Hoe kies je de juiste kinderopvang voor je kind?

Waar moet je op letten bij kiezen kinderopvang?

Gevraagd door: bc. Oscar van den Broek LLB  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.8/5 (46 stemmen)

11 tips voor het kiezen van een kinderdagverblijf
 • Bezoek een aantal kinderdagverblijven. ...
 • Ga in gesprek met de pedagogisch medewerkers. ...
 • Bekijk het kinderdagverblijf goed. ...
 • Vraag naar de samenstelling van de groepen. ...
 • Vraag naar de dagindeling en de pedagogische visie. ...
 • Vraag hoe het kinderdagverblijf communiceert met ouders.

Hoe kies je een goede kinderopvang?

Op deze punten kun je letten bij je keuze voor een kinderopvang.
 1. Check de kwaliteit. ...
 2. Heeft de kinderopvang een HKZ-certificaat. ...
 3. Bekijk het pedagogisch plan van de kinderopvang. ...
 4. Kijk of het voedingsplan bij je wensen past. ...
 5. Check of er een oudercommissie is. ...
 6. Vraag na hoe de communicatie verloopt.

Wat kan beter in de kinderopvang?

Kinderopvang kan een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen.
...
Kwaliteitsmodel Riksen-Walraven
 • Bieden van een veilige basis.
 • Stimuleren van persoonlijke competentie.
 • Bevorderen van sociale competentie.
 • Overdragen van normen en waarden.

Welke kinderopvang past bij mij?

Het belangrijkste is dat je doet wat voor jou goed voelt. Wat de één een fijn kinderdagverblijf vindt, is voor de ander een rotplek om je kind achter te laten. Het is zo persoonlijk! Ga daarom altijd (een of meerdere keren) kijken en kennismaken, stel veel vragen en volg je gevoel.

Welke vragen moet je stellen bij een kinderdagverblijf?

Deze vragen moet je stellen!
 • Hoe ziet een dag op de kinderopvang eruit?
 • Welk pedagogisch beleid wordt er gehanteerd?
 • Als mijn kind voor het eerst komt, hoe verloopt dat dan?
 • Wat zijn de breng- en haalmomenten?
 • Hoe wordt er om gegaan met veiligheid en hygiëne?
 • Is er ruimte om buiten te spelen?

28 gerelateerde vragen gevonden

Is er veel vraag naar kinderopvang?

Steeds meer mensen in kinderopvang nodig

De vraag naar medewerkers in de kinderopvang neemt toe door de aantrekkende economie. Steeds meer mensen gaan weer aan het werk en ouders krijgen ook meer kindertoeslag.

Hoeveel dagen kinderopvang is goed?

Het klinkt ouderwets, maar kinderen hebben behoefte aan de drie r's: rust, reinheid en regelmaat. Vooral regelmaat is in dit opzicht belangrijk. Kies bijvoorbeeld voor twee of drie dagen kinderopvang in de vorm die je als ouder prettig vindt (een gastouder, opa en oma, een kinderdagverblijf,...).

Hoeveel verdien je per uur als pedagogisch medewerker?

Het gemiddelde pedagogisch medewerker salaris in Nederland is € 30.985 per jaar of € 15,89 per uur.

Welke beroepen kun je doen met pedagogisch medewerker?

Voorbeelden van functies die je kunt uitoefenen zijn:
 • Pedagogisch medewerker kinderopvang.
 • Activiteitenbegeleider.
 • Woonbegeleider.
 • Jongerenwerker.
 • Reclasseringswerker.
 • Gezinshuisouder.
 • Medewerker Informatie, Voorlichting en Advies.

Wat is het salaris van een pedagogisch medewerker?

Salaris pedagogisch medewerker

'Je verdient tussen de 2.069 en 3.072 euro. Een pedagogisch medewerker niveau B verdient minimaal 1.979 euro bruto per maand bij aanvang van zijn of haar carrière. Het eindsalaris kan 2.828 euro bruto per maand bedragen.

Wat is kwaliteit in de kinderopvang?

De kwaliteit van kinderopvang kan omschreven worden als datgene dat de opvang verantwoord maakt. Naast de veiligheids- en gezondheidsaspecten is de pedagogische kwaliteit bepalend. Hoge pedagogische kwaliteit zorgt ervoor dat kinderen zich op een optimale manier kunnen ontwikkelen.

Wat zijn de vier pedagogische doelen?

