RECHT - HOE WERKT DE AOW

Waarom krijg ik meer AOW dan mijn partner?

Gevraagd door: ing. Maxim Slagmolen  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.8/5 (59 stemmen)

Woont u samen of bent u getrouwd? Dan krijgt u 50% van het minimumloon. Alleenstaanden krijgen meer AOW omdat zij hun kosten van levensonderhoud niet kunnen delen met een huisgenoot.

Hoeveel AOW krijg ik samen met mijn partner netto?

Ben je getrouwd en pas je de heffingskorting toe op je AOW, dan krijg je vanaf januari 2023 een bedrag van € 920,98 (netto) per maand per persoon. Zonder deze heffingskorting ontvang je € 736,06 per maand per persoon.”

Is AOW afhankelijk van inkomen partner?

Overige inkomsten van uw partner, zoals een pensioen of uitkering trekken we helemaal van de AOW-toeslag af. U krijgt geen AOW-toeslag meer als de overige inkomsten hoger zijn dan € 968,86 bruto per maand.

Hoeveel AOW krijg ik als mijn partner nog geen 65 is?

Partners hebben samen recht op 100 procent van het minimumloon aan AOW. Zodra de eerste partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, bedraagt de uitkering gelijk al 50 procent van het minimumloon. Zodra de jongste partner ook pensioengerechtigd is, bedraagt de gezamenlijke uitkering 100 procent van het minimumloon.

Hoeveel gaat de AOW per 1 januari 2023 omhoog?

Benieuwd naar wat je vanaf dit jaar aan pensioen en AOW gaat ontvangen? Meer over de belangrijkste ontwikkelingen lees je hier. Het ABP-pensioen wordt vanaf dit jaar (2023) met 11,96 procent verhoogd. Dit betekent dat gepensioneerden vanaf januari een hogere pensioenuitkering ontvangen.

20 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel AOW krijgt een echtpaar in 2023?

De bruto AOW-uitkering voor mensen met een partner bedraagt € 973,86 per maand. Het vakantiegeld bedraagt € 51,25. De netto AOW-uitkering voor mensen met een partner bedraagt per maand € 920,98. Zonder heffingskorting is dat € 736,06 netto per maand.

Waarom krijg ik geen volledige AOW?

Bijstand vult onvolledige AOW aan

Als u geen volledige AOW-uitkering heeft opgebouwd, kan uw inkomen lager zijn dan het bijstandsminimum. Dat komt bijvoorbeeld voor als u door verblijf in het buitenland minder AOW heeft opgebouwd. U kunt dan de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) krijgen.

Wat is de AOW voor 2 personen?

AOW 2022 getrouwd of samenwonend

Bent u getrouwd of woont u samen dan is het nieuwe AOW bedrag per 1 januari € 901,07 bruto per persoon. Netto houdt u daar € 851,52 aan over. Hierbij is rekening gehouden met €172,50 loonheffingskorting en € 49,55 Zvw premie. De AOW uitkering in 2022 is netto €12,97 hoger dan 2021.

Wat is een goed netto pensioen?

Rekening houdend met de AOW, aanvullend pensioen, inkomen uit vermogen en overig aanvullend inkomen komt het gemiddeld netto pensioen in 2021/2022 uit op €2200,- – €2500,- per maand. Voor alleenstaanden ligt dit bedrag iets lager; gemiddeld tussen de €1400,- en €1700,-.

Hoeveel is de partnertoeslag AOW?

Geen AOW-partnertoeslag

De partnertoeslag is komen te vervallen sinds 1 januari 2015. Als u nu voor het eerst AOW krijgt, ontvangt u geen AOW-toeslag meer voor uw jongere partner. Ook niet als uw partner geen inkomen heeft of niet te veel verdient.

Heb ik recht op zorgtoeslag met AOW en pensioen?

Ook als u alleen AOW ontvangt kunt u in aanmerking komen voor zorgtoeslag en andere toeslagen.

Heb je recht op AOW als je nooit gewerkt hebt?

