Waarom is mijn kind zo moeilijk?

Gevraagd door: Ryan van der Veen  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.4/5 (36 stemmen)

Veel voorkomende redenen van lastig gedrag (boos zijn, iets niet willen, niet luisteren) zijn moeheid, dorst en trek. Daar doe je iets aan door je kind wat te eten of te drinken geven en een rustige activiteit. Ook is het slim om je verwachtingen dan bij te stellen.

Waarom is mijn kind zo dwars?

Het ene kind vertoont misschien meer dwars gedrag dan het andere kind. Het is een normaal verschijnsel en hoort bij het opgroeien. Sommige kinderen ontdekken hun eigen wil en zitten midden in een identiteitsontwikkeling. Andere kinderen nemen niet zonder meer aan wat volwassenen tegen hen zeggen.

Waar komt een onhandelbaar kind vandaan?

Het kan verschillende oorzaken hebben dat een kind onhandelbaar wordt. Onbegrip vanuit de ouders, de komst van een jonger broertje of zusje, verkeerde vrienden en ook bepaalde aandoeningen, zoals asperger of ADHD kunnen ervoor zorgen dat ouders het kind minder goed begrijpen en begeleiding in de ontwikkeling.

Hoe leer je een kind dat iets niet mag?

Regels en grenzen: hoe bewaak je ze?
 • Stel duidelijke grenzen en wees hier ook consequent in: 'nee' betekent echt 'nee', elke keer. ...
 • Benoem waarom iets niet mag. ...
 • Probeer met je partner op één lijn te zitten. ...
 • Straf je baby niet: op deze jonge leeftijd heeft dat nog geen zin. ...
 • Het belangrijkste: heb geduld!

Wat te doen met een moeilijk kind?

Om kinderen te helpen hun moeilijke gedrag achterwege te laten, zijn de volgende 7 stappen meestal voldoende:
 • Stap 1: Onderzoek de behoefte van het kind. ...
 • Stap 2: Toon begrip. ...
 • Stap 3: Geef erkenning. ...
 • Stap 4: Bedenk en doe wat werkt. ...
 • Stap 5: Stimuleer en daag uit om verantwoordelijkheid te nemen.

Hoe ga je om met moeilijk gedrag van kinderen?

27 gerelateerde vragen gevonden

Wat zijn Kindkenmerken?

Welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het nodig? Kindkenmerken worden vertaald naar onderwijsbehoeften. Men richt zich niet zozeer op wat er mis is met een kind, maar meer op wat het nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

Hoe dwing je respect af van je kind?

Deze ontwikkeling is een belangrijke ontwikkeling, want wanneer je kind zelf kan redeneren op een eigen manier werkt hij hierdoor aan zijn zelfvertrouwen.
 • Tip 1: Wees respectvol naar anderen, zeker in het bijzijn van je kind. ...
 • Tip 2: Respecteer de veranderingen van je kind. ...
 • Tip 3: Help je kind zichzelf te respecteren.

Hoe moet een kind opgevoed worden?

Je kinderen goed opvoeden, hoe doe je dat?
 1. Los het niet op in zijn/haar plaats.
 2. Geef zelf het goede voorbeeld.
 3. Laat je kind niet altijd winnen.
 4. Ga een conflictsituatie niet uit de weg.
 5. Leer je kind wachten.
 6. Je kind mag zich vervelen.
 7. Laat verschillende denkpistes zien.
 8. Leer je kind om anderen te waarderen.

Hoe leer ik mijn kind nee zeggen?

Leren nee te zeggen

Leg je kind uit dat hij duidelijk 'nee' mag zeggen tegen iets wat hij niet wilt en oefen daar bijvoorbeeld mee samen. Let daarbij ook op zijn lichaamshouding en leer hem er een korte uitleg bij te geven.

Hoe zeg je nee tegen een kind?

9 tips om nee te zeggen tegen je kind
 • Eén keer nee zeggen is genoeg. ...
 • Uitleggen. ...
 • Een 'ja' kan ook 'nee' betekenen. ...
 • Niet schreeuwen. ...
 • Respecteer hun privacy. ...
 • Zeg nee en geef een alternatief. ...
 • Geef geen valse hoop. ...
 • Laat je kind kiezen.

Waarom slaat een kind zichzelf?

Volgens kinder- en jeugdpsychiater Koen Stolk is een gebrekkige frustratietolerantie of emotieregulatie inderdaad meestal de reden waarom kinderen zichzelf slaan. Vooral dreumesen hebben nog een gebrekkig copingmechanisme voor lastige emoties. Het kan ook een symptoom van autisme zijn.

