Pay child support for a kid that is not yours or go to jail

Kun je in Canada naar de gevangenis gaan voor het niet betalen van kinderalimentatie?

Gevraagd door: Floortje Pham  |  Laatste update: 2 maart 2024
Score: 4.7/5 (19 stemmen)

Het is technisch mogelijk dat een persoon in BC gevangen wordt gezet wegens het niet betalen van kinderalimentatie. Als u opzettelijk weigert te voldoen aan een gerechtelijk bevel, kan de rechtbank u in minachting vinden en bevelen dat u wordt opgesloten.

Hebben schulden invloed op alimentatie?

Alle schulden moeten worden afgelost en zelf heb je vaak nog maar weinig te besteden. Dit heeft ook gevolgen voor de alimentatie. Kom je in de schuldsanering, dan is het belangrijk om de alimentatie op nul te laten zetten.

Hoe kan ik kinderalimentatie aanvragen?

Hoe werkt alimentatie aanvragen?
  1. Kies een advocaat of een mediator. Je kiest een advocaat of een mediator om de alimentatie te regelen. ...
  2. Overleg met jouw partner. ...
  3. Maak zelf een online alimentatieberekening. ...
  4. Laat een officiële alimentatieberekening maken. ...
  5. Leg de afspraken vast in een overeenkomst. ...
  6. Afwikkeling.

Hoe kom je onder kinderalimentatie uit?

Alimentatieplicht beëindigen
  • Een van ex-partners komt te overlijden;
  • De alimentatieontvanger gaat hertrouwen, samenwonen, of een geregistreerd partnerschap aangaat;
  • De alimentatieontvanger zelf genoeg inkomen heeft of de alimentatiebetaler de alimentatie niet meer kan betalen.

Is het verplicht om kinderalimentatie te betalen?

Alimentatie is een wettelijke onderhoudsplicht. Zie het als een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud van je kinderen en je ex-partner na een echtscheiding.

29 gerelateerde vragen gevonden

Is het niet betalen van alimentatie strafbaar?

Uw ex partner kan tot 12 maanden gevangenisstraf krijgen als hij weigert de (kinder-)alimentatie te betalen. De rechter dient altijd te toetsen of het een proportionele straf is die hij uw ex partner oplegt. Het gaat dus niet om het plegen van een criminele daad, maar om het niet betalen van achterstallige alimentatie.

Is de vader verplicht alimentatie te betalen?

Is de vader alimentatieplichtig voor uw kind als u nooit getrouwd bent geweest? Als u nooit getrouwd bent geweest maar de vader heeft het kind wel erkend dan is hij wettelijk de vader en dus alimentatieplichtig. U moet de alimentatie nog wel door de rechter laten vaststellen.

Wat is een normaal bedrag voor kinderalimentatie?

In een gemiddeld gezin met twee kinderen en een modaal inkomen kost een kind volgens het NIBUD per maand ongeveer € 400,-. Op basis van het TREMA-rapport komt de alimentatie dan per kind uit op € 140,- per maand. Meestal liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen € 100,- en € 500,- per kind per maand.

Is alimentatie altijd verplicht?

Na een huwelijk of geregistreerd partnerschap is er in de meeste gevallen sprake van een alimentatieplicht. Als partners heb je namelijk een onderhoudsplicht naar elkaar toe. Wanneer je ex-partner zelf niet rond kan komen, zul je waarschijnlijk dus partneralimentatie moeten betalen.

Wat is een redelijke kinderalimentatie?

Om de behoefte van de alimentatieontvanger vast te stellen wordt uitgegaan van een norm van ca. 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Voor de kinderalimentatie wordt meestal gekeken naar een tabel die speciaal hiervoor door het Nibud ontwikkeld is.

Heb je altijd recht op kinderalimentatie?

U kunt kinderalimentatie vragen als uw ex-partner meer inkomen heeft. Of als de kinderen vaker bij u zijn dan bij uw ex-partner. Want u heeft dan meer kosten. U kunt alleen kinderalimentatie vragen aan de juridisch ouder van uw kind.

Is mijn ex verplicht kinderalimentatie te betalen?

De niet-verzorgende ouder is verplicht om financieel voor de kinderen te blijven zorgen. Dit heet een onderhoudsplicht of alimentatieplicht. Het bedrag dat voor het onderhoud van de kinderen wordt betaald heet de kinderalimentatie. De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van de omgangsregeling.

