Waar heb je recht op na zwangerschapsverlof?

Gevraagd door: mr. Merle Wolters B  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.1/5 (53 stemmen)

Tijdens uw zwangerschap en tot 6 maanden na uw bevalling heeft u recht op aangepaste werktijden: extra pauzes (maximaal 1/8e deel van uw dagelijkse werktijd); regelmatige werktijden en rusttijden; een geschikte, afsluitbare ruimte om te rusten (met bed of rustbank);

Waar heb je recht op na bevalling?

Als u gaat bevallen, dan hebt u recht op 15 weken moederschapsverlof. Het moederschapsverlof bestaat uit twee delen: Voor de geboorte ('zwangerschapsverlof'): maximaal 6 weken (waarvan 1 week verplicht te nemen) Na de geboorte ('bevallingsrust' of 'bevallingsverlof'): minimaal 9 weken (verplicht te nemen).

Heb je altijd recht op 16 weken zwangerschapsverlof?

De totale verlofperiode is altijd 16 weken. Een voorbeeld: u stopt 6 weken voor de dag na de uitgerekende datum met werken. Uw baby wordt 1 week voor die datum geboren. U heeft dan 5 weken zwangerschapsverlof en 11 weken bevallingsverlof.

Hoelang geen nachten na bevalling?

Als je zwanger bent en daarna, kun je niet verplicht worden om in de nachtdienst te werken. Dat geldt tot 6 maanden na je bevalling. De Arbeidstijdenwet spreekt van een nachtdienst als er meer dan één uur wordt gewerkt tussen 0.00 uur 's nachts en 6.00 's ochtends.

Hoeveel dagen heeft een man vrij na de bevalling?

Hoeveel vrije dagen krijg ik als partner bij de geboorte van mijn kind? U heeft als partner recht op 1 werkweek geboorteverlof als uw vrouw of partner is bevallen. Het maakt niet uit of u fulltime of parttime werkt. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd.

Zwangerschapsuitkering - Hoelang heb ik daar recht op?

27 gerelateerde vragen gevonden

Hoe lang is vaderschapsverlof 2022?

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners 5 werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij ook 5 weken betaald verlof in de eerste 6 maanden van een baby. Als de 9 weken betaald verlof vanaf 1 augustus 2022 erbij komt, komt het (deels) betaalde partnerverlof op 15 weken.

Hoeveel dagen verlof vader bij geboorte 2021?

Dit betekent dus dat de werknemer recht heeft op: 10 dagen geboorteverlof als het kind wordt geboren vóór 1 januari 2021; 15 dagen geboorteverlof als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2021 en vóór 1 januari 2023; 20 dagen geboorteverlof als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2023.

Hoeveel dagen blijven werken na zwangerschap?

Er zijn wel voorwaarden voor zo'n verzoek, volgens de Wet flexibel werken: Je moet langer dan 26 weken in dienst zijn bij je werkgever. Na afwijzing of goedkeuring van je verzoek moet je 1 jaar wachten, voordat je een nieuw verzoek kunt doen. Je bedrijf moet meer dan 10 werknemers in dienst hebben.

Hoe lang Kolfrecht?

Hoe vaak mag je kolven op werk? Volgens jouw kolfrecht mag je zo vaak en zo lang als nodig is kolven of borstvoeding geven, met een maximum van een kwart van je werkdag of -dienst. De tijd waarin je dit doet krijg je gewoon doorbetaald. Je hebt dit recht tot je kind 9 maanden is.

Kan niet slapen na bevalling?

Stephanie: “Na de bevalling keldert de hoeveelheid progesteron in je lijf, een hormoon dat ervoor zorgt dat je slaperig wordt. Nu je lichaam minder progesteron aanmaakt, slaap je slechter in en verloopt je slaap onrustiger. Ook je oestrogeen-level daalt na de bevalling. Daardoor slaap je minder diep.

Is zwangerschapsverlof 100 betaald?

Zwangerschapsuitkering via werkgever

Meestal ontvangt uw werkgever de uitkering. Hij betaalt dan uw loon gewoon door tijdens uw verlof. De zwangerschapsuitkering is gelijk aan 100% van uw dagloon (loon dat u gemiddeld per dag verdient). Maar het is niet meer dan het maximumdagloon.

Hoeveel is 16 weken in maanden?