Dit betekent dat de kinderopvang moet voldoen aan 4 pedagogische doelen:
 • Emotionele veiligheid voor het kind bieden. Medewerkers van de kinderopvang tonen respect voor (de zelfstandigheid van) de kinderen. ...
 • Persoonlijke kwaliteiten bevorderen. ...
 • Sociale kwaliteiten bevorderen. ...
 • Normen en waarden overbrengen.

Wat zijn knelpunten in de kinderopvang?

Ik wil een knelpunt uit het pedagogisch beleid aan te pakken. Het is zo: op ons kinderdagverblijf wordt er te snel ingegrepen, geholpen en voorgedaan. Bijvoorbeeld: Kinderen hebben een conflict en schreeuwen tegen elkaar, vervolgens kijken ze naar de pedagogisch werker. De pedagogisch werker grijpt direct in.

Waar moet je letten op een peuterspeelzaal voor je kind?

Emotionele en sociale vaardigheden, cognitieve vaardigheden, de motorische ontwikkeling en taalontwikkeling: het komt allemaal aan bod op een peuterspeelzaal. Hij komt in situaties terecht die hij thuis niet zo snel zal ervaren. Hij leert er onder andere: samenwerken met andere kindjes.

Welke taken voer je uit als pedagogisch medewerker kinderopvang?

Een Pedagogisch Medewerker Kinderopvang begeleidt kinderen in een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang of een peuterspeelzaal. De Pedagogisch Medewerker Kinderopvang helpt deze kinderen bij hun ontwikkeling door activiteiten te organiseren, zoals knutselen, spelletjes spelen, dansen en toneelspelen.

Wat kun je met pedagogisch medewerker niveau 3?

Leer tijdens de MBO-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3) alles over het begeleiden en ondersteunen van kinderen tot 12 jaar. Na deze opleiding kun je werken bij een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal.

Wat zijn de taken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang?

Als pedagogisch medewerker kinderopvang begeleid je kinderen in hun spel en ontwikkeling en bied je de zorg die ze nodig hebben. Je werkt met kinderen van 0 tot 13 jaar samen met ouders en andere opvoeders.

Is 4 dagen opvang veel?

Die onvoorspelbaarheid zorgt volgens Reuling voor meer onrust bij de kinderen dan vier of vijf dagen opvang per week. Het is belangrijk om vrouwen te stimuleren om meer te werken. Zo blijven ze financieel en mentaal afhankelijk.

Hoeveel dagen kinderopvang gemiddeld?

Het gemiddelde aantal uren opvang per kind per maand is gestegen tot 58,6 uur per maand. In de dagopvang werd in het eerste kwartaal van 2019 gemiddeld 2,4 uur kinderopvang meer afgenomen, in de buitenschoolse opvang gemiddeld bijna 1 uur meer.

Hoeveel dagen gaan kinderen gemiddeld naar opvang?

Het gemiddeld aantal uren dat een kind per maand naar de buitenschoolse opvang (bso), het kinderdagverblijf of een gastouder gaat is in het derde kwartaal gestegen naar 58,2 uur.

Is er veel vraag naar pedagogisch medewerker?

Waar er een paar jaar geleden nog overschotten waren aan pedagogisch medewerkers kinderopvang, is het tegenwoordig veel lastiger om in de groeiende vraag te voorzien. Vacatures voor minder dan 12 uur per week in de buitenschoolse opvang en vacatures voor oproep-en invalkrachten zijn het moeilijkst te vervullen.

Is kinderopvang winstgevend?

Zo veel mogelijk geld verdienen

Maar de kinderopvang is geen markt, want de sector wordt voor ongeveer 70 procent uit publiek geld gefinancierd. Op deze manier winst maken ten koste van de zorg voor kinderen is onwenselijk. De kinderopvang is van ons allemaal. Als ouder wil je zeker zijn van goede zorg voor je kind.

Wat zijn knelpunten voor besturen van kinderopvangorganisaties peuteropvang en scholen?

Tevredenheid & knelpunten

Schoolbesturen en bestuurders kinderopvang blijven dezelfde knelpunten ervaren die ook uit eerder onderzoek naar voren kwamen: Belemmerende wet- en regelgeving. Gescheiden werelden van onderwijs en opvang. Financiën te beperkt en lastig te bundelen.

Hoe schrijf je PM er?

AM is een afkorting voor Ante Meridiem, het Latijn voor “Voor de middag”. Bijvoorbeeld 10.00 a.m. is 10 uur in de ochtend. Bij de 24-uurs tijd is dit 10:00. PM is een afkorting voor Post Meridiem, wat staat voor “Na de middag”.