Waar komen de namen van de continenten vandaan?

Waar komt de naam stiefmoeder vandaan?

Gevraagd door: Joël Haring Bsc  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.6/5 (26 stemmen)

Stiefmoeder is een afleiding met het voorvoegsel stief-, dat eigenlijk 'zonder bloedverwantschap' betekent.

Hoe noem je je stiefmoeder?

Premium papa

Het is immers een naam voor de relatie tussen het kind en de nieuwe partner/bonusmama/cadeau papa/extra-ouder/tweede-vader/plus-moeder/interim-vader/liefmama/stiefmoeder.

Waar komt het woord stiefmoeder?

Het voorvoegsel 'stief-' komt van het Middelnederlandse 'stiep-' of 'steef-', dat 'beroofd' betekende. Dat sloeg natuurlijk oorspronkelijk op het kind, dat een biologische ouder verloren had. Later werd de betekenis breder gebruikt om het ontbreken van een biologische band tussen gezinsleden aan te geven.

Wat betekent stief broer?

stiefbroer - Zelfstandignaamwoord 1. zoon uit een voorafgaand huwelijk van iemands tweede vader of moeder ♢ Zijn stiefbroer was een stuk ouder, maar ze konden het goed met elkaar vinden. 2. zoon uit een later huwelijk van iemands eigen vader of moeder ♢ Toen zijn va...

Hoe noem je de vriend van je moeder?

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) geeft stiefouder, stiefvader, stiefmoeder, stiefkind, stiefzus of stiefbroer op als neutrale termen. Daarmee wordt aangegeven dat het niet gaat over de natuurlijke vader, moeder, broer of zus maar om de nieuwe partner van een van de ouders en als er die zijn, diens kinderen.

27 gerelateerde vragen gevonden

Hoe noem je de vriend van je dochter?

Stiefbroer en -zus noemt ze overigens gewoon bij de voornaam. Maar dat doet ze bij mijn broertjes ook uiteindelijk. En hun kinderen noemen me ook gewoon bij m'n voornaam.

Hoe heet het zusje van je vriendin?

Een schoonzus, zwagerin of zwageres is een vrouwelijk aangetrouwd familielid, waarbij de verwantschap dus is ontstaan door een geregistreerd partnerschap of huwelijk.

Wat is halfbroertje?

een broer met wie men slechts een van de ouders werkelijk gemeenschappelijk heeft. Trouwt iemand dus voor de tweede keer, dan zijn de zonen uit het eerste huwelijk halfbroers voor de kinderen uit het tweede huwelijk; geldt het een dochter, dan spreekt men van een halfzuster.

Wat is het verschil tussen een zwager en een schoonbroer?

Schoonbroer en zwager hebben dezelfde betekenis, namelijk 'de broer van iemands partner' of 'de mannelijke partner van iemands zus of broer'. In ruimere zin hebben schoonbroer en zwager ook de betekenis 'de mannelijke partner van de broer of zus van iemands partner'.

Wat is een Bonusmoeder?

(2010) (sch.) stiefmoeder; in lesbische kringen ook voor meemoeder gebruikt.

Wat betekent het woord stief?

oorspronkelijk? Stief komt voort uit een heel oud Germaans woord. De onderliggende betekenis daarvan is vermoedelijk 'beroofd, iets missend'. Stief had oorspronkelijk een andere vorm: stiep.

Wat betekent stief in stiefmoeder?

Stiefmoeder is een afleiding met het voorvoegsel stief-, dat eigenlijk 'zonder bloedverwantschap' betekent.

Hoe kan je je moeder noemen?

Een 21-jarige blikt terug: “Ik vind ook op volwassen leeftijd pap en mam veel liever klinken dan papa en mama, wat ik meer iets vind voor de kleuterleeftijd; pap/mam of paps/mams kan levenslang.” Over de stap van mam naar voornaam: “Mama noem ik gewoon 'mama', hoewel ze nu vaker zegt dat ik haar ook met haar voornaam ...

Hoe noem je de vader van je partner?

Een zwager of schoonbroer is een mannelijk aangetrouwd familielid, waarbij de verwantschap dus is ontstaan door een geregistreerd partnerschap of huwelijk.

Hoe noem je de vader van je vriendje?

Er zijn genoeg stellen die nooit trouwen, hun hele leven blijven samenwonen, al dan niet met een geregistreerd partnerschap, en vanzelfsprekend de efficiënte term 'schoonouders' gebruiken voor de ouders van hun levensgezel.

Hoe noem je het zusje van je zwager?

Schoonzus = Een schoonzus (of zwagerin) is een familielid, waarbij de verwantschap is ontstaan door een partnerschap: begint je broer-zus een relatie met een vrouw dan wordt zij je schoonzus.

Waarom is het zwager en geen schoonbroer?

In de middeleeuwen was zwager de gewone Nederlandse benaming. De betekenis van het woord was toen ruimer dan tegenwoordig: men duidde er iedere aangetrouwde verwant mee aan, dus niet alleen een schoonzoon maar ook een schoonbroer en een schoonvader. De vrouwelijke pendant was zwagerin.

Waarom heet een zwager en schoonbroer?

Via vertaalde leenwoorden ontstonden de huidige termen voor onze aangetrouwde familie. Vroeger betekende 'schoon' in het Nederlands nog mooi. De Franse termen voor de aangetrouwde familie hebben het sindsdien grotendeels gewonnen van de Germaanse. Alleen het woord 'zwager' is nog blijven hangen.

Hoe noem je de dochter van je halfbroer?

In het Engels worden de kinderen van je broers en zussen bijvoorbeeld nephews (neven) en nieces (nichten) genoemd, maar de kinderen van je ooms en tantes zijn je cousins. Vroeger hadden we in het Nederlands ook een woord voor cousin, namelijk kozijn (meervoud: kozijns).

Kan je met je halfbroer trouwen?

Er mag geen te nauwe verwantschap tussen echtgenoten of partners bestaan. Daarom kunt u niet trouwen of partnerschap registreren met uw eigen kind, (half)broer, (half)zus of eigen ouder.

Is een halfbroer familie?

Halfzus = Een halfzus of -zuster is een vrouwelijk familielid met wie men één ouder gemeen heeft. Bij een mannelijk familielid spreekt men van halfbroer.

Wat is de vriendin van mijn zwager van mij?

Een schoonzus (of zwagerin) is een familielid, waarbij de verwantschap is ontstaan door een partnerschap: begint je broer/zus een relatie met een vrouw dan wordt zij je schoonzus. Een schoonzus is echter ook een zus van je eigen partner.

Hoe noem je familieleden?

Eerstegraads familieleden: partner, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters- en schoonzonen. Tweedegraads familieleden: broers, zussen, kleinkinderen, opa's, oma's, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers.

Wat is een schoonzoon?

echtgenoot van zoon of dochter. echtgenoot van de dochter van iemand; bij een gelijkslachtig huwelijk: echtgenoot van de zoon van iemand.

Wat is een achterneef?

achterneef - ach'terneef, m. (-neven), mannelijk persoon die één of meer graden verder dan een neef tot iemand in bloedverwantschap staat; ook oneig.