Ontwikkeling baby 16 weken

Je kleine is alweer bijna 4 maanden oud.

Wat als je te vroeg bevalt zwangerschapsverlof?

Als je vroeger bevalt dan verwacht, vooraleer je in moederschapsrust was gegaan en dus 'te lang' bleef werken, verlies je die dagen van de verplichte week prenataal verlof. Je behoudt wel het recht op de overige 5 weken prenataal verlof (7 weken bij een meerling) die dan na de bevalling kunnen worden opgenomen.

Wat krijg je van CM bij geboorte?

CM-babygeschenk*

Bij geboorte, adoptie of perspectiefbiedende pleegzorg krijg je voor je baby een uniek en waardevol geschenk. Iedere ouder kiest tussen een premie van 130 euro of een geschenkkaart met een waarde van 180 euro* per CM-ouder te besteden bij DreamLand en Dreambaby.

Heb ik recht op een zwangerschapsuitkering?

Als u in dienst bent bij een werkgever, dan heeft u bij zwangerschap recht op zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, een zwangerschapsuitkering en een bevallingsuitkering (WAZO). Uw werkgever vraagt namens u de uitkering aan. UWV betaalt de uitkering meestal aan uw werkgever en uw werkgever betaalt gewoon uw loon door.

Waar moet een kolf ruimte aan voldoen?

De ruimte moet voldoende rustig en afgezonderd zijn. In de ruimte moet een bed of rustbank staan. Voldoende verse lucht en voorzieningen voor klimaatbeheersing zijn nodig. Het dient een ruimte te zijn zonder risico's, zoals de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en verontreinigingen.

Hoe lang kun je zonder kolven?

De meeste moeders, met een volledige melkproductie, kunnen zonder dat hun baby aan de borst drinkt, 6 a 8 keer per dag kolven en hun toch hun melkproductie handhaven. Mits je geen ernstige stuwing hebt, kan je best 8 uur slapen zonder te kolven.

Kan je al kolven voor de bevalling?

Als u zwanger bent, kunt u in de laatste weken van de zwangerschap al moedermelk uit uw borst afkolven. Dit heet antenataal kolven. Antenataal wil zeggen: vóór de bevalling.

Hoeveel uur mag je maximaal werken?

U mag maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. Voor jongeren tot 18 jaar en voor zwangere en pas bevallen vrouwen gelden aparte regels. In uw cao kunnen afwijkende regels staan.

Hoeveel dagen werken met baby?

Moeders werken gemiddeld 4 dagen

Even een extra wasje draaien, boodschappen doen voor de week of wat extra tijd met de kinderen doorbrengen. Moeders die gemiddeld 4 dagen werken kunnen werk en privé dus prima combineren.

Kan niet werken na zwangerschapsverlof?

Bent u na de laatste dag van uw zwangerschaps- en bevallingsverlof ziek, maar niet door uw zwangerschap of bevalling? En gaat het om een andere ziekteoorzaak dan voor uw zwangerschap? Dan telt dit als een nieuwe ziekteperiode. U heeft dan recht op een nieuwe Ziektewet-uitkering.

Hoeveel dagen heeft de vader het recht om afwezig te zijn op het werk door een geboorte?

Wat is vaderschapsverlof

In de regeling op het vaderschapsverlof heeft elke werknemer, ongeacht het arbeidsregime waarin hij is tewerkgesteld (voltijds of deeltijds), het recht om 15 dagen van het werk afwezig te zijn naar aanleiding van de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs zijn zijde vaststaat.

Hoeveel papadagen heb je?

Opnemen papadagen

elke week de helft van de uren die je werkt opnemen, een jaar lang; elke week minder dan de helft van de uren die je werkt opnemen, voor een periode langer dan 12 maanden; elke week meer dan de helft van.

Hoe lang ouderschapsverlof vader?

6. Ouderschapsverlof. In de eerste acht jaar na de geboorte van het kind hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof. Het gaat om 26 keer de wekelijkse arbeidsduur (26 weken).

Hoeveel ouderschapsverlof 2022?

ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

Deze 9 weken betaald verlof moet de medewerker in het eerste levensjaar van zijn kind opnemen. Opname van de rest van het ouderschapsverlof van 17 weken is nog steeds mogelijk totdat het kind 8 jaar wordt. Dit verlof is onbetaald.