Waar vind ik hulp voor mijn kind?

Gevraagd door: mr. Sebastiaan Kallen M  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.2/5 (55 stemmen)

Waar vind ik hulp voor mijn kind van 4-18 jaar?
 1. U kunt bij veel hulpverleners terecht. ...
 2. Vragen over opvoeden en ontwikkeling: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ...
 3. Vragen bij opvoed-, gedrags- en psychische problemen: sociaal wijkteam/jeugdteam. ...
 4. Zorgen over ontwikkeling van uw kind: integrale vroeghulp (tot 8 jaar)

Waar kan ik terecht met een onhandelbaar kind?

Jeugd en opvoedhulp. Jeugd en opvoedhulp biedt ondersteuning bij met onhandelbare kinderen en kan ouders helpen hun kind beter te begrijpen.

Wat moet ik doen met een onhandelbaar kind?

Het is belangrijk om dit ongewenste gedrag niet te belonen. De rust bewaren, een goed humeur en een positieve houding kunnen bijdragen aan het voorkomen of oplossen van dit gedrag. Wanneer je samen bent met je kind is het belangrijk om elkaar te steunen en het met elkaar eens te zijn.

Wat moet je doen als je kind geen hulp wilt?

Benoem dat je graag wilt dat je kind zich fijn voelt en dat jij je ook prettig wilt voelen. Laat het kind meedenken om tot een oplossing te komen. Leid het kind even af. Het kan ook helpen om je kind even helemaal op andere gedachten te brengen: neem even de tijd om een spelletje te spelen.

Hoe kom je in een jeugdinstelling?

Hoe regel ik het verblijf in een jeugdinstelling?
 1. (Tijdelijk) verblijf in een jeugdinstelling valt voor een groot deel onder de Jeugdwet. Uw gemeente is verantwoordelijk voor deze hulp.
 2. U vraagt hiervoor een indicatie of doorverwijzing aan bij uw gemeente of de (huis)arts van uw kind.

Geen goede hulp voor kinderen met dyscalculie

30 gerelateerde vragen gevonden

Hoe geraak je in een instelling?

Een jeugdrechter kan een jongere voor een bepaalde periode in een gemeenschapsinstelling plaatsen, bijvoorbeeld als die jongere een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd of als de jongere in een zwaar problematische opvoedingssituatie verkeert.

Hoe kom je in een gesloten instelling terecht?

Voor een plaatsing in de gesloten jeugdzorg is een machtiging van de kinderrechter nodig. Vaak wordt er een spoedmachtiging afgegeven, zodat het kind meteen naar de instelling gebracht kan worden zonder dat de rechter het kind eerst zelf hoeft te spreken.

Kan ik mijn kind gedwongen laten opnemen?

Als je nog geen 18 bent, kun je tegen je wil of tegen de wil van je ouders worden opgenomen. Een gedwongen opname van kinderen onder de 12 jaar is zeldzaam. Meestal gaat het om jongeren van 12 jaar of ouder. De rechten van patiënten bij gedwongen opname worden beschermd door middel van de Wet Verplichte ggz.

Wat moet je doen als je kind niet naar school wil?

Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat of regelmatig te laat komt, gaat de school met uw kind en met u in gesprek. Bij aanhoudend verzuim is school verplicht dit te melden bij het Regionaal Bureau Leerplicht. U en uw kind krijgen vervolgens een oproep van een consulent leerplicht voor een gesprek.

Waarom jongeren geen hulp zoeken?

De omgeving heeft er geen last van of wijt de symptomen aan de persoonlijkheid van het kind. Jongeren zelf ontwikkelen gaandeweg manieren om met hun stoornis om te kunnen gaan. Pas op latere leeftijd, als ze zelfstandiger worden, werken die manieren niet meer en zoeken ze hulp.

Hoe blijf je rustig als je kind niet luistert?

Hoe word je een relaxte ouder
 1. Herken je eigen emoties. Als je kind niet luistert, niet doet wat je wilt of iets op een verkeerde manier doet, kan je boos worden. ...
 2. Luister naar je kind. ...
 3. Stel je reactie uit. ...
 4. Reageer op de intentie en niet op het gedrag. ...
 5. Praat over je eigen gevoel. ...
 6. Neem tijd voor jezelf.

Hoe negatief gedrag aanpakken?

“Bovendien zijn een goede orde en sfeer in de klas belangrijk om tot leren te komen. De leerling die zich misdraagt, kan later ernstige problemen krijgen.
...
 1. Kies een paar concrete afspraken. Formuleer regels positief. ...
 2. Geef regelmatig positieve feedback. ...
 3. Corrigeer storend gedrag discreet. ...
 4. Bouw een vertrouwensband op.

Waarom is mijn kind zo dwars?

