Toeslagen, dat werkt zó

Waarom krijg ik minder kinderopvangtoeslag?

Gevraagd door: Mart Koning  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.6/5 (24 stemmen)

Wij hebben uw inkomen opnieuw geschat
Als uw inkomen hoger is geworden, krijgt u minder toeslag. Of hebt u er zelfs geen recht meer op. In Mijn toeslagen ziet u met welk inkomen wij uw toeslagen hebben berekend. Onder 'Status laatste wijzigingen' vindt u 'Geschat inkomen voor 2021'.

Waarom krijg ik meer kinderopvangtoeslag?

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.

Hoe meer je verdient hoe minder kinderopvangtoeslag?

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is wel inkomensafhankelijk. Hoe hoger je inkomen, hoe minder tegemoetkoming je krijgt voor de kosten voor kinderopvang. Ouders met een gezamenlijk toetsingsinkomen lager dan €26.066 krijgen 96% van de kosten voor kinderopvang vergoed (tot de maximum uurprijs).

Hoe voorkom ik dat ik toeslag moet terugbetalen?

3 gouden tips: Hoe voorkom ik dat ik mijn toeslag moet...
  • Tip 1: Check of wij het goede inkomen van u hebben. En geef meteen een betere schatting van uw inkomen door. ...
  • Tip 2: Geef wijzigingen snel door. Verandert iets in uw leven? ...
  • Tip 3: Check of u aan de voorwaarden voldoet.

Hoe weet ik of ik gedupeerd ben kinderopvangtoeslag?

Uw dossier opvragen kan met een schriftelijk verzoek (een brief) of telefonisch via het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag op 0800 - 2 358 358 (gratis).

39 gerelateerde vragen gevonden

Hoe weet ik of ik recht heb op compensatie toeslagenaffaire?

Alle kinderen die door de toeslagenaffaire zijn opgegroeid in armoede en te maken kregen met gezinsproblemen, krijgen een financiële compensatie. Het gaat om 1.500 tot 7.500 euro, afhankelijk van hun leeftijd.

Hoe weet ik of ik in aanmerking komt voor de toeslagenaffaire?

Hoe weet de Belastingdienst welke ouders problematische schulden hebben? De Belastingdienst kan zien of ouders bij Toeslagen en de Belastingdienst schulden hebben. Dit is voor hen een signaal om met ouders contact op te nemen of zij ook nog andere schulden hebben.

Hoe moet je toeslag terugbetalen?

Bij de brief zit een acceptgiro of betaalinformatie waarmee u het bedrag kunt terugbetalen. U moet dat doen vóór de uiterste betaaldatum die op de voorkant van de brief staat. U hoeft niet per se de acceptgiro te gebruiken. U kunt het bedrag ook overmaken op ons rekeningnummer NL86 INGB 0002 4455 88.

Hoe betaal je toeslag terug?

Ongeveer 2 weken nadat u heb betaald, krijgt u een nieuwe brief met acceptgiro en betaalinformatie. In deze brief staat ook hoeveel toeslag u in totaal nog moet terugbetalen. Maak de bedragen van de volgende maanden weer over vóór de datum waarop u moet betalen. Elke keer als u hebt betaald, krijgt u een nieuwe brief.

Hoe kan het dat ik ineens belasting moet terugbetalen?

Bijvoorbeeld als u: inkomsten hebt waarover u nog geen belasting hebt betaald, zoals bijverdiensten. te weinig loonheffing hebt betaald via uw werkgever. een te laag bedrag hebt betaald via een eerdere voorlopige aanslag.

Is kinderopvangtoeslag afhankelijk van inkomen?

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.

Hoeveel uur minimaal werken voor kinderopvangtoeslag?

U krijgt alleen toeslag voor de uren die uw kind werkelijk naar de opvang gaat. De opvanguren die u over hebt, mag u nog wel de rest van het jaar gebruiken voor opvang. U werkt 25 uur per week. Volgens de berekening mag u toeslag aanvragen voor maximaal 153 uur dagopvang per maand.

Hoe schat ik mijn inkomen?

Het toetsingsinkomen is het jaarinkomen zoals dit gebruikt wordt door de belastingdienst voor de verschillende toeslagen. Het toetsingsinkomen wordt berekent uit uw inkomen(s) en eventuele aftrekposten zoals aftrek eigen woning, te betalen partneralimentatie en ondernemersaftrek.

