Tips voor het kiezen van een middelbare school

Waar let je op bij het kiezen van een middelbare school?

Gevraagd door: ir. Maaike de Lange  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.2/5 (33 stemmen)

Middelbare school kiezen voor uw kind
Kijk op welke niveaus de school lesgeeft, bijvoorbeeld vmbo, havo of vwo. Lees hoe tevreden leerlingen zijn over de school en welke resultaten zij behalen. In de schoolgids staat informatie over bijvoorbeeld de lesmethode, lestijden, grootte van de klassen en kosten van de school.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een middelbare school?

Middelbare school kiezen: 7 tips om de juiste keuze te maken
 • Begin op tijd met oriënteren. ...
 • Ga na wat bij jouw kind past: strakke structuur of veel vrijheid. ...
 • Verdiep je in de verschillende soorten onderwijs. ...
 • Laat een lange afstand niet te zwaar meewegen. ...
 • Volg het schooladvies in groep 8 niet blind op.

Waar op letten bij schoolkeuze?

Hieronder een lijst van punten waar je op kunt letten bij het kiezen van een basisschool!
 1. Locatie. Voor veel ouders zal de locatie een eerste selectiecriterium zijn. ...
 2. Bereikbaarheid. ...
 3. Schooltype. ...
 4. De schooltijden. ...
 5. Het schoolgebouw. ...
 6. De sfeer. ...
 7. Het onderwijs. ...
 8. Beoordeling en begeleiding.

Hoe kies je een school voor je kind?

Een plek waar je kind zich goed in z'n vel voelt, dat is voor de meeste ouders de meest omvattende omschrijving van een goede school. Er zijn natuurlijk nog andere elementen die meespelen. De nabijheid, de vriendjes, de visie en het zorgbeleid van een school, de voor- en naschoolse opvang, een kleine of grote school, …

Hoe staat een school aangeschreven?

Ga naar www.onderwijsinspectie.nl, voer een schoolnaam in en je kunt het officiële opbrengstenoverzicht bekijken. Je kunt ook zelf direct een vraag stellen aan de inspectie.

31 gerelateerde vragen gevonden

Hoe weet je of een school goed is?

Inzicht in de prestaties en andere gegevens van een school helpt ouders en leerlingen bij het kiezen van een geschikte school. De overheid stimuleert daarom openheid over de kwaliteit van scholen. Bijvoorbeeld met de website Scholenopdekaart.nl, waar ouders scholen kunnen vergelijken.

Wat is de kwaliteit van het onderwijs?

De onderwijskwaliteit omvat niet alleen het effectief aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook het vormen van kinderen tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke personen. En dat is niet in cijfers uit te drukken. Het is belangrijk dat de school de onderwijskwaliteit goed bewaakt en probeert te verbeteren.

Waarom kies je voor een school?

Ben je geen nummertje en kennen we elkaar allemaal bij naam. Kan je uitblinken in kunst, techniek en sport. Vinden we goede cijfers halen net zo belangrijk als het naar school gaan met een glimlach.

Wat is de beste school voor mijn kind?

Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind?
 1. Zoek en vergelijk middelbare scholen online. Zoek en vergelijk middelbare scholen in uw regio. ...
 2. Download of vraag naar schoolgids of schoolplan. ...
 3. Bezoek de open dag van een school. ...
 4. Vraag de basisschoolleraar welke school bij uw kind past.

Is de vrijwillige ouderbijdrage verplicht?

Ja! Wat de school ook zegt, de vrijwillige ouderbijdrage is nooit verplicht. Wel kan de school een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra activiteiten of voorzieningen, zoals een excursie, reis of aanvullend lesmateriaal. Dit moet de school dan aan het begin van elk jaar vragen aan je ouders.

Welke middelbare school heeft de meeste leerlingen?

Meer jongeren zijn naar de havo of het vwo gegaan en minder naar het vmbo. In 2020/2021 zit 45 procent van de leerlingen in het derde leerjaar op het havo of vwo. 22,5 procent van de derdejaars leerlingen in het voortgezet onderwijs volgt een vwo-opleiding en bijna 23 procent zit in het derde jaar van de havo.

Wat is het laagste niveau van de middelbare school?

Het laagste niveau is praktijkonderwijs. Dit is bedoeld voor kinderen met een IQ onder de 80. Er staat voor dit onderwijs niet een bepaald aantal jaren. Je kan dit onderwijs volgen tot je achttiende jaar.