Hoe slaan afleren peuter?

Dit doe je door empathie te tonen voor de frustratie die je kind ervaart bijvoorbeeld 'Ik snap het je bent boos, je wilt ook graag met de beer spelen, maar je mag andere mensen niet slaan/bijten wanneer je boos bent. '. Erken de gevoelens die je ziet, toon begrip en benoem dat je kind niet mag slaan / bijten.

Wat moet je doen als je kind je slaat?

Sla of schop niet terug en schreeuw ook niet tegen je kind. Stop met waar je mee bezig bent en vertel je kind welk gedrag moet stoppen en waarom. Zeg bijvoorbeeld 'Benjamin, stop nu met slaan. Je doet mij pijn, ik wil dat je hier meteen mee stopt en rustig wordt.

Waarom daagt een kind uit?

Waarom daagt mijn kind mij uit? “Achter uitdagend gedrag – dat vaak zeer irritant is – gaat altijd een behoefte schuil. Je kind heeft op dat moment íets nodig en hij vraagt erom op een ongepaste manier. Een kind kan zich bijvoorbeeld gewoon vervelen en een relletje organiseren is dan een vorm van entertainment.

Wat is Zelfbepalend gedrag?

zelf-contact: in contact staan met je eigen waarden, kwaliteiten en intrinsieke drijfveren en idealen. autonomie: eigen keuzes maken en zorgen dat je dagelijks leven congruent is met waar je in gelooft.

Wat zijn symptomen van ODD?

Verschijnselen van ODD
 • is vaak driftig.
 • vindt het moeilijk te gehoorzamen, gaat snel in verzet.
 • is snel boos of gefrustreerd.
 • heeft vaak de neiging anderen te ergeren of te plagen.
 • geeft vaak anderen de schuld van zijn eigen fouten.

Hoe ga je om met nee?

Je kind moet leren omgaan met nee, maar jij kunt hem daarbij helpen!
 1. #1 Wees duidelijk en consequent. Zorg dat je weet wat je belangrijk vindt in je opvoeding en wees hierin consequent. ...
 2. #2 Leg uit wat de reden is waarom je nee zegt. ...
 3. #3 Benoem wat het kind graag wil. ...
 4. #4 Vertel welk gedrag je wél wilt zien. ...
 5. # 5 Keep calm…

Wat is het huis van het kind?

In een Huis van het Kind werken organisaties samen om gezinnen zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te ondersteunen. Aanstaande ouders, gezinnen, kinderen en jongeren kunnen er terecht voor alles rond opgroeien en opvoeden . Huizen van het Kind zijn erkend en gesubsidieerd door Opgroeien.

Wat is het doel van opvoeden?

Opvoeden houdt in dat ouders hun kind begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling tot iemand die zelfstandig kan meedoen aan de samenleving. Dit doen ouders door: Het bieden van een verzorgende en beschermende omgeving.

Welke manieren van opvoeden zijn er?

De vier meestvoorkomende opvoedstijlen zijn:
 • Democratisch (autoritatief)
 • Autoritair.
 • Toegeeflijk (permissief)
 • Verwaarlozend.

Wat is respectloos gedrag?

Respectloos betekent zonder respect behandeld worden of de ander zonder respect behandelen. Dat kan op tal van manieren zoals: De ander onderuithalen of kleineren. De ander te schande maken of kwaad spreken over de ander.

Wat betekent respect voor kinderen?

Respect hebben voor elkaar is een belangrijke kwaliteit om je kinderen al op jonge leeftijd te leren. Het legt de basis voor ander positief gedrag zoals empathie, vriendelijkheid, oprechtheid en eerlijkheid.

Wat moet je doen als je kind je uitscheld?

“De strijd aangaan heeft meestal weinig effect. Praat er op een rustig moment met je kind over. Vraag waarom hij die woorden gebruikt en vertel in de ik-vorm wat het voor jou betekent. Wil je op het moment zelf het schelden stoppen, geef het kind dan een time-out op een plek waar hij uit z'n dak kan gaan.

Wat is handelingsgericht werken basisonderwijs?

Handelingsgericht werken (HGPD) is een concrete uiting van de Wet Passend Onderwijs. Deze werkwijze heeft tot doel de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen te verbeteren.

Wat is HGW in onderwijs?

Vanuit het Handelingsgericht werken (HGW) worden de kinderen begeleid om zo de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding die we aan alle kinderen bieden te verbeteren. HGW maakt adaptief onderwijs en doeltreffende kindbegeleiding concreet, zodat ons team effectief om kan gaan met verschillen tussen kinderen.