Kan een kind zelf alimentatie eisen?

Vanaf 18 jaar: kind krijgt bijdrage zelf

Vanaf de 18e verjaardag van uw kind betaalt u de kinderalimentatie aan uw kind zelf. En niet langer aan uw ex-partner. Heeft uw kind een baan? Dan heeft het kind misschien een kleinere bijdrage nodig.

Wat gebeurt er als je de alimentatie niet kan betalen?

Uw ex partner kan tot 12 maanden gevangenisstraf krijgen als hij weigert de (kinder-)alimentatie te betalen. De rechter dient altijd te toetsen of het een proportionele straf is die hij uw ex partner oplegt. Het gaat dus niet om het plegen van een criminele daad, maar om het niet betalen van achterstallige alimentatie.

Kan je zomaar stoppen met alimentatie betalen?

De kinderalimentatie kan worden verminderd of gestopt wanneer het kind zelf in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Dit kan ook wanneer het kind nog geen achttien jaar of ouder is. De wijziging in de betaling van de alimentatie moet worden overlegd met het kind als hij of zij meerderjarig is.

Kun je kinderalimentatie weigeren?

De wet beslist dat je niet mag afzien van kinderalimentatie. Je mag dus niet in het ouderschapsplan afspreken dat jullie van de verplichting en het recht op kinderalimentatie afzien. Want als later één van jullie wel voldoende draagkracht krijgt, dan moet er vanaf dat moment kinderalimentatie betaald worden.

Hoe alimentatie ontlopen?

Als uw inkomen daalt, kan uw alimentatie lager worden of stoppen. U kunt dan met uw ex-partner andere afspraken maken over uw alimentatieplicht. Lukt dit niet samen? Dan heeft u een mediator of advocaat nodig.

Is alimentatie verplicht na 18 jaar?

Ook als een kind 18 jaar is geworden moet uw ex alimentatie blijven betalen. De alimentatieplicht stopt pas als het kind 21 jaar is. De hoogte van het bedrag blijft hetzelfde als voordat het kind 18 jaar was.

Welke leeftijd stopt de alimentatie?

De onderhoudsplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. In bijzondere gevallen is er ook daarna nog een onderhoudsplicht. Bijvoorbeeld als het kind gehandicapt is en niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Kan mijn ex Meer kinderalimentatie eisen?

De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van jouw inkomen, dat van je ex-partner en van het inkomen toen jullie samen waren. Als er iets verandert in jullie situatie kan dit leiden tot aanpassing van de kinderalimentatie. Ook veranderingen van overheidsregels kunnen gevolgen hebben.

Hoeveel is kinderalimentatie 2023?

Elk jaar verhoging alimentatie

De overheid maakt in november bekend hoeveel procent meer u betaalt in het volgende jaar. Vanaf 1 januari 2023 is dat 3,4%.

Hoe voorkom je alimentatie?

Hoe voorkom ik dat ik (teveel) partneralimentatie betaal? Uw ex-partner en u kunnen samen afspraken maken over de hoogte van de partneralimentatie, eventueel met hulp van een advocaat of mediator. Daarbij kunt u er rekening mee houden dat u niet te veel partneralimentatie gaat betalen.

Is samenwonen van invloed op kinderalimentatie?

Samenwonen heeft geen invloed op de kinderalimentatie. Als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan kan dit wel van invloed zijn, maar alleen als één van de kinderen bij jou staat ingeschreven. De nieuwe partner wordt dan aangemerkt als stiefouder en jullie inkomens worden bij elkaar opgeteld.

Kun je kinderalimentatie aftrekbaar?

Ontvangt u partneralimentatie? Dan moet u hierover belasting betalen. Bij kinderalimentatie is dit niet het geval. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar en er hoeft ook geen belasting over betaald te worden.

Is alimentatie verplicht als je niet getrouwd bent?

Is de vader alimentatieplichtig voor uw kind als u nooit getrouwd bent geweest? Als u nooit getrouwd bent geweest maar de vader heeft het kind wel erkend dan is hij wettelijk de vader en dus alimentatieplichtig. U moet de alimentatie nog wel door de rechter laten vaststellen.