Meer mensen dan ooit hebben in 2023 recht op toeslagen: dit moet u daarover weten

Waar heb ik recht op 2023?

Gevraagd door: ir. Fien Jansen  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 5/5 (33 stemmen)

Meer mensen komen in 2023 in aanmerking voor zorgtoeslag. Dit komt omdat de inkomensgrenzen zijn verhoogd. Hebt u geen toeslagpartner? Dan hebt u in 2023 recht op zorgtoeslag als uw inkomen niet hoger is dan € 38.520 per jaar.

Wat voor toeslagen kan ik krijgen?

Er zijn 4 toeslagen:
  • zorgtoeslag, een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering.
  • huurtoeslag, een bijdrage in uw huurkosten.
  • kindgebonden budget, een bijdrage in de kosten van uw kinderen.
  • kinderopvangtoeslag, een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Wat verandert er financieel in 2023?

Dit betekent dat per 2023 weer een groot aantal belastingmaatregelen wijzigt. Belangrijke wijzigingen zijn het verhogen van de arbeidskorting, het verlagen van het tarief in de eerste schijf in de inkomstenbelasting, de verhoging van het opstaptarief van de vennootschapsbelasting en de verhoging van de vliegbelasting.

Hoeveel mag je verdienen voor zorgtoeslag 2023?

U kunt in 2023 zorgtoeslag krijgen als uw jaarinkomen niet boven de grens van € 38.520 uitkomt. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het inkomen van u allebei samen niet meer dan € 48.224 zijn. Verdient u meer, dan krijgt u geen zorgtoeslag.

Hoeveel mag je verdienen voor sociale huurwoning 2023?

Komt u niet in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie? Dan kunt u het volgende doen: Heeft u een eenpersoonshuishouden en is uw inkomen hoger dan € 44.035 (in 2023)? Of heeft u een meerpersoonshuishouden en is uw inkomen hoger dan € 48.625 (in 2023)?

33 gerelateerde vragen gevonden

Wat hou ik in 2023 netto over?

Netto houden werknemers met een minimumloon dan ook € 1.856,08 over in 2023, in plaats van € 1.773,58 in het halfjaar ervoor. Dit is een toename van 13,2%. Op het loonstrookje leidt dit tot een positief verschil van € 216,46.

Heb je in 2023 ook recht op energietoeslag?

Energietoeslag in 2023

De energietoeslag van ongeveer € 1.300 wordt opnieuw in 2023 uitgekeerd. Gemeenten kunnen al in 2022 € 500 van de energietoeslag voor 2023 uitkeren.

Wat veranderd er per 1 januari 2023?

Sinds 1 januari 2023 heb je te maken met nieuwe wetten en regels. Zo betaal je meer vennootschapsbelasting en is het minimumloon met ruim 10% verhoogd. In 2023 ontvang je een lagere energierekening voor je bedrijf vanwege een prijsplafond. Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen voor mkb'ers.

Heb ik recht op extra geld van de gemeente?

Met een laag inkomen heeft u mogelijk recht op steun vanuit de Rijksoverheid en uw gemeente. Bijvoorbeeld met toeslagen, (bijzondere) bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, of een kindpakket (bijvoorbeeld een tegoedbon voor zwemles). Welke hulp u kunt krijgen hangt af van uw situatie.

Hoeveel spaargeld mag je hebben om zorgtoeslag te krijgen?

U mag aardig wat spaargeld hebben zonder dat uw zorgtoeslag in gevaar komt. U kunt in 2023 zorgtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 2023 niet hoger is dan € 127.582. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het vermogen op 1 januari 2023 van u samen maximaal € 161.329 zijn.

Welke toeslagen bij geen inkomen?

Juist als je geen inkomen hebt, kun je zorgtoeslag aanvragen. Zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming voor mensen zonder inkomen of met een laag inkomen.

Wat verandert er in 2023 huurtoeslag?