Wat als ik te veel kinderopvangtoeslag hebt gekregen?

Bij de definitieve berekening weten we uw echte inkomen. Is dat hoger dan de schatting? Dan hebt u te veel toeslag gekregen, en moet u daarom terugbetalen. Dit is ook het geval wanneer niet úw inkomen is veranderd, maar dat van uw partner wél.

Welke ouder vraagt kinderopvangtoeslag aan?

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten die je als werkende ouder maakt voor kinderopvang. Je vraagt voor elk van je kinderen apart een toeslag aan. Afhankelijk van je situatie krijg je een percentage van je opvangkosten vergoed. Je betaalt de kosten van je kinderopvang eerst zelf.

Hoeveel bijbetalen kinderopvang?

Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€ 8,17 in 2020 en € 8,46 in 2021) hoger dan het maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,02 in 2020 en € 7,27 in 2021). Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,27 in 2020 (€ 6,49 in 2021).

Hoe weet je of je zorgtoeslag moet terug betalen?

Uw toeslag is eerst berekend met een schatting van uw inkomen. Bij de definitieve berekening weten we uw echte inkomen. Is dat hoger dan de schatting? Dan hebt u te veel toeslag gekregen, en moet u daarom terugbetalen.

Waar vind ik openstaande schuld Belastingdienst?

Naast een aanvraag via de BelastingTelefoon of Helpdesk Intermediairs kunt u op nog 2 nieuwe manieren een schuldenoverzicht bij de Belastingdienst opvragen: via een speciale bestellijn en via e-mail. Via de bestellijn van de Belastingdienst: 0800-0230107. Onder optie 6 kunt u per BSN/RSIN een overzicht aanvragen.

Wie komt in aanmerking voor 30000?

Bijna 15.500 ouders die zich vóór 15 februari hebben gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) hebben recht op de Catshuisregeling. Het bedrag van 30.000 euro is een eerste uitbetaling aan compensatie voor ouders die gedupeerd zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag.

Heb ik recht op 30000?

Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag: heb ik recht op €30.000? In december 2020 heeft het kabinet besloten om gedupeerde ouders sneller en ruimer te compenseren. Eén van de afspraken is dat alle ouders zo snel mogelijk €30.000 krijgen. Dit heet de Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag.

Wat houd de lichte toets toeslagenaffaire?

Iedereen die zich bij ons heeft aangemeld, krijgt een lichte toets. Wij doen deze toets om te kijken of ouders recht hebben op de Catshuisregeling. Wij controleren onder andere of ouders ooit kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd en of ze voldoen aan de voorwaarden. Wij doen dit heel zorgvuldig.

Wat is de compensatieregeling?

Een compensatieregeling is een regeling waarbij voor een categorie benadeelden de (hoogte van de) vergoeding van schade en de criteria om hiervoor in aanmerking te komen worden geregeld.

Hoeveel schadevergoeding toeslagenaffaire?

In juni 2020 was er nog zo'n 500 miljoen euro gereserveerd voor compensatie, inmiddels hebben we het over het elfvoudige. In de laatste voortgangsrapportage van de staatssecretaris is het gereserveerde bedrag opgelopen tot maar liefst 5,5 miljard euro.

Hoeveel geld krijgen gedupeerde toeslagenaffaire?

Alle gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire krijgen binnen vier maanden in elk geval 30.000 euro. Ouders die recht hebben op meer geld, blijven daarvoor in aanmerking komen. “We denken dat we de helft van de ouders met dit bedrag goed geholpen hebben,” zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën).

Hoe kan ik mijn inkomen wijzigen?

Uw situatie verandert bijvoorbeeld als u meer of minder inkomsten krijgt. Maar ook andere veranderingen, zoals een nieuw adres of rekeningnummer, kunt u doorgeven aan de Nederlandse Belastingdienst. Misschien moet u uw wijziging ook doorgeven in uw woonland. Vraag dat na bij de Belastingdienst in het land waar u woont.

Vorige artikel
Is kinderopvang zwaar werk?
Volgende artikel
Hoelang nek baby ondersteunen?