Het ene kind vertoont misschien meer dwars gedrag dan het andere kind. Het is een normaal verschijnsel en hoort bij het opgroeien. Sommige kinderen ontdekken hun eigen wil en zitten midden in een identiteitsontwikkeling. Andere kinderen nemen niet zonder meer aan wat volwassenen tegen hen zeggen.

Hoeveel uithuisplaatsingen per jaar in Nederland?

Ieder jaar wordt een groeiend aantal (ca. 45.000) kinderen in Nederland uit huis geplaatst (UHP)(2), soms met geweld. Vergeleken met de rest van Europa zitten we in de middenmoot(3), maar als we kijken naar de negatieve gevolgen van een UHP zouden we, net als in Italië, veel minder kinderen uit huis moeten plaatsen.

Hoe kan ik mijn dochter helpen?

Tips voor ouders
 1. Kijk eerst naar jezelf. ...
 2. Stimuleer je kind op de juiste manier. ...
 3. Pas je verwachtingen aan. ...
 4. Focus op het positieve. ...
 5. Houd rekening met de levensfase. ...
 6. Observeer je tiener. ...
 7. Moedig je tiener aan voor zichzelf te kiezen. ...
 8. Leer je kind eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Wat als je je kind niet meer aan kan?

In zulke situaties is jeugdhulp nodig. Meestal biedt een hulpverlener hulp in de thuissituatie. Soms helpt dat niet genoeg en is het nodig dat een kind (tijdelijk) ergens anders woont.

Wat te doen bij Schoolweigering?

Tips bij schoolweigering
 1. Lees meer over schoolweigering om meer inzicht te krijgen in het probleem van je kind.
 2. Praat met je kind. ...
 3. Zoek contact met de school, zodat de docenten en vertrouwenspersoon op de hoogte zijn van de situatie en kunnen meedenken over een oplossing.

Wat is een goede reden om niet naar school te gaan?

Smoesjes op de basisschool
 • Ik voel me niet zo lekker. Deze smoes staat met stip op nummer 1: Ik voel me niet zo lekker. ...
 • Geïnspireerd door Donald Duck. ...
 • De meester zei dat we niet naar school hoefden. ...
 • Het is zaterdag. ...
 • Ik ben nog zo moe. ...
 • Ik hoef niets meer te leren. ...
 • De neus truc. ...
 • Het eerste uur vrij.

Wat is de boete als je kind niet naar school gaat?

De richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, gaat uit van zo'n €100 per dag dat een kind van school wordt gehouden. Er geldt een maximum van €600 per gezin voor één week en €900 per gezin bij twee weken. Bij herhaling van luxe verzuim worden de boetes hoger.

Wie kan je gedwongen laten opnemen?

Als iemand een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving, kan de rechter of burgemeester deze persoon gedwongen laten opnemen. Dit is een ingrijpende maatregel die om die reden alleen in uiterste gevallen wordt toegepast.

Hoe kan ik mijn kind laten opnemen?

Waar kan je terecht?
...
 1. Huisarts.
 2. Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)
 3. Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
 4. Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
 5. Zelfstandige hulpverleners.
 6. Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)
 7. Psychiatrisch ziekenhuis.
 8. Psychiatrisch dagcentrum.

Wat kun je doen als je kind ontspoort?

Vaak gaat er achter een agressieve tiener een onzekere tiener schuil, dus ook weerbaarheidstraining zou je tiener kunnen helpen om op een juiste manier met zijn agressie om te gaan. Kijk wat bij je kind past. Vaak helpt doen (een coach die gebruik maakt van sport) beter dan praten.

Wat mag je in een gesloten instelling?

Verblijf je in een gesloten instelling? Dan mag de groepsleiding je in bepaalde situaties wel vastpakken en vasthouden. Bijvoorbeeld om je rustig te krijgen of om je naar de afzonderingsruimte te brengen. Of en wanneer ze dit mogen doen staat in je behandel-/hulpverleningsplan.

Waarom zit je in een gesloten instelling?

Als je in een gesloten instelling wordt geplaatst, krijg je daar een behandeling. Je leert hoe je je leven beter kunt inrichten en hoe je beter met jezelf en met anderen kunt omgaan (sociale vaardigheden). Je verblijf is zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Je familie wordt erbij betrokken.

Waarom zit je in een gesloten inrichting?

Het gaat om kinderen die zichzelf beschadigen, het leven niet meer zien zitten, vastzitten in mensenhandel of kinderprostitutie en/of drank en drugs gebruiken. Ze worden in de gesloten jeugdzorg geplaatst met een machtiging van de kinderrechter om hen tegen zichzelf of hun omgeving te beschermen.

Vorige artikel
Hoe kraammand maken?