Pasgeboren zoontje van Cristiano Ronaldo overleden

Waarom mag je in Portugal je kind geen Tom noemen?

Gevraagd door: Britt Yilmaz  |  Laatste update: 27 februari 2024
Score: 5/5 (23 stemmen)

In Portugal is Tom is verboden omdat korte namen niet zijn toegestaan. Tomás mag bijvoorbeeld weer wel. Ook de namen William en George zijn verboden (misschien omdat zij geen koningshuis hebben?).

Wat mag je je kind niet noemen?

Alle voornamen zijn toegestaan, behalve twee uitzonderingen. De ambtenaar van de burgerlijke stand mag een voornaam niet accepteren wanneer die ongepast is of wanneer die overeenkomt met een bestaande achternaam. Dus je kind De Vries, De Boer of Jansen noemen; dat mag dus niet.

Welke naam mag je je kind niet geven in Nederland?

Je mag een kind geen achternaam als voornaam geven. Namen als Hillinga, Zuidema, Vos, en Goeman zijn al eens geweigerd. Verder mag je volgens de Nederlandse wet geen ongepaste naam geven, maar wanneer is een naam dan ongepast?

Kan je je kind Jezus noemen?

Zo is het in ons land niet verboden om je zoon Jezus te noemen. En ook Adolf mag best. Zelfs Pik, Shit en Anus zijn ooit geaccepteerd bij de burgerlijke stand.

Is de naam Sarah verboden in Marokko?

In Marokko mag je baby niet 'Sarah' met een -h heten. Babynamen moeten immers in de geest van de 'Marokkaanse identiteit' blijven. Omdat 'Sarah' een Hebreeuwse spelling is, is de naam verboden.

36 gerelateerde vragen gevonden

Welke namen mogen niet in islam?

Zelfs westerse namens als Laureen, Sandy, Alice, Elaine of Benjamin zijn niet meer toegestaan. Benjamin is in de Islam de zoon van de profeet Jacob en het is de huidige voornaam van minister-president Benjamin Netanyahu. Het zou daarom niet gepast zijn om een kind deze naam te laten dragen.

Welke namen zijn niet toegestaan in Belgie?

In België bestaat geen heldere en duidelijke wet met een lijst aan namen die verboden zijn. Sinds de naamwet van 1987, staat het de ouders vrij om een voornaam voor hun kind te kiezen. Zolang de naam geen verwarring geeft, het niet beledigend is en niemand schaadt, is de keuze bijzonder groot.

Waarom mag je je kind niet Maastricht noemen?

Maastricht Deze naam werd afgekeurd in Maastricht zelf.

We snappen 'm: je bent een trotse Maastrichtenaar, maar deze gaat zeker een hoop scheve gezichten opleveren. Dat wilde de ambtenaar liever voorkomen.

Wat is de achternaam van Jezus?

In zijn moedertaal het Aramees klonk zijn naam als jèsjoeha, de Griekse uitspraak daarvan werd in de Bijbel jeesous, wat in het latijn klonk als jesoes, en in onze taal werd dat Jezus. Een officiële achternaam had Jezus niet, dat was ook niet gebruikelijk in die tijd.

Wat is een verboden naam in Nederland?

Namen uit de Bijbel zoals Judas, Kaïn of Satan behoren dan ook tot de bekendste "verboden voornamen". Evenzo mogen religieuze gevoelens niet worden gekrenkt door de voornaam (b.v. Christus of God). Veelgebruikte merk- of plaatsnamen zijn ook niet toegestaan als voornaam. Zoals Maastricht.

Wat is de grappigste naam?

Top 19 faamnamen 2021

Ben Boute. Joyce de Roo-Bot. Wil Bierman. Ron de Bil.

Wie bepaalt achternaam kind?

Ouders die getrouwd zijn of geregistreerde partners

Dan krijgt uw kind automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt? Dan moet u dat, voor of tijdens de geboorteaangifte, samen laten vastleggen bij de burgerlijke stand.

Is het strafbaar om je kind te slaan?

Deze is in Nederland sinds 2007 bij wet verboden. Wat kinderen ook doen, ze mogen dus nooit geslagen worden, omdat slaan iemand zijn waardigheid aantast. Van psychische of emotionele kindermishandeling is sprake wanneer ouders of andere opvoeders het kind regelmatig uitschelden, vernederen, treiteren of angst aanjagen.

Hoe moet ik mijn dochter noemen?

In principe mag je je kind noemen zoals je wilt, op twee uitzonderingen na: namen die ongepast zijn en het gebruik van een achternaam als voornaam. Sommige namen zijn echter gebruikelijk als voornaam én achternaam en in dat geval mag het wel. Denk bijvoorbeeld aan Bloem, Karel of Achmed.

Welke leeftijd mag een kind zelf beslissen?

Zodra kinderen 18 jaar zijn - en dus meerderjarig -, mogen zij zelf beslissen waar zij willen wonen. Dat kan bij een van de ouders zijn, maar zij kunnen vanaf dat moment ook zonder toestemming van de gezaghebbende(n) zelfstandig gaan wonen.

Wat is de oudste Nederlandse naam?

De oudste bekende naam voor het Nederlands is het gereconstrueerde bijvoeglijk naamwoord *þeudisk, waarbij de þ voor een stemloze interdentale wrijfklank staat en de eu voor een tweeklank die ongeveer als "e-oe" werd uitgesproken. *þeudisk is afgeleid van het Germaanse woord *þeudô-, dat 'volk' betekent.

Wat is de populairste achternaam van Nederland?

Benieuwd naar de populariteit van jouw achternaam? Zoek het hier op. Volgens de Nederlandse Familienamenbank is De Jong de meest voorkomende achternaam in Nederland. In 2007 droegen bijna 84.000 mensen die naam.

Wat mag niet als voornaam?

Voorbeelden van ongepaste voornamen
  • bespottelijke namen;
  • scheldwoorden;
  • naam die bestaat uit heel veel namen;
  • bestaande achternaam, tenzij dat ook een bestaande voornaam is, bijvoorbeeld 'Roos'.

Welke leeftijd alleen naar Amsterdam?

Alleenreizende kinderen

Kinderen mogen vanaf 12 jaar alleen reizen. Een alleenreizend minderjarig (t/m 17 jaar) kind moet gedurende de hele reis in het bezit zijn (en deze op aanvraag kunnen tonen) van schriftelijke toestemming voor de reis van een ouder of wettige voogd.

Welke landen hebben geen achternaam?

In IJsland hebben ze geen familienamen zoals wij dat hebben. Bij de geboorte krijg je namelijk een patroniem, de naam van de vader met een toevoeging.

Welke namen mogen niet in Duitsland?

In Duitsland is er ook een bijzondere regel ingesteld, en dat is dat je je kind geen gender neutrale namen mag geven. Taylor, Robin, en Riley zijn daarom bijvoorbeeld verboden. Achternamen als voornaam mogen ook niet (maar waarom zou je dat eigenlijk willen?).

Wat is de populairste naam in België?

Olivia en Noah blijven de populairste voornamen

Voor het vierde jaar op rij is Olivia de meest gegeven voornaam aan pasgeboren meisjes in België in 2022.

Vorige artikel
Hoe baby meer laten slapen?