How HR Cheats Employees

Waar heb je recht op als je niet werkt?

Gevraagd door: Merel Teunissen  |  Laatste update: 2 maart 2024
Score: 4.1/5 (38 stemmen)

Met een laag inkomen heeft u mogelijk recht op steun vanuit de Rijksoverheid en uw gemeente. Bijvoorbeeld met toeslagen, (bijzondere) bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, of een kindpakket (bijvoorbeeld een tegoedbon voor zwemles).

Heb ik recht op geld als ik niet werk?

U heeft recht op een algemene bijstandsuitkering als u voldoet aan de voorwaarden. En u niet genoeg inkomen of vermogen heeft om van te leven. En u ook niet in aanmerking komt voor een andere vorm van hulp of uitkering.

Waar heb je recht op als je geen werk hebt?

Als je (bijna) geen inkomen hebt en geen recht op een andere uitkering, dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen bij je gemeente. Je doet dan een beroep op de Participatiewet. De gemeente kan ook je inkomen tot bijstandsniveau aanvullen, als dat nodig is.

Welke toeslagen kan ik krijgen?

Er zijn 4 toeslagen:
 • zorgtoeslag, een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering.
 • huurtoeslag, een bijdrage in uw huurkosten.
 • kindgebonden budget, een bijdrage in de kosten van uw kinderen.
 • kinderopvangtoeslag, een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Waar kan ik terecht als ik geen inkomen meer heb?

Vraag uw gemeente of u recht heeft op een bijstandsuitkering. Bent u uw baan verloren? Vraag dan eerst aan UWV of u recht heeft op een uitkering, zoals een WW-uitkering of WIA-uitkering.

35 gerelateerde vragen gevonden

Kan ik geld krijgen van de gemeente?

Met een laag inkomen heeft u mogelijk recht op steun vanuit de Rijksoverheid en uw gemeente. Bijvoorbeeld met toeslagen, (bijzondere) bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, of een kindpakket (bijvoorbeeld een tegoedbon voor zwemles). Welke hulp u kunt krijgen hangt af van uw situatie.

Hoeveel geld mag je hebben om toeslagen te krijgen?

U mag aardig wat spaargeld hebben zonder dat uw zorgtoeslag in gevaar komt. U kunt in 2023 zorgtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 2023 niet hoger is dan € 127.582. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het vermogen op 1 januari 2023 van u samen maximaal € 161.329 zijn.

Hoe weet je of je recht hebt op energietoeslag?

Je had recht op energietoeslag in 2022 als je minder verdiende dan €1.310,05 (alleenstaande) of €1.871,50 (samenwonend) netto per maand. Dit jaar zijn de regels voor energietoeslag iets aangepast. Het sociaal minimum inkomen is gestegen en daarom is 120% van het sociaal minimum inkomen ook hoger.

Welke uitkering krijg je als je niet meer kunt werken?

Je hebt recht op een WIA-uitkering als: Je na 2 jaar ziekte niet meer dan 65% kunt verdienen van het loon dat je verdiende voor je ziek werd. Je er samen met je werkgever alles aan hebt gedaan om weer aan de slag te gaan. Je werknemer bent of een Ziektewetuitkering ontvangt.

Wat als je je eigen werk niet meer kan doen?

Als u ook met hulp(middelen) of een aangepaste werkplek uw eigen werk niet kunt doen, kijkt u met uw werkgever naar een andere functie binnen uw bedrijf. Denk aan het ruilen van taken met een collega of aan scholing.

Wat als een werkgever geen werk voor je heeft?

Loondoorbetaling bij geen werk

Heb je (tijdelijk) geen of onvoldoende werk voor je werknemer? Dan komt het niet-werken voor jouw risico en moet je het loon dus doorbetalen. Voor vaste en tijdelijke werknemers gaat het dan om doorbetaling van 100% van het normale salaris.

Heb ik recht op 1300 euro energietoeslag?

U heeft recht op de eenmalige energietoeslag als het inkomen van uw huishouden op of net boven het sociaal minimum is. Op de site van uw gemeente kunt u zien tot welk inkomen iemand in uw gemeente recht heeft op de energietoeslag.

