Kinderen die werken in een fabriek | Welkom in de IJzeren Eeuw

Waar kwam kinderarbeid vroeger voor?

Gevraagd door: dr. Jennifer van den Brink MPhil  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.8/5 (43 stemmen)

Vroeger waren de mensen erg arm. En daarom werden ook de kinderen naar de fabriek gestuurd om geld te verdienen. Kinderen moesten 6 of 7 dagen in de week iedere dag van 9 tot 16 uur werken voor soms maar 10 cent per dag. In 1860 werkten een half miljoen Nederlandse kinderen in fabrieken.

Waar is kinderarbeid begonnen?

De Industriële Revolutie

In het land werden fabrieken gebouwd waar veel arbeiders voor nodig waren. Veel mensen en ook boeren van het platteland gingen verhuizen naar de stad waar zij gingen werken. Niet alleen volwassenen gingen werken in de fabriek maar ook kinderen gingen naar de stad om te werken.

Waar komt vooral kinderarbeid voor?

In Azië, en met name India, komt kinderarbeid het meeste voor. In veel landen in Afrika werkt bijna een derde van de kinderen (Unicef, 2019). De meeste kindarbeiders, 112 miljoen, werken in de landbouw. Bijna 48 miljoen kinderen werken in de dienstverlening of industrie.

Waarom was kinderarbeid vroeger normaal?

In de negentiende eeuw groeit de industrie hard in Nederland. Fabriekseigenaren maken gebruik van kinderarbeid omdat kinderen weinig kosten. Arme ouders laten hun kinderen werken om rond te komen. Het verzet tegen kinderarbeid groeit vanwege de slechte werkomstandigheden.

Hoelang bestaat kinderarbeid al?

Dan gaat ook de regering zich ermee bemoeien. In 1874 wordt het 'kinderwetje van Van Houten' aangenomen. Toch duurt het nog een tijd voordat kinderarbeid echt verdwijnt. Er wordt vaak niet gecontroleerd of fabrieken zich wel aan het Kinderwetje houden.

27 gerelateerde vragen gevonden

Hoe begon kinderarbeid?

Er zijn diverse oorzaken voor kinderarbeid, zoals armoede, gebrek aan kennis, het ontbreken van goed onderwijs en een slechte naleving van wetten die kinderen beschermen. Ook kinderhandel is een groot probleem. Meestal werken kinderen omdat hun ouders niet genoeg verdienen. Zonder hun loon is er geen geld voor eten.

Waarom moesten kinderen werken in de eerste fabrieken?

Kinderen aan het werk

De arbeiders die in de fabrieken werkten moesten lange dagen maken voor weinig loon. Het was te weinig geld om vrouw en de kinderen van te onderhouden. Het resultaat was dat ook vrouwlief en de kinderen aan het werk werden gezet. De werkweek die de kinderen moesten ondergaan was niet mis.

Waarom is er nog kinderarbeid?

Kinderarbeid heeft gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Omdat kinderen makkelijk uit te buiten, goedkope arbeidskrachten zijn, worden zij eerder ingehuurd dan volwassenen. Daarmee leidt kinderarbeid tot lagere lonen en hogere werkloosheid onder volwassenen.

Wat zijn de nadelen van kinderarbeid?

Zeker omdat in de landen waar kinderarbeid voorkomt ouders veel kinderen hebben, is dat van belang voor de ouders. *Kinderarbeid is slecht voor de gezondheid. Kinderen moeten meestal de hele dag hetzelfde zware werk doen. Vaak ook nog in donkere benauwde ruimtes.

Welk land heeft de meeste kinderarbeid?

Waar komt kinderarbeid voor in de wereld? Wereldwijd werken er 168 miljoen kinderen als kindarbeider. Hieronder enkele voorbeelden van landen waar kinderarbeid nog voor komt: • India: India is het land met de meeste kindarbeiders. Daar werken zo'n 4,5 miljoen kinderen tussen de 5 en 14 jaar.

Welke kledingmerken doen aan kinderarbeid?

Veel internationale kledingmerken, waaronder H&M, C&A, Esprit, Marks & Spencer, GAP, VF Corporation en Kmart Australia, dragen bij aan deze situatie. Dit zijn belangrijke bevindingen van het rapport Branded Childhood dat vandaag wordt gepubliceerd door de Stop Kinderarbeid coalitie en SOMO.

Waar in de wereld is kinderarbeid?

Kinderarbeid komt voornamelijk voor in de landbouw (Afrika en Zuid-Amerika) en in de industrie (Azië). Met name in India, Bangladesh en Pakistan werken veel kinderen in de tapijtindustrie. Kinderen werken ook in de mijnbouw. Zo is in Peru 20 procent van de arbeiders in de goudmijnen tussen de 11 en 18 jaar.