Welk niveau heb ik voor de middelbare school?

Een middelbare school plaatst een leerling op basis van het schooladvies van de basisschool. Een middelbare school mag een leerling niet weigeren omdat de school de toetsscores te laag vindt. Een school moet bijvoorbeeld een leerling die havo-advies krijgt minimaal op havo-niveau plaatsen.

Wat is het hoogste niveau op de middelbare school?

Niveau vwo

Deze onderwijssoort is dan ook het meest theoretisch. Het vwo bestaat uit twee richtingen: het atheneum en het gymnasium. Het belangrijkste verschil is dat op het gymnasium de vakken Grieks en Latijn worden gegeven. De meeste leerlingen stromen na hun eindexamen door naar de universiteit.

Welke basisscholen scoren het best?

Reformatorische en islamitische basisscholen scoren het beste op de eindtoets. Dat blijkt uit het jaarlijkse scholenonderzoek van RTL Nieuws.

Wat is het doel van het onderwijs?

Onder onderwijs wordt in Nederland over het algemeen verstaan: het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitude binnen een door de overheid bepaalde structuur door daarvoor opgeleiden personen. Het is voor ons erg vanzelfsprekend dat je onderwijs volgt; het is nodig om te kunnen meedraaien in de maatschappij.

Waarom wil je les geven?

Het kind in mij hoeft niet te ontwaken, die is er gewoon altijd. Ik kan al mijn creativiteit in het vak kwijt. Leuke en interessante lessen bedenken en uitvoeren en ideeën die ineens in mijn hoofd poppen meteen doen. De kinderen voeden mijn creativiteit met hun eigen leuke ideeën.

Waarom ben je leraar?

Naast lesgeven heb je ruime keuze uit allerlei nevenactiviteiten. Misschien vind je het leuk om stagiairs en afstudeerders te begeleiden, coördinerende taken op je te nemen, lesprogramma's te ontwikkelen, onderzoek te doen of mee te denken in een Werkveldcommissie.

Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs?

Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs aan hun scholen. Wel moeten zij zich houden aan de wetgeving. Ook moeten ze jaarlijks een verslag maken over hun onderwijskundige en financiële beleid.

Hoe kwaliteit onderwijs verbeteren?

Stap 6: Onderwijskwaliteit op peil houden
 1. Blijf continu kijken naar leeropbrengsten.
 2. Bewaak de kwaliteit van lessen met behulp van lesobservatie en enquêtes.
 3. Blijf met elkaar in gesprek.
 4. Spreek elkaar aan op resultaten en afspraken.
 5. Verhoog de deskundigheid over kwaliteitszorg.

Wat is een slechte basisschool?

Beoordeling zwakke of zeer zwakke school

Een school wordt als zeer zwak bestempeld door de inspectie als de school belangrijke tekortkomingen vertoont en leerlingen onvoldoende voorbereidt op hun leven na de schoolperiode.

Hoe goed is het onderwijs in Nederland?

Dat het niveau van onderwijs in Nederland 'slechts' gemiddeld scoort vergeleken met andere landen en tegelijkertijd de kwaliteitsverschillen tussen scholen in Nederland enorm groot zijn (OESO, 2019) impliceert dat er relatief weinig scholen zijn die het écht goed doen, dat de meeste scholen nog enorme kwaliteitsslagen ...

Hoe weet ik welk niveau ik heb?

Je vooropleiding bepaalt welk niveau je kunt doen. Voor een mbo-opleiding kun je voor ieder niveau op 2 manieren je diploma halen: via de beroepsopleidende leerweg (bol) óf de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Op Kiesmbo.nl vind je meer informatie over mbo-niveaus en leerwegen.

Is het mbo een middelbare school?

Mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs. Het is onderwijs dat aansluit op de middelbare school. Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) bereidt je voor op het mbo. Ook als je een havo diploma hebt, of vroeger een ander diploma hebt gehaald, dan kan je studeren aan het mbo.

Wat is het laagste schooladvies?

Uw kind ontvangt in groep 8 voor 1 maart het schooladvies. De basisschool maakt dit advies. Op basis van dit schooladvies kan uw kind zich inschrijven op een middelbare school. In het voorjaar maakt uw kind een eindtoets, waar ook een advies uit komt.

Vorige artikel
Heeft een kind structuur nodig?
Volgende artikel
Wat koop je voor een kind van 10?