Het antwoord op deze vraag is ja, mits u ook voldoet aan de opbouw eisen van de AOW. De AOW uitkering kijkt namelijk naar het feit of u wel of niet gewerkt heeft. Wel kijkt de AOW hoeveel jaren tussen uw 17e en 67e u in Nederland gewoond heeft.

Hoeveel gaat mijn uitkering omhoog in 2023?

Per 1 januari 2023 worden bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 10,15%, in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag. Per 1 januari 2023 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 232,90 naar bruto € 256,54.

Wat is een redelijk pensioen?

Een richtlijn die vaak wordt gebruikt voor 'genoeg pensioen' is 70% van het laatstverdiende bruto-inkomen. Dit betekent dat je 70% van het (bruto) inkomen dat je ontvangt als je met pensioen gaat nodig hebt voor je pensioen. Het is heel makkelijk te checken hoe je er zelf voor staat.

Wat is het bruto AOW bedrag voor gehuwden?

Het AOW-bedrag dat gehuwden in 2023 ontvangen bedraagt: € 12.301,- (bruto per jaar per persoon indien beiden AOW-gerechtigd zijn). Het AOW-bedrag dat een alleenstaande in 2023 ontvangt bedraagt: € 18.031,- (bruto per jaar). Op de site van de Sociale Verzekeringsbank vind je alle informatie omtrent AOW.

Hoeveel is een gemiddelde AOW?

Wat is het gemiddelde pensioen van Nederlanders? In 2018 was het gemiddelde pensioen van AOW-huishoudens € 3830. Gecorrigeerd voor inflatie bedraagt dit in 2023 rond de € 5135. Deze vraag heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al eens beantwoord, in 2018.

Wat heeft invloed op je AOW?

De AOW heeft een gehuwdenpensioen en een ongehuwdenpensioen . Uw woonsituatie bepaalt welke AOW u krijgt. Met woonsituatie bedoelen we of u alleen woont of met iemand samen. En of u een gezamenlijke huishouding heeft voor de AOW.

Hoeveel AOW ers hebben geen pensioen?

In absolute aantallen is het aantal werknemers zonder pensioen van 856.000 in 2016 naar 936.000 werknemers in 2019 gestegen tot bijna een miljoen.

Waarom krijg ik pas met 68 jaar pensioen?

De gemiddelde levensverwachting neemt nog steeds toe. Hierdoor verschuift de AOW-leeftijd in stappen omhoog. Als gevolg hiervan is per 1 januari 2018 ook de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar gegaan. De pensioenrichtleeftijd is een van de uitgangspunten voor het bepalen van de fiscaal maximale pensioenregeling.

Wat is het vakantiegeld van de AOW in 2023?

Wat betekent dit voor uw vakantiegeld

Uw vakantiegeld in 2023 is bruto € 6,26 lager dan in 2022. U bent ongehuwd en woont alleen. U kreeg van mei 2022 tot en met april 2023 een volledige AOW. Uw vakantiegeld in 2023 is bruto € 8,84 lager dan in 2022.

Hoe hoog is de AOW in 2024?

Het bedrag gaat niet ineens omhoog, maar stapsgewijs. Minimumloon en AOW stijgen in 2023 en 2024 met 2,5% per jaar extra en in 2025 komt er 2,32% bij.

Wat is een heffingskorting bij de AOW?

De algemene heffingskorting geldt voor iedereen in Nederland. Na het bereiken van de AOW-leeftijd daalt deze heffingskorting van maximaal €2888 naar €1494 (2022). De verlaging komt doordat je als AOW'er geen AOW-premie meer betaalt.

Hoe vaak worden de AOW bedragen aangepast?

De hoogte van de AOW wordt elk half jaar aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon. Die stijgt per 1 januari 2023 met 10,15%. Zo ontvangt een alleenstaande AOW-gerechtigde per 1 januari 2023 € 1353,11 bruto per maand. Dat was € 1261,52.

Volgende artikel
Hoeveel geld geboorte kind?