Hoeveel spaargeld mag je hebben voor huurtoeslag 2023?

U mag in 2023 maximaal € 33.748 aan vermogen hebben om huurtoeslag te krijgen. Hebt u een toeslagpartner? Samen met uw toeslagpartner mag u € 67.496 aan vermogen hebben. Staat uw echtgenoot of geregistreerde partner niet op uw adres ingeschreven?

Hoeveel spaargeld mag je hebben voor zorgtoeslag 2024?

Samen met uw toeslagpartner mag u in 2024 niet meer verdienen dan € 41.000. Ook wordt gekeken naar hoeveel spaargeld u samen heeft (vermogen). Dit mag niet meer zijn dan € 151.767. Voldoet u hieraan dan komt u samen met uw toeslagpartner in aanmerking voor zorgtoeslag.

Hoeveel spaargeld mag je hebben voor zorgtoeslag 2023?

Op 1 januari 2023 mag u niet meer vermogen hebben dan € 127.582. Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 161.329.

Hoeveel geld mag je op je rekening hebben zonder belasting te betalen?

Wat is de belastingvrije voet voor spaargeld? Of met andere woorden, hoeveel geld kun je sparen zonder belasting te betalen? In fiscaal jaar 2022 is dit bedrag € 50.650 of € 101.300 voor fiscale partners. Voor 2023 gaat dit bedrag omhoog naar ongeveer € 57.000, of ongeveer € 114.000 voor fiscale partners.

Hoeveel geld mag ik op mijn spaarrekening hebben?

De heffingsvrije grens voor belastingvrij sparen bedraagt 57.000 euro per persoon. Fiscaal partners hebben samen recht op een heffingsvrije grens van 114.000 euro. In 2022 was dit nog 50.650 euro per persoon of dus 101.300 euro voor fiscaal partners.

Hoe krijg ik die 800 euro van de gemeente?

Mensen met een bijstandsuitkering, een IOAW-uitkering of een IOAZ-uitkering krijgen de energietoeslag van 800 euro automatisch. Maar ook mensen met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum, hebben recht op de energietoeslag. Zij kunnen contact opnemen met de gemeente.

Wie krijgt 800 euro van gemeente?

De energietoeslag is voor huishoudens met een inkomen tot en met 150 % van de bijstandsnorm. Ze moeten voldoen aan alle voorwaarden. Heeft u een inkomen tot en met 130 % van de bijstandsnorm? Dan krijgt u € 800.

Wat kan ik allemaal aanvragen bij de gemeente?

 1. Bijstandsuitkering via de gemeente. De gemeente bepaalt of je recht hebt op een bijstandsuitkering. ...
 2. Bijzondere bijstand. ...
 3. Individuele inkomenstoeslag. ...
 4. Schoolkosten. ...
 5. Collectieve zorgverzekeringen. ...
 6. Studietoeslag. ...
 7. Regelingen voor sport en cultuur. ...
 8. Voedselbank en kledingbank.

Hoe kom ik aan een huis zonder inkomen?

Ja, ook zonder inkomen kunt u reageren op woningen. Er worden woningen aangeboden zonder minimum inkomensgrens. Op deze woningen kunt u reageren als u geen inkomen heeft. Zodra u een woning heeft gevonden, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen zodat u de huur kunt betalen.

Hoeveel geld heb je nodig per maand om van te leven?

Per huishouden zijn er grote verschillen. Afhankelijk van gezinssamenstelling, inkomen en smaak. Een globale richtlijn is rond de € 6.500 voor een alleenstaande en voor een gezin met twee kinderen ca. € 10.000.

Wat kun je doen als je geen geld hebt?

Deze 30 activiteiten kosten (bijna) niks en zijn leuker dan geld...
 • Ga naar een lokaal strand, meer of park met je vrienden.
 • Ga een boek lezen waar je maar nooit aan toe kwam.
 • Neem een camera mee en ga de toerist uithangen in je eigen stad.
 • Maak een wandeling en ga op ontdekkingstocht.
 • Ga je kast uitmesten.

Vorige artikel
Hoe lang mag je in bed liggen?