Hoe is kinderarbeid verdwenen uit Nederland?

Nederland was vóór 1870 een land van handel en (vooral) landbouw. Pas in 1900 werkten in de industrie meer mensen dan in de landbouw. Veel historici stellen dan ook dat de kinderarbeid verdween door de industrialisatie en niet door het Kinderwetje.

Is kinderarbeid gevaarlijk?

Bij kinderarbeid gaat het om werk dat kinderen beroofd van hun kindertijd en hun recht op scholing. Deze vorm van uitbuiting van kinderen is schadelijk voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. UNICEF hanteert de definitie van de International Labour Organization als het gaat om kinderarbeid.

Wat gebeurt er als kinderarbeid stopt?

Kinderarbeid houdt armoede in stand. Het bestrijden ervan biedt duurzame ontwikkeling en betere kansen voor iedereen. Vanuit deze visie zet Stop Kinderarbeid zich wereldwijd in voor goed, formeel dagonderwijs voor kinderen en zeker inkomen voor volwassenen. Een wereld zonder kinderarbeid is mogelijk.

Is kinderarbeid verboden in de hele wereld?

Sinds het wetje van Van Houten uit 1874 is fabrieksarbeid door kinderen jonger dan 10 jaar in Nederland verboden. Heel wat jaren later, in 1989, werd kinderarbeid verboden door de International Labour Organization (ILO) en het VN-verdrag voor de rechten van het kind.

Waarom is er kinderarbeid in de kledingindustrie?

“Ze worden door fabrieken zelf gerekruteerd in het noorden, omdat er een tekort is aan arbeidskrachten in het zuiden, ze vaak ook bereid zijn om voor lagere lonen en in minder goede omstandigheden te werken. Ze weten minder vaak wat hun rechten zijn.

Is er nog kinderarbeid in Nederland?

Kinderarbeid in Nederland

Kinderen jonger dan twaalf jaar mochten niet meer werken. Maar er was te weinig controle op deze wet, waardoor er niet veel veranderde. Pas toen de Leerplicht in 1901 werd ingevoerd, kwam er in Nederland een einde aan kinderarbeid.

Wie heeft kinderarbeid bedacht?

In 1874 diende het links-liberale kamerlid Samuel van Houten een wet op de kinderarbeid in, die bekendstaat als het Kinderwetje van Van Houten.

Hoe kan je kinderarbeid voorkomen?

Voor moeders zijn spaar- en leengroepen opgericht. Zo kunnen ouders beter voorzien in onderwijs, voeding en gezondheidszorg, zodat kinderen minder risico lopen om uit hun vertrouwde omgeving te (moeten) vertrekken.

Hoeveel kinderarbeid komt er voor?

Tussen 2000 en 2016 daalde het aantal met 94 miljoen, nu is er een stijging van 8,4 miljoen kinderen in de afgelopen vier jaar. 73 Miljoen kinderen verkeren in een gevaarlijke werksituatie. Deze cijfers publiceerden de ILO en UNICEF op de Werelddag tegen kinderarbeid, 10 juni 2021.

Is er kinderarbeid in Europa?

In 4 landen die lid zijn van de Europese Unie komt toch nog kinderarbeid voor. Niet in Nederland of België, maar wel in de armere landen zoals Griekenland, Portugal, Italië en Spanje. Maar ook in Engeland is kinderarbeid geen uitzondering. In Spanje wordt het aantal werkende kinderen op 100.000 geschat.

Welke kledingmerken doen niet aan kinderarbeid?

Onder meer Zeeman, HEMA en Wehkamp hebben het 'Convenant Duurzame Kleding & Textiel ondertekend. Onder eerlijke kleding wordt verstaan: een leefbaar loon voor arbeiders, een veilige en gezonde werkplek, vrijheid van vakvereniging, geen gedwongen arbeid en kinderarbeid en geen discriminatie op de werkvloer.

Doet Zara aan kinderarbeid?

Bijna alle grote modemerken zijn betrokken bij Oeigoerse dwangarbeid. Honderdduizenden Oeigoeren zitten vast in 'heropvoedingskampen' en komen terecht op katoenplantages en -spinnerijen. En deze dwangarbeid wordt ingezet voor grote merken als Adidas, Tommy Hilfiger en Zara, en zelfs Patagonia.

Is Zeeman kinderarbeid?

Onze voorwaarden zijn duidelijk: geen kinderarbeid, veilige werkplekken, normale werkweken en eerlijke lonen. We bezoeken onze fabrieken regelmatig om de productieketen te controleren.

Volgende artikel
Welk ontbijt voor peuter?