Daarnaast is op Prinsjesdag aangekondigd dat de huurtoeslag vanaf 2023 wordt verhoogd. Dit wordt vandaag voor de maand januari al uitbetaald. Dat betekent dat nagenoeg alle huurtoeslagontvangers een verhoging van hun huurtoeslag krijgen van € 16,94 per maand. Dit komt door een verlaging van de eigen bijdrage.

Heb je met AOW recht op energietoeslag?

In elk geval komen alle huishoudens in aanmerking die een inkomen hebben tot maximaal 120% van het sociaal minimum. Dat zijn mensen met alleen een AOW-uitkering of met een heel klein aanvullend pensioen. Daarnaast zijn er gemeenten die de grens hebben gelegd bij 130 of 140% van het minimuminkomen.

Hoeveel inkomen mag je hebben voor energietoeslag?

Gemeenten bepalen of je in aanmerking komt voor energietoeslag. Wel geeft de landelijke overheid een richtlijn . De richtlijn is dat mensen met een inkomen tot 120% van het 'sociaal minimum inkomen ' in aanmerking komen voor de energietoeslag.

Hoeveel spaargeld mag je hebben voor energietoeslag?

De regering heeft richtlijnen op gesteld zodat gemeenten de energietoeslag zoveel mogelijk hetzelfde uit kunnen voeren. Spaargeld, vermogen of het hebben van een eigen huis hoeft niet meegeteld te worden voor het inkomen om te kijken of je in aanmerking komt voor de energietoeslag.

Wie krijgt loonsverhoging in 2023?

Het minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met 8,05%, met daarbovenop de reguliere indexatie. Werkgevers moeten daardoor in de eerste helft van 2023 aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1.934,40 betalen. In de tweede helft van 2022 bedraagt dit nog € 1.756,20 bruto per maand.

Wat krijgt Jan Modaal in 2023?

Het modaal salaris in Nederland in 2023

Het modaal salaris in Nederland ligt nu op 3.086 euro per maand, blijkt uit cijfers van salarisdienstverlener ADP. Inclusief vakantiegeld komt dat neer op ongeveer 40.000 euro per jaar voor Jan Modaal.

Welke woning kunt u huren 2023?

Bent u op zoek naar een andere woning en heeft u een laag inkomen? Dan komt u in aanmerking voor sociale huurwoningen met een lage huurprijs. Dit betekent voor éénpersoonshuishoudens een jaarinkomen van maximaal € 25.475 en voor twee of meer persoonshuishoudens maximaal € 34.575 (prijspeil 2023).

Hoeveel eigen geld mag je hebben voor een sociale huurwoning?

In 2023 kunt u huurtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 2023 niet hoger was dan € 33.748. Hebt u een toeslagpartner? In dat geval mag het vermogen van u samen op 1 januari 2023 maximaal € 67.496 zijn.

Heeft spaargeld invloed op sociale huurwoning?

Wordt mijn spaargeld of eigen vermogen meegerekend in het verzamelinkomen bij de toewijzing van een sociale huurwoning? Nee, uw spaargeld of eigen vermogen telt niet mee bij het verzamelinkomen om een woning toe te wijzen.

Wat verandert in 2023 in je portemonnee?

Inkomsten uit arbeid, AOW en bijstand

Deze stijgen mee. Voor inkomsten uit arbeid betaal je dit jaar minder belasting: het tarief in de eerste schijf is gedaald van 37,07% naar 36,93%. De grens van de eerste tariefschijf gaat bovendien omhoog van 69.398 euro naar 73.031 euro. Daarboven betaal je 49,5% belasting.

Waar heeft een niet werkende vrouw recht op?

Wanneer je een niet werkende partner hebt en deze is geboren vóór 1963 dan heeft je partner recht op de uitbetaling van de algemene heffingskorting als niet werkende partner. Deze bedraagt voor 2023 € 3.070,- voor een partner jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Aan de uitbetaling zitten aantal voorwaarden.

Volgende artikel
Wat is de beste olie tegen striae?