NLOnderneemt #24 | Luiers recyclen

Waar kan je Pampers weggooien?

Gevraagd door: Kai van Boulogne  |  Laatste update: 27 februari 2024
Score: 4.4/5 (13 stemmen)

Luiers en incontinentiemateriaal kun je gratis inleveren bij de speciale containers. Je gebruikt hiervoor luierzakken. Je kunt de luiers inleveren bij de milieustraat of bij de meeste kinderdagverblijven.

Waar moet je Pampers weggooien?

Vieze wegwerpluiers horen bij het restafval.

Wat te doen met vuile pampers?

Luiers sorteren

Vieze wegwerpluiers gooi je gewoon weg bij het restafval. Soms staat er op de verpakking dat deze in de gft-bak mogen, maar dan nog moet je ze bij het restafval gooien. Dit restafval belandt allemaal tezamen naar een verbrandingsoven.

Waar gratis luiers inleveren?

Ten eerste kunnen kinderdagverblijven en zorginstellingen met een speciale luiercontainer hun eigen luierafval kwijt. Bovendien kunnen de locaties in samenwerking met de gemeente ingezet worden om huishoudens hun luierafval daar te laten brengen, dicht bij de burger in de buurt.

Waar luiers weggooien Belgie?

Breng je ze niet naar het recyclagepark, dan horen luiers bij restafval. Wist je trouwens dat je bij MIWA een premie kan krijgen als je herbruikbare luiers aankoopt?

35 gerelateerde vragen gevonden

Wat mag er niet bij het restafval?

Niet bij restafval
 • Batterijen.
 • Frituurolie.
 • Injectienaalden.
 • Medicijnen.
 • Lampen.
 • Recyclebaar materiaal (glas, papier, karton, pbd, gft)
 • Speelgoed, (sier)bloempotten, tuinstolen.
 • Scherpe voorwerpen.

Wat mag er niet naar het containerpark?

Wat is zeker niet welkom?
 • GFT (keukenafval) wordt niet aanvaard op het recyclagepark.
 • alles wat in de grijze container voor restfractie kan, moet je meegeven met de inzameling aan huis. Je mag er niet mee naar het recyclagepark.
 • niet-hechtgebonden asbest.
 • medicijnen.
 • wapens.
 • radioactief afval.
 • grond.

Waar staat een luiercontainer?

Luiercontainers staan verspreid door de gemeente bij diverse kinderdagverblijven, kindcentra en peuterspeelzalen. Ook bij het milieustation staat een luiercontainer.

Waarom luiers apart inzamelen?

Waarom luiers en incontinentiemateriaal scheiden? Door luiers en incontinentiemateriaal apart in te zamelen houden we minder restafval over. En gebruiken we meer afval als grondstof. Van restafval hebben we het liefst zo min mogelijk, omdat dit niet gerecycled kan worden.

Waar luiercontainer?

Gebruikte luiers, doekjes en incontinentiemateriaal kun je in een speciale zak inleveren in een luiercontainer. Deze zakken kun je tijdens openingstijden gratis afhalen bij de milieustraten, kringloopwinkels, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Hoe vaak luier verschonen s nachts?

Verschoon alleen een luier wanneer het noodzakelijk is

Veel ouders verschonen ook 's nachts elke drie uur de luier of elke keer wanneer hun baby wakker wordt. Dit is echt niet nodig. Verschoon alleen de luier van je baby wanneer dit noodzakelijk is.

Hoeveel vuile Pampers per dag?

Reken voor de eerste weken op gemiddeld 8 à 10 luiers per dag. Vervang bij oudere baby's de luier ongeveer om de vier uur. Reken bij oudere baby's op gemiddeld 5 à 7 luiers per dag. Ververs de luier alleszins na elke voeding - zowel overdag als 's nachts.

Hoeveel Pipi Pampers per dag?

Plasluiers. Het aantal plasluiers is ook van belang. In de eerste dagen na de geboorte plast een baby die alleen colostrum krijgt één of twee luiers per dag nat. Als de melkproductie op dag drie of vier op gang komt, zou de baby zes tot acht natte katoenen luiers of vijf tot zes wegwerpluiers per 24 uur moeten hebben.

Wat gebeurt er met oude luiers?

Wat er gebeurt bij het recyclen van luiers

Uiteindelijk ontstaan hoogwaardige gerecyclede grondstoffen in de vorm van kunststof granulaat en papier, die weer voor productie kunnen worden gebruikt. En dat is nog niet alles. Het resterende materiaal wordt met vergist zuiveringsslib verrijkt in een stroomafwaarts proces.

Is maandverband restafval?

Gebruikte tampons en maandverband horen bij het restafval: ze zijn niet te recyclen. Dit verhoogt de milieubelasting ervan ten opzichte van herbruikbare varianten. Spoel ze nooit door het toilet. Dan verstopt het riool.

Kan ik met restafval naar het containerpark brengen?

Kan ik met restafval terecht op het recyclagepark? Neen, met restafval kan je niet terecht op de recyclageparken. Dit geldt ook voor aarde en groente- en fruitafval.

Waar luiers weggooien Oss?

Luiers en incontinentiemateriaal kunt u gratis inleveren bij het Duurzaamheidsplein Oss.

Hoe lang gaan luiers mee?

Luiers over datum

Ouderdom kan echter wel invloed hebben op enkele belangrijk eigenschappen, bijvoorbeeld het absorptievermogen. Daarom adviseren de meeste luier fabrikanten — waaronder Pampers — om ze binnen twee jaar na aanschaf te gebruiken.

Waar kun je luierzakken halen Uden?

De luierzakken zijn gratis verkrijgbaar bij: COOP, Oude dijk 39A Odiliapeel. KDC De Vlindertuin, Bronkhorstsingel 9 Uden.

Wat zit er in mijn luier?

Kleefstoffen, gemaakt van thermoplastische polymeren, worden overal in de luier gebruikt om de verschillende laagjes op hun plaats te houden. De kleefstoffen zitten veilig weggestopt van de babyhuid.

Hoe kom ik aan luierzakken?

Voor het scheiden van luiers en incontinentiemateriaal heeft u speciale luierzakken nodig. Op www.dar.nl/luiers staat waar u deze zakken kunt halen. De speciale luierzakken zijn gratis.

Welk afval is gratis in containerpark?

Je kan op het recyclagepark gratis terecht met papier en karton, pmd, glazen flessen en bokalen, metaal (schroot), afgedankte elektrische en elektronische toestellen, herbruikbare goederen, plastic bloempotjes en plantentrays, textiel, autobanden, kaarsresten en kurken stoppen.

Kan je vuilniszakken naar containerpark brengen?

Breng geen (huis)vuilzakken naar het recyclagepark, want ze zijn er niet toegelaten. Als je goed sorteert, kan je heel wat van je afval meegeven met de huis-aan-huisophalingen: pmd, papier en karton en gft. Wat als restafval overblijft, kan je meegeven met de tweewekelijkse ophaling van huisvuil aan huis.

Wat is grof huisvuil containerpark?

Grofvuil is brandbaar, niet recycleerbaar afval dat te groot is om in de restafvalzak te stoppen. Het wordt ingezameld op het recyclagepark. Wie geen mogelijkheden heeft om het grofvuil naar het recyclagepark te (laten) brengen, kan het ook op afroep tegen betaling laten ophalen.

Volgende artikel
Wat krijg je vergoed voor BSO?