat uit fototherapie. Hierbij worden lampen gebruikt met een speciaal licht. Deze lampen zorgen ervoor dat het bilirubine in het bloed (versneld) afgebroken wordt en eenvoudig het lichaam kan verlaten via de urine en ontlasting.

Wat is lichttherapie bij psoriasis?

Lichttherapie met UV-B straling

UV-B straling zorgt ervoor dat de snelle celdeling van cellen van de huid wordt geremd. Het heeft ook een positieve invloed op de ontsteking van de huid die ontstaat als gevolg van psoriasis.

Wat doet lichttherapie bij eczeem?

Zoals veel eczeempatiënten zelf hebben ervaren, kan zonlicht een positieve invloed hebben op eczeem. De reden hierachter is dat zonlicht, specifiek het ultraviolette deel, de afweer in de huid zelf onderdrukt, waardoor het eczeem – wat door een overactief afweersysteem wordt veroorzaakt – minder wordt.

Kan je sterven aan geelzucht?

Typisch verloop: malaise bij een vooraf gezond persoon, snel gevolgd door geelzucht en een veranderde mentale status die binnen enkele uren tot dagen kan leiden tot coma en overlijden.

Wat helpt tegen geelzucht?

Een blokkade van de galwegen kan bijvoorbeeld worden opgeheven door middel van een operatie, een stent (buisje) om de galweg open te houden of een drain om de galvloeistof af te voeren. Bij een leveraandoening worden vaak medicijnen en een leefstijlaanpassing geadviseerd (geen alcohol).

Hoe lang mag een baby geel zien na de geboorte?

Een beetje galkleurstof waar je baby geel van wordt, kan geen kwaad. Het gaat vanzelf weer over. 7 dagen na de geboorte is het meestal weer weg.

Wat is een normale Bilirubinewaarde baby?

Het fysiologische bilirubinegehalte wordt zelden hoger dan 200 micromol/l. Pathologisch zijn in ieder geval: een < 24 uur na de geboorte ontstane icterus. totale serumconcentratie bilirubine (TSB) > 200 micromol/l.

Hoe lang fototherapie?

Hoe lang duurt de fototherapie? De blauwe lamp helpt de lever totdat deze voldoende is ontwikkeld om zelf bilirubine af te breken. Dat duurt in ieder geval 24 uur en kan oplopen tot een aantal dagen. De duur van de fototherapie wordt bepaald door de waarde van het bilirubinegehalte in het bloed.

Is geelzucht kanker?

Geelzucht is geen ziekte, het is een verschijnsel door te veel galkleurstof in uw bloed. Bij alvleesklierkanker kan dat komen doordat de tumor de galbuis dichtdrukt. De gal kan dan nergens heen en hoopt zich op in de lever. Hierdoor komt de galkleurstof in het bloed terecht.

Volgende artikel
Kan een baby zien bij de geboorte?